Những cựu chiến binh Hoa Kỳ nhận được các cuộc gọi hay tin nhắn thu âm xưng là từ “các dịch vụ cựu chiến binh” nên cẩn trọng.

Theo như một báo cáo bởi KARE11 (nói tiếng Anh), một đài NBC ở Minneapolis, những kẻ gọi điện lừa đảo đang cố gắng suy ra thông tin tài chính và thông tin cá nhân khác từ các cựu chiến binh. Kẻ gọi điện nói với cựu chiến binh là có một loại phúc lợi cựu chiến binh mới liên quan tới vay mua nhà. Báo cáo nói rằng kẻ lừa đảo sử dụng phương thức giả mạo ID người gọi để đánh lừa nạn nhân mà chúng dự định.

Kẻ lừa đảo thường để lại tin nhắn thoại, theo sau là một đoạn mã khá giống như thế này: Hồ sơ VA của bạn đã được đánh dấu cho hai phúc lợi tiềm năng đối với thay đổi trong chương trình VA. Đây là những quyền lợi nhạy cảm theo thời điểm. Vui lòng gọi lại cho chúng tôi khi tiện lợi cho bạn nhất.

Thư thoại kèm theo một số gọi-lại giả tạo cho “các dịch vụ cựu chiến binh”. Các nạn nhân tiềm năng mà gọi cho số này thì được cung cấp “các phúc lợi”, chẳng hạn như sửa đổi khoản vay thế chấp của họ, và được hỏi về thông tin cá nhân, bao gồm cả số an sinh xã hội, ngày sinh và số tài khoản ngân hàng.

Những kẻ lừa đảo mà tiếp cận được những thông tin như thế có thể sử dụng chúng để trộm tiền từ tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng, hoặc bán thông tin cho các đối tượng xấu khác để dùng trong trò lừa đảo trộm cắp danh tính.

Những trò lừa đảo qua điện thoại thường diễn ra khác nhắm đến con mồi là cựu chiến binh gồm có trò lừa đảo “Cập nhật Hồ sơ Quân sự của Bạn”, trò lừa đảo “Từ thiện Cựu quân nhân” và trò lừa đảo “Chương trình Lựa chọn Cựu quân nhân”, theo như một bản tin mới đây trên Forbes (nói tiếng Anh).

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi cung cấp bất kỳ các “dịch vụ” trên, hãy gác máy ngay lập tức. Nếu bạn nhận được tin nhắn thoại, hãy viết lại số gọi lại và liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật để báo cáo trò lừa đảo. Ngoài ra, hãy nộp một khiếu nại với FCC (Uỷ ban Truyền thông Liên bang) tại consumercomplaints.fcc.gov (nói tiếng Anh).

Bất kỳ các cuộc gọi không mong muốn yêu cầu thông tin cá nhân hay thông tin tài chính thì bạn nên luôn gắn cờ đỏ nguy hiểm.

Tìm hiểu thêm về cách để nhận biết phương thức giả mạo ID người gọi, và cách để tránh được những trò lừa đảo qua điện thoại (nói tiếng Anh) và các cuộc gọi tự động robocall hoặc tin nhắn robotext không mong muốn.

 

 

 

   

 

 

Updated:
Wednesday, September 19, 2018