Hầu hết các mức cước phí của các công ty truyền hình cáp đều không được quy định bởi FCC. Dịch vụ truyền hình cáp được quy định bởi các cơ quan chức năng nhượng quyền địa phương được chính phủ phê duyệt, thường là các thành phố, quận hạt hoặc các tổ chức chính phủ khác.  Cơ quan LFA tại địa phương của bạn có thể quy định mức cước phí nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể tính phí cho dịch vụ cáp “cấp cơ bản”, dù FCC không yêu cầu các quy định này.

Các dịch vụ và mức giá cước cấp cơ bản

Các hệ thống cáp thường được yêu cầu cung cấp một chương trình “cấp cơ bản” cho tất cả các thuê bao trước khi mua bất kỳ chương trình bổ sung. Dịch vụ cấp cơ bản phải bao gồm hầu hết các đài phát sóng địa phương, cũng như các kênh công cộng, giáo dục và chính phủ theo yêu cầu của thỏa thuận nhượng quyền thương mại giữa LFA và công ty truyền hình cáp của bạn.

Các LFA có thể xem xét bất kỳ sự gia tăng nào về mức giá dịch vụ cấp cơ bản để xác minh rằng chúng phản ánh chính xác sự tăng trưởng của chương trình cáp của công ty hay các chi phí khác mà các nhà khai thác cáp được cho phép áp dụng cho khách hàng. 

Giá cước cho các dịch vụ cao cấp

Các mức cước phí cho bất kỳ dịch vụ nào trên dịch vụ cấp cơ bản không được quy định bởi LFA. Công ty truyền hình cáp của bạn xác định mức cước phí cho các dịch vụ này, bao gồm các chương trình trả theo kênh, chẳng hạn như các kênh phim cao cấp và các dịch vụ trả theo chương trình, chẳng hạn như các sự kiện thể thao trả theo lượt xem.

Công ty truyền hình cáp của bạn có thể không yêu cầu bạn phải mua bất kỳ dịch vụ bổ sung nào khác ngoài dịch vụ cấp cơ bản để có quyền truy cập các sự kiện trả theo lượt xem hoặc các kênh cao cấp được cung cấp trên cơ sở “a la carte (kênh tự chọn)” hoặc cá nhân.  Các công ty cáp không bắt buộc phải - hoặc bị cấm - cung cấp các kênh hoặc chương trình trên cơ sở “a la carte (kênh tự chọn)”.

Các quy tắc bổ sung và hướng dẫn của FCC đối với các nhà cung cấp dịch vụ cáp

Cơ quan LFA của bạn có thể thực thi các quy tắc và hướng dẫn FCC trong các lĩnh vực sau:

  • Dịch vụ khách hàng, bao gồm các khiếu nại về hóa đơn, cũng như phản hồi của nhà khai thác cáp đối với các thắc mắc về chất lượng tín hiệu hoặc yêu cầu dịch vụ
  • Phí nhượng quyền thương mại trả cho LFA bởi một công ty truyền hình cáp để đạt các quyền công cộng về cách cung cấp dịch vụ cáp

Đơn vị liên lạc cho những khiếu nại và thắc mắc

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cáp hoặc LFA liên quan đến dịch vụ khách hàng, mức cước phí dịch vụ cấp cơ bản hoặc phí nhượng quyền thương mại. Tên của cơ quan LFA của bạn được in trên hóa đơn cáp và trong sổ điện thoại địa phương của bạn.

Liên hệ với công ty truyền hình cáp của bạn về các mức cước phí cho các cấp dịch vụ khác ngoài mức dịch vụ cấp cơ bản và cho bất kỳ loại hình trả theo kênh và trả theo chương trình nào. Các mức cước này không dựa trên cơ sở quy định.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng địa phương và tiểu bang của bạn có thể cung cấp thông tin về các quyền của bạn với tư cách là thuê bao sử dụng cáp.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.