Ihambing ang mga karaniwang online na aktibidad sa kinakailangang minimum na bilis ng pag-download (Megabit kada segundo, o Mbps) para sa naaangkop na performance ng bawat application. Maaaring pahusayin ng karagdagang bilis ang performance. Ang mga bilis ay nakabatay sa pagpapatakbo ng aktibidad sa isang pagkakataon.

Para sa mga pangangailangan ng broadband ng sambahayan, gamitin ang aming Gabay sa Broadband ng Sambahayan upang ihambing ang kailangang minimum na Mbps para sa kaunti, katamtaman, at malakas na paggamit ng sambahayan sa isa, dalawa, tatlo, o apat na device sa isang pagkakataon (gaya ng laptop, tablet, o game console).

Para sa higit pang impormasyon sa mga bilis ng broadband, tingnan ang aming ulat ng Pagsukat ng Broadband sa Amerika (Measuring Broadband America) (sa Ingles).

Ang mga numerong ito ay mga hindi pa pinal na pamantayan at hindi nakabatay sa mga survey o pagsubok na isinasagawa ng FCC. Dapat mong gamitin ang iyong pinakamahusay na pagpapasya kapag pumipili ng iyong serbisyo ng broadband.


Aktibidad Minimum na Bilis ng Pag-download (Mbps)
Pangkalahatang Paggamit  
Pangkalahatang Pag-browse at Email 1
Streaming ng Online na Radyo Wala pang 0.5
Mga VoIP Call Wala pang 0.5
Mag-aaral 5 - 25
Telecommuting 5 - 25
Pag-download ng File 10
Social Media 1
Panonood ng Video  
Streaming ng Standard Definition na Video 3 - 4
Streaming ng High Definition (HD) na Video 5 - 8
Streaming ng Ultra HD 4K na Video 25
Pakikipagkumperensya Gamit ang Video  
Karaniwang Personal na Video Call (hal., Skype) 1
HD na Personal na Video Call (hal., Skype) 1.5
HD na Video Teleconferencing 6
Paglalaro  
Game Console na Kumokonekta sa Internet 3
Online na Multiplayer 4

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, February 6, 2018