Đường dây cứu sinh (Lifeline) là chương trình của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhằm giúp cho các dịch vụ thông tin liên lạc trở nên hợp túi tiền hơn cho người tiêu dùng có thu nhập thấp. Lifeline cung cấp cho các thuê bao một khoản giảm giá hàng tháng trong dịch vụ điện thoại, dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng, hoặc gói dịch vụ thoại-băng thông rộng được mua từ các nhà cung cấp có tham gia chương trình.


Để giúp giữ cho người dân Hoa Kỳ được kết nối trong đại dịch coronavirus, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã tạm thời bãi miễn các điều kiện để được sử dụng Đường dây cứu cánh (Lifeline) và các quy trình thủ tục gỡ bỏ ghi danh cho tới 29 Tháng Năm, 2020. Một mệnh lệnh từ FCC (Trang web tiếng Anh), được ban hành vào ngày 30 Tháng Ba, sẽ giúp đảm bảo rằng không có thuê bao Lifeline nào bị gỡ bỏ khỏi chương trình Lifeline mà không phải do tự nguyện trong thời điểm khủng hoảng toàn quốc này. Mệnh lệnh cũng gia hạn một miễn trừ gần đây đối với các yêu cầu tái xác nhận và tái xác minh cho chương trình cho đến 29 Tháng Năm, 2020, và chỉ thị cho nhà quản trị chương trình Lifeline (Trang web tiếng Anh) phải dừng bất cứ việc gỡ bỏ ghi danh không phải do tự nguyện của các thuê bao hiện hữu cho đến ngày đã nêu.


Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào

Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào

Thông thường Lifeline cung cấp một mức giảm giá hàng tháng lên đến 9.25 USD trên dịch vụ dành cho các thuê bao thu nhập thấp đủ điều kiện. Các thuê bao có thể nhận giảm giá Lifeline trên dịch vụ hữu tuyến hoặc dịch vụ vô tuyến, nhưng họ không thể cùng lúc nhận được giảm giá trên cả hai dịch vụ. Lifeline cũng hỗ trợ dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng và các gói thoại-băng thông rộng. Các quy tắc của FCC nghiêm cấm việc có nhiều hơn một dịch vụ Lifeline cho mỗi hộ gia đình.

Lifeline là khả dụng cho mọi người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ điều kiện ở mọi tiểu bang, khối thịnh vượng chung, vùng lãnh thổ, và vùng đất thuộc Bộ lạc. Chương trình Lifeline được Công ty Quản trị Dịch vụ Chung (USAC) quản lý. USAC chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và bảo trì, tính toán hỗ trợ, giải ngân, và hỗ trợ cho người tiêu dùng về các điều kiện của Lifeline và việc ghi danh vào chương trình. Trang mạng của USAC (Trang web tiếng Anh) cung cấp thông tin thêm về chương trình, bao gồm cả các yêu cầu của chương trình.

Để tham gia vào chương trình Lifeline, người tiêu dùng phải có thu nhập ở mức bằng hay dưới ngưỡng 135% theo Hướng dẫn về Chuẩn nghèo Liên bang (Trang web tiếng Anh) hoặc có tham gia vào các chương trình hỗ trợ liên bang nhất định, chẳng hạn như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung hoặc Hỗ trợ y tế (Medicaid). Bạn có thể xem liệu mình có hội đủ điều kiện không bằng cách xem qua thông tin có sẵn tại trang lifelinesupport.org (Trang web tiếng Anh) (xem mục "Tôi Có Đạt Đủ Tiêu Chuẩn Không?").

Thẩm Tra Quốc Gia Về Điều Kiện Để Nhận Lifeline

Để đăng ký nhận Lifeline, người tiêu dùng phải sử dụng hệ thống đăng ký Thẩm tra Quốc gia tại: https://www.checklifeline.org/lifeline (Trang web tiếng Anh). Hệ thống Thẩm tra Quốc gia là một hệ thống tập trung được FCC thành lập và được USAC vận hành để xác minh việc đủ điều kiện của người đăng ký nhận Lifeline và tái xác minh hàng năm việc đủ điều kiện của các thuê bao.

