Binabalak mo bang dalhin ang iyong mobile device sa pagbiyahe sa ibang bansa? Kumplikado ang mga patakaran at rate ng roaming at magkakaiba sa bawat carrier, kung kaya maglaan ng panahong unawain ang mga ito bago ka bumiyahe. Maaaring mapigilan ng maagang paghahanda ang mga pagkadismaya, gaya ng kakulangan ng serbisyo o hindi inaasahang matataas na pagsingil sa susunod mong bill.

Bago Ka Bumiyahe

Bago Ka Bumiyahe

Bago ka bumiyahe, alamin sa iyong carrier ang tungkol sa sumusunod:

 • Alamin kung may mga kasunduan sa internasyonal na roaming ang iyong carrier sa mga service provider sa bansang bibisitahin mo at kung magagamit doon ang iyong mobile phone.
  • Magkakaiba ang mga network ng mobile na telepono sa bawat bansa, at maaaring hindi tumutugma ang iyong telepono sa mga network sa bansang bibisitahin mo.
  • Kung gumagana ang iyong telepono sa mga voice call, ang ilang iba pang function – gaya ng mga pagpapadala at pagtanggap ng data o text na pagmemensahe – ay maaaring hindi gumana.  Kung kaya, alamin sa iyong mobile service provider bago ka umalis.
 • Kung magagamit sa ibang bansa ang iyong mobile phone, alamin ang mga rate ng roaming ng iyong carrier.  Kung handa kang bayaran ang mga pagsingil, i-verify sa iyong carrier kung na-activate na ang internasyonal na roaming bago ka bumiyahe.
  • Para sa karamihan ng mga customer sa U.S., hindi sinasaklaw ng mga lokal na plano ng serbisyo ang paggamit sa ibang bansa.
  • Maaaring maging higit na mas mataas ang mga rate dahil sa mga karagdagang singil sa roaming sa mga mobile network sa ibang bansa at magkakaiba ang mga ito sa bawat bansa at bawat network.
  • Maaaring malapat ang mas matataas na rate sa lahat ng function ng iyong telepono, kabilang ang mga voice call, voice mail, mga text message, at pag-access sa Internet.
  • Tanungin ang iyong service provider tungkol sa lahat ng available na opsyon.
 • Subaybayan ang iyong paggamit ng tawag at data sa ibang bansa. Tanungin sa iyong carrier kung paano mo masusubaybayan ang iyong paggamit upang hindi ka lumampas sa saklaw ng iyong plano at hindi magtamo ng mga karagdagang singil.  Dahil sa mga pagkaantala sa pagproseso ng internasyonal na roaming, maaaring hindi lumabas ang mga pagsingil sa iyong bill para sa karagdagang yugto ng billing pagkatapos mong bumalik.

Tuklasin ang Mga Opsyon

Tuklasin ang Mga Opsyon

Bago bumiyahe, isaalang-alang ang iyong mga available na opsyon, kabilang ang:

 • I-unlock ang iyong telepono upang makagamit ka ng "SIM" card.  Kung tumutugma ang iyong mobile phone sa mga network sa ibang bansa, makipag-ugnayan sa iyong carrier at hilinging i-unlock ang iyong telepono.  Ang ilang mobile phone ay may software na pumipigil sa mga itong magamit sa ibang mga network ng mobile, kabilang ang mga internasyonal na network, kahit sa mga network na teknolohikong tumutugma.  Kapag na-unlock ang telepono, makakagamit ka ng "SIM" card (ang naaalis na card na ginagamit ng ilang mobile handset na naglalaman ng data ng subscriber at ng numero ng telepono) gamit ang isang lokal na numero sa bansang binibisita mo, kung saan magagamit ang handset mo tulad sa isang lokal na telepono.
  • Magkakaiba ang proseso ng pag-unlock ayon sa device at ayon sa carrier.  Makipag-ugnayan sa iyong carrier para sa mga tagubilin kung paano i-unlock ang iyong device.  Kung lumagda ang iyong wireless service provider sa Code ng Consumer sa Wireless na Serbisyo ng CTIA (CTIA Consumer Code for Wireless Service), kinakailangang sumunod sa mga pamantayan ng Code (https://www.fcc.gov/general/cell-phone-unlocking) (nasa wikang Ingles ang web page).  Makikita mo ang karagdagang impormasyon tungkol sa pag-unlock ng mga cell phone sa Mga FAQ sa Pag-unlock ng Cell Phone ng FCC.
  • Maaari kang bumili ng SIM card sa Estados Unidos o maaari mo itong bilhin sa isang lokal na mobile provider kapag dumating ka na sa bansa.
  • Kung mayroon kang lokal na SIM card na naka-install sa iyong mobile phone, maaaring matawagan mo ang lokal na numero sa pagtawag na pang-emergency.  Halimbawa, sa ilang bansang miyembro ng European Union, may SIM card dapat ang iyong mobile phone upang matawagan ang numerong pang-emergency na 112. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/112-your-country) (nasa wikang Ingles ang web page) .
 • Gumamit ng pandaigdigang telepono.  Kung madalas kang bumibiyahe sa ibang bansa, isaalang-alang ang pagbili ng pandaigdigang telepono na maaaring gamitin sa karamihan ng mga bansa.  Alamin sa iyong provider kung aling mga mobile phone ang maaaring gamitin sa mga bansa kung saan ka bumibiyahe.
 • Umupa o bumili ng handset.  Maaari ka ring umupa o bumili ng handset para sa bansang bibisitahin mo bago ka umalis sa iyong bansa o kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan.  Dapat ka magsaliksik kung saan ka makakakuha ng prepaid o pay-as-you go na handset.
 • Gumamit ng card sa pagtawag.  Maaari kang makatipid sa pamamagitan ng pagbili ng card sa pagtawag sa Estados Unidos o pagbili ng card sa ibang bansa at ganap na pagdepende sa mga wireline phone. 

