Các kênh truyền hình kỹ thuật số đôi khi có thay đổi. Một số đài có thể ngưng phát hình hoặc thay đổi tần số, trong khi những đài mới trên những kênh khác có thể bắt đầu xuất hiện.

Nếu bạn dùng ăng ten để nhận chương trình truyền hình kỹ thuật số qua sóng, bạn nên rà quét (scan) định kỳ để cập nhật những kênh mà bạn nhận. Tuy một số loại hộp có thể tự động làm việc này, bạn nên chọn chức năng "scan" hoặc "auto-tune" trên máy truyền hình hoặc trong menu điều khiển của hộp chuyển đổi để khởi động quá trình rà quét. Thông thường, bạn có thể tìm thấy những sự chỉ dẫn để làm điều này bằng cách nhấn nút "set-up" hoặc "menu" trên máy điều khiển từ xa của mình.

Nếu gặp trở ngại, bạn nên tham khảo sách chỉ dẫn dành cho người sở hữu để có được những sự chỉ dẫn chi tiết hơn về cách thực hiện một cuộc rà quét kênh truyền hình, hoặc liên lạc với nhân viên phục vụ khách hàng của nhà sản xuất TV hoặc nhà sản xuất hộp chuyển đổi. Bạn có thể tìm thấy trong sách chỉ dẫn hoặc trên internet những thông tin về cách liên lạc.

Một khi cuộc rà quét được hoàn tất, bạn có thể nhận được tất cả những kênh truyền hình kỹ thuật số có sẵn thông qua ăng ten của mình.

Xin nhớ là tất cả các đài truyền hình hoạt động toàn lực ở nước Mỹ chỉ truyền bằng kỹ thuật số. Để xem chương trình truyền hình kỹ thuật số, bạn có ba lựa chọn:

  1. Sắm một chiếc hộp chuyển đổi từ số sang analog để gắn vào máy truyền hình loại analog mà bạn đang có với ăng ten.
  2. Ghi tên mua dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh hoặc dịch vụ truyền hình trả tiền khác.
  3. Sắm một máy truyền hình kỹ thuật số với một chiếc ăng ten.

Nếu bạn mới lắp hộp chuyển đổi hoặc mới gắn TV có thể nhận truyền hình kỹ thuật số, bạn sẽ cần làm theo những sự chỉ dẫn về việc rà quét hoặc auto-tuning để tìm kiếm các kênh đã nói tới ở trên nhằm bảo đảm là bạn nhận được tất cả các đài kỹ thuật số được phát sóng trong khu vực của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, June 14, 2017