U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ngăn Chặn Các Tin Nhắn Và Cuộc Gọi Tự Động (Robocall) Không Mong Muốn

Hướng dẫn cho Người tiêu dùng: Tìm thấy những lời khuyên cho người tiêu dùng để tránh được các cuộc gọi tự động (robocall) và thông tin về các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cho các tin nhắn và cuộc gọi tự động, việc giả mạo cuộc gọi, các tin nhắn và cuộc gọi về chính trị, và Sổ Đăng Ký Không Gọi Đến Trên Toàn Quốc.

Biện pháp chặn cuộc gọi là một công cụ được các công ty điện thoại sử dụng để ngăn chặn các cuộc gọi phi pháp và không mong muốn để chúng không kết nối được đến điện thoại của bạn.  Một báo cáo mới đây của FCC (Trang web tiếng Anh) đã nhận thấy rằng bằng cách hợp tác với các công ty phân tích bên thứ ba, các nhà cung cấp sẽ có khả năng chặn được hàng tỉ các cuộc gọi không mong muốn gọi đến cho người tiêu dùng Hoa Kỳ hàng năm.

Các công ty điện thoại đôi khi cũng tự chặn các cuộc gọi có liên hệ đến các khuôn mẫu cuộc gọi khả nghi giúp cho khách hàng của họ. Nhiều công ty điện thoại còn cho phép khách hàng của mình chặn thêm nhiều cuộc gọi không mong muốn bằng cách ghi danh vào một dịch vụ hoặc cài đặt một ứng dụng. Người tiêu dùng cũng có thể tuỳ chỉnh các thiết lập nhất định trên điện thoại của mình, đăng ký dùng một dịch vụ từ bên thứ ba, hoặc tải về một ứng dụng bên thứ ba để chặn các cuộc gọi nghi ngờ không mong muốn.

Tuỳ theo nhà cung cấp dịch vụ của bạn, một cuộc gọi bị chặn có thể đi thẳng vào hộp thư thoại của bạn, bạn có thể nghe thấy một tiếng chuông báo duy nhất và nhận được thông tin ID người gọi từ cuộc gọi bị chặn, hoặc bạn có thể chẳng nhận được thông báo gì cả.

Nhiều công ty điện thoại đang tận dụng các quy tắc của FCC vốn cho phép người tiêu dùng được ghi danh tự động vào các dịch vụ chặn cuộc gọi, nhưng bạn có thể chọn không dùng chúng nếu như bạn lo ngại bị nhỡ mất các cuộc gọi mong muốn. Một số công ty cũng cung cấp dịch vụ gắn nhãn cuộc gọi để giúp cho người tiêu dùng xác định xem cuộc gọi nào họ muốn trả lời. Các dịch vụ gắn nhãn hiển thị các hạng mục cho các cuộc gọi nhiều khả năng là không mong muốn hoặc phi pháp chẳng hạn như là “tin rác” hoặc “nhiều khả năng là lừa đảo” trên phần hiển thị ID người gọi.

Nguồn Chặn và Gán Nhãn

Nguồn chặn và gán nhãn cuộc gọi

Hãy liên lạc với công ty điện thoại của bạn để tìm hiểu thêm về các giải pháp chặn và gắn nhãn mà có thể là khả dụng để bảo vệ bạn khỏi các cuộc gọi không mong muốn và phi pháp. Ngoài ra có thể còn có nhiều ứng dụng bạn có thể tải về cho thiết bị di động của mình – với chi phí thấp hoặc miễn phí – để chặn hoặc gắn nhãn các cuộc gọi nhiều khả năng là tin rác. Bên cạnh các dịch vụ chặn và gắn nhãn cuộc gọi, bạn cũng nên kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị vô tuyến của mình về các tính năng được tích hợp sẵn mà bạn có thể dùng để chặn các cuộc gọi không mong muốn từ các số cụ thể ngay qua phần thiết lập điện thoại di động của bạn. 

Các nguồn tài nguyên được liệt kê dưới đây* cung cấp thông tin về nhiều công cụ chặn và gắn nhãn cuộc gọi hiện đang có sẵn cho người tiêu dùng.