Maiikling Tip

Maiikling Tip Kapag Bumibiyahe
 • Gumamit ng mga WiFi spot.  Alamin din sa iyong provider ang tungkol sa paggamit ng WiFi sa ibang bansa.  Maaaring hindi kasama ang paggamit ng WiFi sa iyong data allowance.  Maaari kang padalhan ng iyong carrier ng mga nakasulat na tagubilin kung kakailanganin mo bang magsagawa ng mga karagdagang hakbang, gaya ng pag-off ng roaming sa iyong partikular na device, upang ma-access ang WiFi.
  • Maaaring hindi libre ang WiFi sa ibang bansa at bago mo simulan ang pag-browse sa web o paggamit sa iyong mga app, alamin muna kung may bayad.
  • Mag-ingat sa mga panganib sa seguridad kapag ginagamit ang iyong telepono at/o nagpapadala ng personal na impormasyon gamit ang pampublikong wireless network. Tingnan ang aming gabay sa consumer: Mga Tip sa Seguridad ng Wireless na Koneksyon at Bluetooth.
 • I-off ang Mga Awtomatikong Pag-download.  Awtomatikong magda-download ng data ang ilang telepono at app habang naka-on ang telepono at maaari kang magkaroon ng mga bayarin sa roaming.  Alamin sa iyong provider o sa manufacturer ng iyong telepono kung paano idi-disable ang mga awtomatikong pag-download na ito.
 • Mga app sa pagtawag gamit ang libreng WiFi.  Maaari mong maiwasan o mabawasan ang mga pagsingil sa voice roaming kung gagamit ka ng mga mobile app sa pagtawag na nakadepende sa Voice over Internet Protocol (VoIP) at gagamitin ang mga app na ito gamit ang libreng WiFi.  Alamin sa developer ng app at sa iyong provider upang tiyaking hindi ka magkakaroon ng mga bayarin para sa mga pagtawag kapag gumagamit ng libreng WiFi.
 • Mag-ingat sa mga numero sa pagtawag na pang-emergency sa bansang binibisita mo.  Kung nakadepende ka sa mga serbisyo ng VoIP, tandaan na kadalasang kulang ang mga ito sa mga feature na pagtawag na pang-emergency ng isang regular na telepono, kung kaya alamin din ang tungkol sa mga pagkakaibang ito.
 • Tawagan ang numero ng wireline. Kung may opsyon ka sa bansang binibisita mo na makipag-ugnayan sa isang tao sa alinman sa numero ng wireline o mobile, tumawag sa wireline.  Malamang na mas makakamura ka rito.
 • Alamin ang mga tagubilin sa pag-dial para sa bansang bibisitahin mo bago ka umalis ng Estados Unidos.
 • Alamin kung paano mag-dial ng mga lokal na numero sa bansang binibisita mo.  Magsaliksik kung kinakailangan mo bang mag-dial ng trunk prefix bago ang code ng lugar kapag nagsasagawa ng mga lokal na pagtawag sa bansang iyon (http://www.howtocallabroad.com/codes.html)  (nasa wikang Ingles ang web page).

Makipag-ugnayan sa Mga Service Provider

Makipag-ugnayan sa Mga Service Provider

Kasama sa seksyong ito ang ilang piling service provider na magkakaiba ang uri. Hindi nilalayong maging isang kumpletong listahan ito ng lahat na provider. Wala sa FCC o sa Pamahalaan ng U.S. ang nag-eendorso sa mga produkto o serbisyo ng alinmang provider sa pamamagitan ng pagsama nito sa listahang ito.

AT&T: 1-800-331-0500 (kapag tumatawag mula sa ibang bansa: 1-916-843-4685); https://www.att.com/offers/international-plans.html ; https://www.att.com/offers/international.html (nasa wikang Ingles ang web page)

Skype: https://www.skype.com/en/ (nasa wikang Ingles ang web page)

Sprint: 1-888-226-7212; http://shop.sprint.com/mysprint/services_solutions/category.jsp?catId=service_international&catName=International+Services (nasa wikang Ingles ang web page)

Truphone:  UK +44 (0) 203-318-0742; U.S. 1-646-360-1689; https://www.truphone.com/uk/ (nasa wikang Ingles ang web page)

T-Mobile:  1-877-453-1304 (kapag tumatawag mula sa ibang bansa: 1-505-998-3793) https://www.t-mobile.com/travel-abroad-with-simple-global (nasa wikang Ingles ang web page)

US Cellular:  1-888-944-9400; http://www.uscellular.com/services/international/long-distance-cell-phone-plans/index.html (nasa wikang Ingles ang web page)

Verizon Wireless:  1-800-922-0204 (or dial *611 from your mobile phone); https://www.verizonwireless.com/solutions-and-services/international/ (nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, July 6, 2018