"Ngay trong câu đầu tiên của Đạo luật Truyền thông, Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Truyền thông Liên bang hỗ trợ cung cấp các dịch vụ truyền thông cho 'tất cả người dân Hoa Kỳ … mà không có việc phân biệt đối xử căn cứ theo chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, hoặc giới tính.' Cách diễn đạt này không phải là mới. Nhưng đã đến lúc giải quyết cách diễn đạt này với một sự thôi thúc mới." – Nữ chủ tịch của FCC bà Jessica Rosenworcel

Tất cả mọi người, bất kể họ sống ở đâu và họ là ai, đều cần truy cập vào các dịch vụ internet tốc độ cao mạnh mẽ để đạt được sự thành công trong thế kỷ 21. Nơi mà mạng internet được xây dựng không nên được xác định theo thu nhập, chủng tộc, sắc tộc, hoặc tôn giáo của cộng đồng mà các dịch vụ này sẽ phục vụ. Nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận bình đẳng, Đạo luật về Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng yêu cầu FCC tạo ra các quy tắc và chính sách để giải quyết việc phân biệt đối xử và tái phân bổ kỹ thuật số.

Nữ chủ tịch Jessica Rosenworcel đã công bố việc thành lập một Lực lượng Biệt phái liên cơ quan Ngăn chặn Phân biệt đối xử Kỹ thuật số mà sẽ tập trung vào việc tạo ra các quy tắc và chính sách để chiến đấu chống phân biệt đối xử kỹ thuật số và để thúc đẩy quyền tiếp cận internet bình đẳng trên khắp Hoa Kỳ, bất kể mã bưu điện, mức thu nhập, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo, hoặc nguồn gốc quốc gia.

Quốc hội cũng đã chỉ đạo FCC phát triển các chính sách kiểu mẫu và các phương pháp thực hành tốt nhất mà các chính quyền tiểu bang và địa phương có thể làm theo để giúp ngăn chặn việc phân biệt đối xử kỹ thuật số trong cộng đồng của họ. Lực lượng Biệt phái cũng sẽ giám sát công việc quan trọng này. Ngoài ra, Quốc hội đã yêu cầu FCC xem xét lại quy trình khiếu nại dành cho người tiêu dùng của họ. Lực lượng Biệt phái cũng sẽ nỗ lực cải thiện cách mà cơ quan này tìm kiếm phản hồi từ người tiêu dùng, những người mà có thể đang phải đối mặt với việc phân biệt đối xử kỹ thuật số trong cộng đồng của họ.

Tại Cuộc họp Mở của FCC vào ngày 16 tháng 3 năm 2022, Ủy ban đã phê duyệtThông báo Hỏi tuần tự để bắt đầu một tiến trình (Sổ ghi Thông báo Chính phủ Số 22-69) cho các sáng kiến này, mà phải được hoàn thành trước tháng 11 năm 2023 theo như Quốc hội chỉ đạo trong Đạo luật về Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng.

Đội ngũ Lãnh đạo

D'Wana Terry, Nữ chủ tịch của Lực lượng Biệt phái chống Phân biệt đối xử Kỹ thuật số

D'wana Terry tiếp tục đảm nhiệm vai trò Quyền Cố vấn Đặc biệt cho Nữ chủ tịch Rosenworcel, vị trí mà bà sẽ cố vấn cho Nữ chủ tịch về công việc mà cơ quan này có thể làm để nhận diện và tu chính những sự bất bình đẳng trong các chính sách và các chương trình của FCC, và Quyền Giám đốc của Văn phòng về Tính đa dạng tại Nơi làm việc của FCC. Văn phòng về Tính đa dạng tại Nơi làm việc sẽ phát triển, điều phối, đánh giá, và đề xuất cho Ủy ban các chính sách, các chương trình, và các phương pháp thực hành mà bồi dưỡng một lực lượng lao động đa dạng, và thúc đẩy và đảm bảo cơ hội việc làm bình đẳng (EEO) cho tất cả nhân viên và người xin việc bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, hoặc sở thích tính dục. Ngoài ra, D’wana đã nắm giữ một vài vị trí lãnh đạo cấp cao trong Cục Cạnh tranh Mạng có dây, Cục Viễn thông Vô tuyến, và Cục phụ trách các Sự vụ của Người tiêu dùng và của Chính phủ.

