Năm Khiếu nại Hàng đầu về Cuộc gọi tự động năm 2021

Biểu đồ Đường cho 5 Khiếu nại Hàng đầu về Cuộc gọi tự động năm 2021 của FCC

Năm thứ hai liên tiếp, các cuộc gọi gia hạn bảo hành xe ô-tô là khiếu nại hàng đầu về cuộc gọi tự động mà được người tiêu dùng gửi tới cho FCC trong năm 2021. Trong khi tổng số các khiếu nại được gửi tới cho FCC về các vụ lừa đảo bảo hành xe ô-tô đã tăng từ gần 7.600 trong năm 2020 lên đến hơn 12.000 trong năm 2021, các khiếu nại đã giảm dần trong những tháng cuối năm.

Các cuội gọi thường bao gồm thông tin cụ thể về riêng chiếc xe của bạn và chế độ bảo hành mà làm cho cuộc gọi dường như trở nên chính thống hơn. Để nghe một mẫu âm về một cuộc gọi bảo hành xe ô-tô và để tìm hiểu cách tránh bị lừa đảo, hãy truy cập hướng dẫn cho người tiêu dùng của chúng tôi về các vụ lừa đảo bảo hành xe ô-tô.

Khiếu nại nhiều thứ hai về các vụ lừa đảo qua cuộc gọi tự động trong năm 2020, các cuộc gọi lừa đảo mạo danh số an sinh xã hội, năm ngoái đã rơi xuống vị trí thứ năm với các khiếu nại giảm gần 60 phần trăm. Trọn vẹn năm danh mục cuộc gọi không mong muốn hàng đầu mà được báo cáo tới cho FCC trong năm 2021 là các vụ lừa đảo tín dụng và thẻ tín dụng, giả mạo bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, và việc tố tụng hoặc cáo buộc hình sự giả.

Hầu hết các báo cáo mà chúng tôi nhận được đều đề cập rằng cuộc gọi không mong muốn bắt đầu với một tin nhắn tự động hoặc được ghi âm trước mà có thể chỉ dẫn bạn nhấn một số nhất định hoặc giữ máy.  Để tránh các vụ lừa đảo qua cuộc gọi tự động, hãy làm theo các mẹo hàng đầu này:

  • Không trả lời các cuộc gọi từ các số lạ. Nếu bạn vô tình làm vậy, hãy cúp máy ngay lập tức.
  • Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính cho một người nào đó mà gọi điện cho bạn.
  • Luôn xử sự thận trọng nếu bạn đang bị ép đưa thông tin hoặc tiền ngay lập tức.

Tìm hiểu thêm về cuộc gọi tự động và truy cập Từ điển thuật ngữ về Lừa đảo của FCC tại fcc.gov/scams. Ngoài ra hãy xem qua hướng dẫn cho người tiêu dùng của chúng tôi trên các công cụ và tài nguyên chặn cuộc gọi. Để gửi một đơn khiếu nại của người tiêu dùng tới cho FCC, hãy truy cập fcc.gov/complaints.

Các đồ thị này thể hiện bảng phân tích, theo danh mục, cho năm khiếu nại không chính thức hàng đầu của người tiêu dùng về các vụ lừa đảo qua cuộc gọi tự động mà FCC đã nhận được trong năm 2021. Các khiếu nại này đã được gửi tới cho FCC trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các vấn đề được phản ánh trong mỗi một đồ thị đã được người tiêu dùng miêu tả khi gửi các khiếu nại tới cho FCC. FCC không xác minh tất cả các sự việc bị cáo buộc trong các khiếu nại.

 

Updated: 
Tuesday, March 22, 2022