Có phải là Sở An sinh Xã hội, SSA, gọi đến bảo rằng bạn được hưởng một khoản gia tăng chi-phí-sinh-hoạt cho các khoản thanh toán ích lợi hàng tháng của bạn không? Đó quả là một tin tuyệt vời, phải vậy không? Dù rằng người gọi đến nghe có vẻ chính thức, thì thực ra là người gọi đó có thể đang cố gắng ăn cắp tiền của bạn.

SSA đã đăng các cảnh báo (nói tiếng Anh) về những hành vi lừa đảo qua điện thoại như thế trong đó một người gọi đến tự nhận là nhân viên SSA nói rằng bạn được hưởng một khoản gia tăng chi-phí-sinh-hoạt và yêu cầu bạn xác nhận thông tin cá nhân. Trong các phiên bản tương tự của trò lừa đảo (nói tiếng Anh), kẻ gọi đến có thể nói rằng "các máy vi tính SSA đang bị hỏng" hoặc có thể nhắc đến việc ghi danh vào chương trình thuốc kê toa Chăm sóc Y tế (Medicare). SSA nói rằng những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin của nạn nhân và cố gắng thay đổi tài khoản gửi tiền trực tiếp của họ hòng lấy cắp các khoản thanh toán an sinh xã hội của họ.

Người đàn ông lớn tuổi nhìn vào ĐTDĐ với bất ngờ

Nếu như bạn có nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào — cuộc gọi điện thoại, thư điện tử, thư tín hay văn bản — tự nhận là đến từ SSA mà có vẻ khả nghi, thì bạn nên liên lạc với SSA (nói tiếng Anh) và yêu cầu xác nhận. Nếu như SSA không thể chứng thực thông tin liên lạc mà bạn nhận được, thì bạn nên báo cáo việc đó với Văn phòng Tổng Thanh tra SSA ở số 1-800-269-0271 hoặc trực tuyến tại https://oig.ssa.gov/report (nói tiếng Anh). Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, thì bạn cũng nên liên lạc cơ quan thực thi pháp luật.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FCC) thường xuyên nhận được các khiếu nại của người tiêu dùng về các trò lừa đảo qua điện thoại và gần đây đã nhận được các khiếu nại về việc giả mạo ID người gọi từ các số điện thoại An sinh Xã hội.

FCC cảnh báo bạn nên cẩn trọng với trò giả mạo ID người gọi, điều hay xảy ra khi kẻ lừa đảo sử dụng những sự tân tiến trong công nghệ để cải trang danh tính của chúng nhằm mục đích lừa phỉnh bạn giao ra thông tin cá nhân quý giá để chúng có thể sử dụng cho việc ăn cắp tiền của từ bạn. Những kẻ giả mạo có thể khiến cho ID người gọi của bạn hiển thị số điện thoại của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, hay thậm chí là cơ quan chính phủ, chẳng hạn như là Sở Thuế vụ (IRS) hoặc, trong trường hợp này, là Sở An sinh Xã hội (SSA).

Để có các lời khuyên về những gì bạn có thể làm để bảo vệ bản thân, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của FCC về Việc giả mạo và ID Người gọi. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về việc làm thế nào để Chấm dứt Các cuộc gọi và Tin nhắn Không mong muốn, và tìm kiếm các tài nguyên mạng cho việc chặn các cuộc gọi tự động (robocall).

Nộp một đơn khiếu nại với FCC

Người tiêu dùng có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến (nói tiếng Anh) về các vấn đề hóa đơn điện thoại và dịch vụ, các cuộc gọi không mong muốn, và những việc khác mà FCC coi xét. Thông tin về quy trình khiếu nại không chính thức của FCC, bao gồm việc làm thế nào để nộp một khiếu nại, và những gì xảy ra sau khi một đơn khiếu nại được nộp lên, thì có sẵn trong Các câu hỏi thường gặp của Trung tâm Khiếu nại FCC (nói tiếng Anh).

 

 

 

   

 

 

Updated: 
Wednesday, April 25, 2018