Vô tuyến/Di động

 • AT&T: (Trang web tiếng Anh) Các dịch vụ bảo mật và bảo vệ cuộc gọi di động.
 • Google Project Fi (Dự án Fi của Google): (Trang web tiếng Anh) Các tuỳ chọn chặn cuộc gọi cho dịch vụ vô tuyến Project Fi (Dự án Fi).
 • Sprint: (Trang web tiếng Anh) Các tuỳ chọn chặn cuộc gọi bằng My Sprint (Dịch vụ Sprint của Tôi).
 • T-Mobile: (Trang web tiếng Anh) Các tuỳ chọn bảo vệ cuộc gọi để nhận dạng hoặc chặn những kẻ nhiều khả năng là lừa đảo.
 • U.S. Cellular (Mạng Di động Hoa Kỳ): (Trang web tiếng Anh) Các tuỳ chọn tự động nhận dạng cuộc gọi qua mạng, gắn nhãn, và chặn cuộc gọi.
 • Verizon: (Trang web tiếng Anh) Câu hỏi thường gặp (FAQs) về Bộ lọc Cuộc gọi để sàng lọc và chặn các cuộc gọi không mong muốn.

Đường dây cố định/Hữu tuyến/VoIP (Thoại qua Giao thức Internet)

 • AT&T: (Trang web tiếng Anh) Thông tin về dịch vụ Bảo vệ Cuộc gọi Điện thoại Kỹ thuật số, chặn cuộc gọi, và các tính năng khác.
 • CenturyLink: (Trang web tiếng Anh) Các lời khuyên và công cụ cho khách hàng để chặn các cuộc gọi không mong muốn.
 • Comcast: (Trang web tiếng Anh) Các tuỳ chọn chặn cuộc gọi cho thuê bao Thoại XFINITY.
 • Frontier Communications: (Trang web tiếng Anh) Các tùy chọn cho người tiêu dùng về công cụ và dịch vụ chặn cuộc gọi.
 • Spectrum: (Trang web tiếng Anh) Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nomorobo để chặn những kẻ gọi tự động (robocaller).
 • Verizon: (Trang web tiếng Anh) Các tùy chọn cho khách hàng để ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn gọi đến đường dây ở tư gia.

Tài nguyên từ Các Nhà phân tích Bên thứ ba

 • First Orion: (Trang web tiếng Anh) Các công cụ và dịch vụ dành cho khách hàng di động và doanh nghiệp.
 • Hiya: Các công cụ và dịch vụ cho điện thoại di động; Hiya Connect (Kết nối Hiya) (Trang web tiếng Anh) cho doanh nghiệp.
 • Nomorobo: (Trang web tiếng Anh) Các công cụ và dịch vụ cho đường dây cố định VoIP (Thoại qua Giao thức Internet) và điện thoại di động.
 • TNS Call Guardian (Người bảo vệ Cuộc gọi TNS): (Trang web tiếng Anh) Các giải pháp phân tích cuộc gọi dành cho doanh nghiệp.
 • YouMail: (Trang web tiếng Anh) Các công cụ và dịch vụ dành cho cá nhân và doanh nghiệp.

Các Giải pháp cho Thiết bị Vô tuyến

 • Điện thoại Apple (Trang web tiếng Anh) iPhone có tùy chọn sàng lọc cuộc gọi “Đặt Chế độ Im lặng Cho Người gọi Không quen biết” và tính năng chặn cuộc gọi.
 • Điện thoại Google (Trang web tiếng Anh) Pixel có tính năng chặn và sàng lọc cuộc gọi tên là “Call Screen (Màn hình Cuộc gọi)”;  Google có cung cấp một số ứng dụng công cụ chặn cuộc gọi, tùy chọn, miễn phí cho điện thoại Android; (Trang web tiếng Anh) và người dùng Google Voice (Thoại qua Google) (Trang web tiếng Anh) có thể sử dụng một công cụ quản lý cuộc gọi để chặn các cuộc gọi không mong muốn.  
 • Samsung hợp tác cùng Hiya (Trang web tiếng Anh) để cung cấp một giải pháp chặn cuộc gọi tên là Smart Call (Cuộc gọi Thông minh) để gắn nhãn các cuộc gọi nhiều khả năng là không mong muốn.

Thông tin và Tài nguyên cho Người tiêu dùng từ Liên hiệp Thương mại

*Các tài nguyên được liệt kê ra là nhằm mục đích cung cấp thông tin. FCC không xác nhận cho bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được liệt kê trên, và không chịu trách nhiệm cho nội dung, tính chính xác, hoàn thiện, hay hợp thời của các trang mạng không thuộc FCC.

Mẹo Để Tránh Cuộc Gọi Hợp Pháp Bị Chặn

Cách Các Doanh Nghiệp Có Thể Tránh Cuộc Gọi Hợp Pháp Bị Chặn

Các công ty điện thoại hoặc đối tác cung cấp dịch vụ của họ, nỗ lực tìm kiếm các kiểu gọi đáng ngờ để chủ động chặn các cuộc gọi không mong muốn và bất hợp pháp. Chặn chủ động sai có thể xảy ra nếu một doanh nghiệp hợp pháp hoặc tổ chức khác thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng mẫu tương tự như các cuộc gọi được cho là liên quan đến cuộc gọi tự động không mong muốn - và thường là bất hợp pháp.