Có một số tiểu bang có thể chưa sử dụng hệ thống Thẩm tra Quốc gia. Bạn có thể kiểm tra xem liệu tiểu bang có mình có hiệu lực chưa tại đây: https://www.usac.org/lifeline/eligibility/national-verifier (Trang web tiếng Anh). Nếu bạn ở tại một tiểu bang không sử dụng hệ thống Thẩm tra Quốc gia hoặc nếu như bạn muốn được một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bạn khi đăng ký, thì bạn có thể dùng công cụ "Các Công Ty Ở Gần Tôi" (Trang web tiếng Anh) để định vị một nhà cung cấp dịch vụ thuộc chương trình Lifeline ở gần chỗ bạn.

 

Các Quy Tắc Của Chương Trình

Các Quy Tắc Của Chương Trình

Các quy tắc chính gồm có những điều sau:

 • Lifeline chỉ khả dụng cho các thuê bao mà việc đủ điều kiện của họ có thể được xác minh bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về tính đủ điều kiện của chương trình hoặc bằng cách đệ trình tài liệu chứng minh tính đủ điều kiện của họ.
 • Chỉ cho phép có một phúc lợi Lifeline cho mỗi hộ gia đình. Các quy tắc liên bang nghiêm cấm các thuê bao được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline. Nếu như một thuê bao hoặc hộ gia đình của anh ấy hay cô ấy hiện đang có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá theo Lifeline, thì họ phải ngay lập tức hủy đăng ký khỏi các dịch vụ Lifeline khác bằng không thì sẽ phải chịu phạt.
 • Chỉ có các thuê bao thu nhập thấp đã được xét thấy là đạt tiêu chuẩn thì mới đủ điều kiện để ghi danh.
 • Các thuê bao phải tái xác minh tính đủ điều kiện của mình mỗi năm và nên đáp ứng cho bất kỳ yêu cầu nào từ hệ thống Thẩm tra Quốc gia hoặc cơ quan quản trị Lifeline ở tiểu bang để tái xác minh tính đủ điều kiện. Thuê bao nào không tái xác minh được tính đủ điều kiện của mình thì sẽ bị hủy ghi danh khỏi chương trình Lifeline.

Bộ Lạc

Phúc Lợi Lifeline Tăng Cường Cho Các Vùng Đất Thuộc Bộ Lạc

Do mức thuê bao điện thoại ở các vùng đất thuộc Bộ Lạc là thấp nhất trong toàn quốc, nên có sẵn thêm các phúc lợi Lifeline tăng cường cho cư dân có thu nhập thấp thuộc các vùng đất Bộ Lạc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các khu vực thuộc vùng đất Bộ Lạc đủ điều kiện bằng cách vào xem trang này: https://www.lifelinesupport.org/additional-support-for-tribal-lands. (Trang web tiếng Anh)

Đường Dẫn Kết Nối (Link Up), mộ chương trình phúc lợi liên bang khác, giúp giảm chi phí lắp đặt hoặc kích hoạt bước đầu của các nhà cung cấp Lifeline cụ thể có cung cấp dịch vụ điện thoại đến cho các vùng đất thuộc Bộ Lạc.

Những phúc lợi nào là khả dụng thông qua hỗ trợ của chương trình Lifeline dành cho các vùng đất thuộc Bộ Lạc?

Đối với người tiêu dùng có thu nhập thấp sống tại các vùng đất thuộc Bộ Lạc, Lifeline cung cấp một khoản giảm giá hàng tháng lên đến 34.25 USD cho chi phí của dịch vụ điện thoại, dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng, hoặc các gói dịch vụ (hữu tuyến hoặc vô tuyến). Khoản giảm giá này bao gồm các khoản lên đến 9.25 USD (vốn khả dụng cho tất cả các thuê bao có thu nhập thấp đủ điều kiện xuyên suốt Hoa Kỳ) cộng thêm đến 25 USD bổ sung từ khoản hỗ trợ tăng cường (vốn chỉ khả dụng cho các thuê bao có thu nhập thấp sống tại các vùng đất thuộc Bộ Lạc). Khoản giảm giá này cũng có thể khác biệt tuỳ theo tiểu bang, phụ thuộc vào việc liệu tiểu bang có chương trình Lifeline của riêng mình hay không.