D'wana đã nhận bằng Tiến sĩ Luật của bà từ Trường Đại học Luật Virginia và bằng Cử nhân Nghệ thuật của bà với chuyên ngành là Toán và Quan hệ Quốc tế từ Trường đại học Lafayette.

Sanford Williams

Sanford S. Williams gia nhập Lực lượng Biệt phái từ Văn phòng của Nữ chủ tịch, người mà ông đã cố vấn về công việc mà cơ quan này có thể làm để nhận diện và mở rộng các cơ hội cho các cộng đồng mà đã không được phục vụ trong quá khứ, đồng thời đảm nhiệm chức Phó Giám đốc Điều hành của FCC. Sanford đã làm việc ở nhiều vai trò khác nhau tại FCC kể từ năm 1999. Ông cũng đã làm luật sư cho Womble, Carlyle, Sandridge & Rice và hiện giảng dạy tại Trường luật của Trường đại học California, Los Angeles. Sanford đảm nhiệm chức vụ thành viên của Ủy ban Điều hành Đoàn Luật sư về Truyền thông Liên bang.

Ở tuổi 15, Sanford đã đăng ký học tại Trường đại học Cornell, nơi mà ông đã giành được một bằng đại học về nghiên cứu vận hành và kỹ thuật công nghiệp và một bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Trường Quản trị Johnson. Ông đã giành được bằng luật của mình từ Trường Đại học Luật Virginia nơi ông đã là một thành viên của Tập san học thuật về Luật Virginia.

Alejandro Roark, ảnh thu nhỏ Cục phụ trách các Sự vụ của Người tiêu dùng và của Chính phủ

Alejandro Roark là Cục trưởng của Cục phụ trách các Sự vụ của Người tiêu dùng và của Chính phủ (CGB) mà sẽ phát triển và thi hành các chính sách dành cho người tiêu dùng của ủy ban, bao gồm quyền truy cập dành cho người khuyết tật. CGB đóng vai trò là bộ mặt trước công chúng cho ủy ban thông qua việc tiếp cận và giáo dục, chịu trách nhiệm phản hồi các thắc mắc và khiếu nại của người tiêu dùng, và duy trì mối quan hệ đối tác hợp tác với các chính quyền tiểu bang, địa phương và Bộ lạc da đỏ bản địa. Trước khi gia nhập FCC, Alejandro đã dẫn dắt một hội nghị bàn tròn dành cho Giám đốc Điều hành của các tổ chức dân quyền quốc gia cho người La-tinh mà cùng hợp tác để thúc đẩy quyền truy cập, việc chấp thuận, và việc tận dụng trọn vẹn các tài nguyên công nghệ và viễn thông của cộng đồng người La-tinh trên khắp Hoa Kỳ.

Alejandro đã nhận bằng Thạc sĩ về Hành chính Công của ông với trọng tâm là về chính trị ứng dụng, và bằng Cử nhân Nghệ thuật của ông về Nghiên cứu học Liên ngành: Truyền thông, Tổ chức Pháp lý, Kinh tế, và Chính phủ từ Trường đại học American.


Đội ngũ Lực lượng Biệt phái

 

Cục phụ trách các Sự vụ của Người tiêu dùng và của Chính phủ

 • James Brown
 • Aliza Katz

Cục Thi hành

 • Traci Randolph

Cục Truyền thông đại chúng

 • Jamila-Bess Johnson

Văn phòng về Kinh tế và Phân tích

 • Joanna Fister

Văn phòng Tổng cố vấn

 • Malena Barzilai

Cục Cạnh tranh Mạng có dây

 • Alison Baker
 • Adam Copeland
 • Rashann Duvall
 • Kiara Ortiz

Cục Viễn thông Vô tuyến

 • Morasha Younger

Liên hệ với Đội ngũ

Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn. Để yêu cầu một buổi gặp mặt với Đội ngũ Lực lượng Biệt phái, hãy bấm vào nút "Yêu cầu một Buổi gặp mặt". Xin cảm ơn.


Thông tin liên hệ Phương tiện truyền thông Tin tức & Tài nguyên

Paloma Isabel Perez
Thư ký Báo chí của FCC
paloma.perez@fcc.gov

Anne Veigle
Phó Giám đốc, Văn phòng Quan hệ Truyền thông
anne.veigle@fcc.gov

Văn phòng Quan hệ Truyền thông
mediarelations@fcc.gov
202-418-0500

Đề mục

 

 

 

Updated: 
Monday, March 20, 2023