Dưới đây là một số phương pháp tốt nhất để tránh bị chặn:

 • Luôn sử dụng số gọi đi hợp lệ
 • Không bao giờ hiển thị số không hợp lệ trong ID người gọi.
 • Không bao giờ thay thế số điện thoại trong ID người gọi mà bạn không đăng ký
 • Không sử dụng số gọi đi có trong danh sách Không Có Nguồn Gốc.
 • Giới hạn số lượng cuộc gọi được thực hiện mỗi phút, đặc biệt là ngoài giờ làm việc bình thường.
 • Giới hạn số lần bạn gọi lại các số trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn cũng nên kiểm tra định kỳ với các công ty điện thoại và công ty phân tích bên thứ ba về các khiếu nại của người tiêu dùng đối với các số bạn sử dụng để gọi.

Khi để lại tin nhắn, hãy bao gồm một số nhất quán để gọi lại và cân nhắc bao gồm thêm thông tin liên hệ mà người nhận có thể báo cáo lọ ngại.

Bạn cũng có thể sử dụng các số gọi đi khác nhau cho các mục đích khác nhau. Ví dụ: các cuộc gọi lại hỗ trợ khách hàng ít có khả năng bị chặn dựa trên các khiếu nại nếu chúng được thực hiện bằng một số riêng biệt và không được dùng với các cuộc gọi tiếp thị, điều này có thể dẫn đến khiếu nại.

Ngoài ra, hãy đảm bảo đăng ký các số hợp lệ mà bạn định sử dụng cho các cuộc gọi đi với các đơn vị được liệt kê bên dưới, không chỉ công ty điện thoại cung cấp dịch vụ của bạn.

Một số công ty nói trên cũng cung cấp gán nhãn cuộc gọi để giúp người tiêu dùng quyết định cuộc gọi nào họ muốn trả lời. Các công ty này có thể giải quyết bất kỳ câu hỏi nào của bạn về cách các cuộc gọi của bạn đang được gắn nhãn.

Tìm hiểu các quy tắc

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy đảm bảo rằng bạn có sự đồng ý của người bạn đang gọi trước khi bạn gọi. Các quy tắc của FCC yêu cầu người gọi phải có được sự đồng ý bằng văn bản – trên giấy hoặc bằng các phương tiện điện tử như biểu mẫu trang web hoặc nhấn phím điện thoại – trước khi thực hiện cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại được ghi âm trước tới số điện thoại cố định hoặc trước khi thực hiện cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại được ghi âm tự động hoặc ghi âm trước đến số điện thoại không dây.

Theo quy định của FCC, tiếp thị qua điện thoại gọi đến nhà của bạn phải cung cấp tên của họ cùng với tên, số điện thoại và địa chỉ để có thể liên hệ với chủ lao động hoặc nhà thầu của họ. Các cuộc gọi chào mời qua điện thoại bị cấm trước 8 giờ sáng và sau 9 giờ tối.

Các nhà tiếp thị qua điện thoại không còn có thể thực hiện các cuộc gọi tự động tiếp thị qua điện thoại đến điện thoại gia đình hữu tuyến chỉ dựa trên "mối quan hệ kinh doanh đã thiết lập", có thể đã được thiết lập khi người tiêu dùng mua thứ gì đó hoặc liên hệ với doanh nghiệp để đặt câu hỏi. Cần có sự đồng ý rõ rang trước như mô tả ở trên, ngay cả khi người tiếp thị qua điện thoại có mối quan hệ kinh doanh thiết lập với bên được gọi.

Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản Không gọi trong Quy tắc bán hàng tiếp thị qua điện thoại. (Xem phần Hỏi & Đáp về Không Gọi của Ủy ban Thương mại Liên bang để biết thêm thông tin.)

LTìm hiểu thêm về các cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, bao gồm thông tin bổ sung về các quy tắc FCC cho các cuộc gọi tự động, tại fcc.gov/robocalls.

Tìm hiểu uỷ quyền của FCC

Theo quy định của FCC, các nhà cung cấp dịch vụ gọi thoại có thể chặn các cuộc gọi sau mà không có sự đồng ý của người tiêu dùng:

 • Cuộc gọi từ các số chưa được chỉ định, chưa phân bổ hoặc không hợp lệ.
 • Cuộc gọi từ các số trong danh sách Không có nguồn gốc.

Nhà cung cấp dịch vụ gọi thoại cũng có thể chặn các cuộc gọi mà họ cho là không mong muốn dựa trên các phân tích hợp lý, nhưng nhà cung cấp phải cho phép khách hàng của họ chọn không tham gia loại chặn này.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.