Chương trình Link Up cho Các Vùng đất thuộc Bộ Lạc cung cấp cho các thuê bao đủ tiêu chuẩn hiện sinh sống ở các vùng đất thuộc Bộ Lạc một khoản giảm giá một lần lên đến 100 USD trên chi phí lắp đặt hoặc kích hoạt ban đầu cho dịch vụ điện thoại tại nơi cư ngụ chính của họ. Chương trình Link Up cho Các Vùng đất thuộc Bộ Lạc cũng cho phép các thuê bao được trả khoản tiền còn lại mà họ còn thiếu theo một lịch trình trả góp, miễn lãi suất. Các thuê bao đủ tiêu chuẩn có thể lại đủ điều kiện được hưởng Link Up lần nữa chỉ sau khi đã di chuyển đến một nơi cư ngụ mới. Hỗ trợ Link Up cho Bộ Lạc chỉ được cung cấp cho các nhà mạng vốn đang xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng đất thuộc Bộ Lạc, nên không phải mọi nhà mạng đều có thể giảm giá cho chi phí kích hoạt của họ.

Có những điểm hạn chế nào trong chương trình Lifeline và Link Up?

Các quy tắc liên bang nghiêm cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline tại cùng một thời điểm. Ví dụ, thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn có thể nhận được một giảm giá Lifeline trên một dịch vụ điện thoại bàn cố định hoặc dịch vụ điện thoại vô tuyến, nhưng họ không được cùng lúc nhận giảm giá Lifeline cho cả hai dịch vụ.

Ngoài ra, mỗi hộ gia đình chỉ có thể được một dịch vụ Lifeline. “Hộ gia đình” được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hay nhóm các cá nhân sống chung với nhau tại cùng địa chỉ như một đơn vị kinh tế. Một “đơn vị kinh tế” được định nghĩa là “tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp và chia sẻ về thu nhập và chi phí của một hộ gia đình”.

Hỗ trợ Lifeline là khả dụng cho các thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn hiện đang sống trong các cơ sở sinh sống theo nhóm. Những người đăng ký Lifeline có thể chứng minh khi bước đầu ghi danh vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác hiện trú tại địa chỉ cư ngụ của họ là thành phần của một hộ gia đình riêng biệt. Tương tự như vậy, các quy tắc liên bang cũng nghiêm cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một giảm giá Link Up cho Bộ Lạc tại một nơi cư ngụ chính.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Những Câu Hỏi Thường Gặp
 • Mức phúc lợi hiện thời thể theo Chương trình Lifeline là gì?  expand and contract
 • Khoản phúc lợi tăng cường cho Các Vùng đất thuộc Bộ Lạc là gì?  expand and contract
 • Làm sao để tôi có thể xác định xem mình có đủ điều kiện hay không?  expand and contract
 • Tôi ghi danh như thế nào?  expand and contract
 • Tôi cần phải cung cấp những tài liệu gì khi tôi đăng ký nhận dịch vụ Lifeline?  expand and contract
 • Tôi có thể có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá không?  expand and contract
 • “Hộ gia đình” được định nghĩa thế nào cho mục đích của Chương trình Lifeline?  expand and contract
 • Thường bao lâu thì tôi phải xác minh tính đủ tiêu chuẩn của mình?  expand and contract
 • Nếu như tôi có Lifeline miễn phí thì sao?  expand and contract
 • Tôi có thể liên lạc với ai nếu như tôi gặp vấn đề với điện thoại di động hay thiết bị phần cứng khác được cung ứng bởi nhà cung cấp dịch vụ Lifeline của tôi?  expand and contract

Báo Cáo Gian Lận

Báo Cáo Gian Lận

Cơ Quan Thực Thi của FCC duy trì một Đường Dây Báo Cáo Mánh Khóe Gian Lận Lifeline dành riêng. Hãy gọi 1-855-4LL-TIPS (hoặc 1-855-455-8477) (nói tiếng Anh) hoặc gửi thư điện tử về Lifelinetips@fcc.gov (nói tiếng Anh) nếu bạn nghi ngờ sự gian lận Lifeline. Vui lòng cung cấp nhiều chi tiết nhất có thể, bao gồm cả tên và thông tin liên lạc của các cá nhân liên quan và các công ty họ đang sử dụng để nhận dịch vụ điện thoại được-hỗ-trợ-của-Lifeline.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, April 3, 2020