U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Xem thêm

Nhằm giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về các sản phẩm cũng như các xét nghiệm y tế COVID-19 giả mạo, FDA đã khởi động một Chiến Dịch Chống Gian Lận (Trang web tiếng Anh) sau khi các báo cáo về các loại thuốc điều trị coronavirus giả mạo bắt đầu xuất hiện nhiều vào đầu năm nay.

Nhà cung cấp được cảnh báo

FCC và FTC yêu cầu các nhà cung cấp cổng dịch vụ thông tin phải áp dụng những biện pháp mạnh mẽ để chặn những cuộc gọi tự động có liên quan đến vi-rút hoặc sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Xem thêm. (Trang web tiếng Anh)

Thông tin cho người tiêu dùng

FCC Hướng dẫn người tiêu dùng trong mùa COVID-19 nắm bắt thông tin liên quan đến các gian lận về coronavirus và cách phòng tránh, cùng với các mẹo hữu ích về vệ sinh điện thoại di động cũng như tối ưu hóa mạng không dây gia đình của bạn, và nhiều điều khác.

Khi cuộc chạy đua tìm ra các phương pháp điều trị cũng như phát triển vắc-xin COVID-19 hiệu quả ngày càng khốc liệt, thì những kẻ lừa đảo tiếp tục lợi dụng hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta nhằm nỗ lực đánh cắp các thông tin bảo hiểm, tiền bạc hoặc cả hai.

Một trong những trò giả mạo gần nhất đó là đề xuất ưu đãi cho các xét nghiệm gian lận và không được phê duyệt về kháng thể COVID-19 (Trang web tiếng Anh).  FBI cảnh báo rằng có rất nhiều người đã gọi điện đề nghị cung cấp xét nghiệm kháng thể và yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, chẳng hạn như số an sinh xã hội, thông tin bảo hiểm y tế có thể dẫn đến việc đánh cắp danh tính và được sử dụng với mục đích gian lận trong tương lai.

Người tiêu dùng cũng nên cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo từ các hiệu thuốc giả đề nghị cung cấp thuốc điều trị "được duyệt trước" cho người tiêu dùng. Kẻ lừa đảo sẽ báo rằng toàn bộ chi phí thuốc men đã được bảo hiểm chi trả, nhưng họ cần thêm một số thông tin để thực hiện việc giao thuốc.  Ngoài việc hỏi chi tiết bảo hiểm, họ sẽ yêu cầu thông tin liên hệ của bác sĩ chăm sóc chính của bạn. Sau đó, họ sử dụng thông tin này để tính phí nhà cung cấp bảo hiểm của bạn đối với các loại thuốc hoặc thiết bị y tế không cần thiết mà bạn chưa bao giờ được nhận.

Những kẻ lừa đảo này thậm chí có thể giả làm đại diện của các công ty bảo hiểm hợp pháp, cụ thể theo lời của giám đốc điều hành Independent Health, một công ty bảo hiểm có trụ sở tại Buffalo, New York, ông ta đã nhận được một cuộc gọi mạo danh chính công ty của mình, theo tin từWBFO, Đài NPR tại Buffalo. (Trang web tiếng Anh)

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ ai đó tự xưng là từ công ty bảo hiểm, hãy gác máy và gọi đến số ở mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ đơn thuốc theo toa của bạn để xác nhận xem cuộc gọi có hợp pháp hay không.

Mẹo để tránh bị lừa đảo

FCC gợi ý một số mẹo nhỏ sau để giúp bạn tự bảo vệ mình khỏi các trò lừa đảo qua điện thoại hoặc tin nhắn văn bản, bao gồm cả các trò gian lận liên quan đến coronavirus:

  • Luôn cảnh giác đối với bất kỳ đề nghị không mong muốn nào yêu cầu bạn cung cấp thông tin bảo hiểm hoặc thông tin về bác sĩ của mình.
  • Không trả lời các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ các số không xác định hoặc bất kỳ số nào khác có dấu hiệu nghi ngờ.
  • Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính của bạn qua email, tin nhắn văn bản hoặc qua điện thoại.
  • Hãy thận trọng nếu bạn bị ép buộc phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào hoặc phải thực hiện thanh toán ngay lập tức.
  • Những kẻ lừa đảo thường giả mạo số điện thoại  để lừa bạn trả lời.
  • Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn văn bản từ một người gửi không xác định.
  • Để biết thêm thông tin về các trò lừa đảo và gian lận liên quan đến coronavirus, hãy truy cập fcc.gov/nhung-tro-lua-dao-ve-coronavirus-tai-nguyen-cho-nguoi-tieu-dung.

Thông báo cho các cơ quan chức năng

Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân của một trò lừa đảo liên quan đến COVID-19, hãy báo ngay cho Trung tâm Quốc gia về Chống Gian lận Thảm họa theo số điện thoại (866) 720-5721. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tư pháp (justice.gov/disastercomplaintform (Trang web tiếng Anh)), hoặc liên hệ với FBI (ic3.gov (Trang web tiếng Anh), tips.fbi.gov (Trang web tiếng Anh), or 1-800-CALL-FBI). Các lừa đảo liên quan đến COVID-19 cũng có thểđược báo cáo lên cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm  (en español).

Đối với các trò lừa đảo qua các cuộc gọi tự động và tin nhắn lừa đảo, hãy nộp đơn khiếu nại lên FCC tại địa chỉ  fcc.gov/complaints (Trang web tiếng Anh).

Updated:
Friday, September 18, 2020