Ở nhiều tiểu bang, việc gọi đến số “211” cung cấp cho các cá nhân và gia đình đang cần một đường tắt xuyên qua điều có thể xem như là một mê cung rắc rối những số điện thoại của các cơ quan sức khỏe và dịch vụ nhân sinh.  Bằng việc đơn giản là gọi đến số 211, những người đang cần hỗ trợ có thể được chỉ dẫn đến, và đôi khi được kết nối, đến các cơ quan và tổ chức cộng đồng thích hợp.

Gọi đến số 211 giúp điều phối người gọi đến các dịch vụ dành cho, trong đó có, người già, người khuyết tật, những người không nói tiếng Anh, những người đang có khủng hoảng cá nhân, những người với kỹ năng đọc hiểu hạn chế, và những người còn mới lạ với cộng đồng của họ.

2-1-1 thì khả dụng cho xấp xỉ 270 triệu người, hay khoảng 90% tổng dân số Hoa Kỳ. Số này phủ khắp tất cả 50 tiểu bang (bao gồm 41 tiểu bang với hơn 90 phần trăm độ bao phủ), Đặc khu Columbia, và Puerto Rico. Để biết được liệu các dịch vụ 211 có được cung cấp ở khu vực của bạn hay không và để có thêm thông tin, hãy ghé thăm www.211.org (nói tiếng Anh).

211 Hoạt động Như thế nào

211 hoạt động gần giống như 911.  Các cuộc gọi đến 211 được định tuyến bởi công ty điện thoại địa phương đến một trung tâm cuộc gọi địa phương hay khu vực.  Các chuyên viên điều phối của trung tâm 211 tiếp nhận các yêu cầu từ người gọi, truy cập cơ sở dữ liệu về các nguồn tài nguyên khả dụng từ các cơ quan tư nhân và sức khỏe công cộng và dịch vụ nhân sinh, kết hợp các nhu cầu của người gọi với những nguồn tài nguyên khả dụng, và liên kết hay điều phối họ trực tiếp đến một cơ quan hay tổ chức có thể giúp đỡ.  

Các dạng Điều phối Được cung cấp bởi 211 

  • Các nguồn tài nguyên Nhu cầu Nhân sinh Cơ bản – bao gồm các ngân hàng thức ăn và quần áo, nơi trú ẩn, hỗ trợ thuê mướn, và hỗ trợ tiện ích.
  • Các nguồn tài nguyên Sức khỏe Thể chất và Tâm thần – bao gồm các chương trình bảo hiểm y tế, Hỗ trợ y tế (Medicaid) và Chăm sóc y tế (Medicare), tài nguyên sức khỏe sản phụ, các chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ nhỏ, các đường dây thông tin y tế, các dịch vụ can thiệp khủng hoảng, các nhóm hỗ trợ, tư vấn, và can thiệp và phục hồi chức năng về ma túy và rượu.
  • Hỗ trợ Việc làm – bao gồm hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề, hỗ trợ vận chuyển và các chương trình giáo dục.
  • Truy cập Các dịch vụ bằng Các ngôn ngữ Ngoài-Tiếng-Anh - bao gồm dịch thuật ngôn ngữ và các dịch vụ thông dịch để giúp người không-nói-tiếng-Anh tìm được các nguồn tài nguyên công cộng (Các dịch vụ Ngoại ngữ thì khác biệt tùy theo địa điểm.)
  • Hỗ trợ dành cho Người cao tuổi Hoa Kỳ và Người có Khuyết tật – bao gồm chăm sóc ban ngày cho người lớn, các bữa ăn cộng đồng, chăm sóc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ tại gia, các dịch vụ vận chuyển và nội trợ.
  • Hỗ trợ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình – bao gồm chăm sóc trẻ em, các chương trình sau-giờ-học, các chương trình giáo dục cho những gia đình thu-nhập-thấp, các trung tâm tài nguyên gia đình, các trại hè và chương trình giải trí, các dịch vụ cố vấn, dạy kèm và bảo vệ.
  • Ngăn ngừa Tự vẫn – điều phối đến các tổ chức giúp đỡ ngăn ngừa tự vẫn.  Người gọi cũng có thể gọi đến các số sau của Đường dây nóng Ngăn ngừa Tự vẫn Quốc gia được điều hành bởi Cơ quan Quản trị Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng thuốc của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ:
  • 1-800-SUICIDE (1-800-784-2433)
  • 1-888-SUICIDE (1-888-784-2433)
  • 1-877-SUICIDA (1-877-784-2432) (Tiếng Tây Ban Nha)

Những ai mong muốn hiến tặng thời gian hay tiền bạc cho cộng đồng để giúp các tổ chức cũng có thể làm vậy bằng việc gọi đến số 211.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.