Mức phí cho các cuộc gọi đường dài và địa phương từ điện thoại trả tiền và các điện thoại khác trong khu vực công cộng như khách sạn, bệnh viện và sân bay có thể thay đổi và cao ngoài dự kiện. Trước khi bạn sử dụng điện thoại công cộng hoặc điện thoại trả tiền, bạn nên biết điều gì sẽ xảy ra. 

Hãy sử dụng điện thoại một cách sáng suốt: hiểu rõ quyền lợi của bạn

FCC, cùng với các tiểu bang, bảo vệ người tiêu dùng sử dụng điện thoại công cộng và điện thoại trả tiền với các quy tắc nhấn mạnh vào các điểm sau:

  • Các cuộc gọi khẩn cấp: Các nhà cung cấp dịch vụ khai thác phải kết nối miễn phí 911 ngay lập tức.
  • TRS: Các cuộc gọi địa phương đến Các Dịch vụ Chuyển tiếp Viễn thông - các dịch vụ cho phép gọi đến hoặc từ những người bị điếc, khiếm thính, hay khuyết tật giọng nói - đều miễn phí khi sử dụng điện thoại trả tiền.
  • Quay số lựa chọn: Bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ điện thoại công cộng hoặc điện thoại trả tei62n khác thông qua công ty gọi đường dài mà bạn chọn bằng cách sử dụng mã truy cập để “quay số lựa chọn” với điện thoại trả tiền hoặc nhà cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng. Quay số lựa chọn có thể là quay số 800, số địa phương bắt đầu bằng 950 hoặc số truy cập bảy chữ số như số 101-XXXX hoặc 1010 XXX. Luật liên bang nghiêm cấm chặn các số truy cập này cho các công ty gọi đường dài từ điện thoại công cộng.
  • Không được kết nối: Các nhà cung cấp dịch vụ khai thác không thể cố ý tính phí cho các cuộc gọi không được trả lời.
  • Mức cước phí địa phương: Nhiều tiểu bang tiếp tục điều chỉnh các mức cước phí cho các cuộc gọi địa phương mà người được gọi trả phí. Kiểm tra với ủy ban tiện ích công cộng của tiểu bang hoặc công ty điện thoại địa phương để biết mức cước phí.
  • Thông tin nhà cung cấp dịch vụ: Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng phải đăng công khai trên hoặc gần mỗi điện thoại thông tin tên, địa chỉ và số điện thoại miễn phí của nhà cung cấp dịch vụ.
  • Cuộc gọi miễn phí: Các cuộc gọi đến số điện thoại miễn phí, bao gồm các cuộc gọi được tính cho thẻ điện thoại hoặc thẻ tín dụng, không yêu cầu phải bỏ xu nào vào máy. Bạn có thể gặp tổng đài viên mà không phải bỏ xu nào vào máy.

Khi thực hiện cuộc gọi

Nghe sau khi bạn quay số gọi để xác định nhà cung cấp dịch vụ nào đang xử lý cuộc gọi của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ phải xác định chính mình với bạn khi bắt đầu cuộc gọi trước khi cuộc gọi được kết nối và tính phí. Sau đó bạn sẽ được thông báo cách thức tìm hiểu tổng cước phí của cuộc gọi điện thoại - bao gồm bất kỳ phụ phí - bằng cách nhấn không hơn 2 lần chữ số, hoặc bằng cách giữ cuộc gọi.

Trừ khi bạn sử dụng xu để thanh toán cho cuộc gọi, nhà cung cấp dịch vụ khai thác sẽ yêu cầu bạn tính phí cuộc gọi đến thẻ điện thoại hoặc thẻ tín dụng, bên được gọi trả phí hoặc gửi hóa đơn tính phí cuộc gọi cho bên thứ ba.

Thẻ điện thoại và công ty gọi đường dài ưa thích của bạn

Bất kể bạn sử dụng loại thẻ gọi điện thoại nào, cách duy nhất để đảm bảo rằng cuộc gọi của bạn sẽ được xử lý bởi công ty gọi đường dài ưa thích của bạn là làm theo hướng dẫn quay số của công ty bạn để thực hiện cuộc gọi từ điện thoại công cộng. Chỉ đơn giản sử dụng thẻ điện thoại của công ty bạn ưa thích sẽ không đảm bảo rằng công ty gọi đường dài của bạn sẽ xử lý cuộc gọi. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ gọi đường dài ưa thích của bạn và yêu cầu hướng dẫn cách thực hiện cuộc gọi sử dụng các dịch vụ của họ từ điện thoại trả tiền

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.