U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.
Learn how to avoid coronavirus robocall and text scams, sanitize cell phones, improve home network performance, and more.
Tìm hiểu cách thức để tránh được các tin nhắn và cuộc gọi tự động (robocall) lừa đảo, khử trùng cho điện thoại di động, cải thiện hiệu năng cho mạng gia đình, và nhiều hơn nữa.

Vệ sinh
Điện thoại

Điện thoại di động của bạn có thể là vật bạn chạm vào nhiều nhất suốt cả ngày.Hãy áp dụng những lời khuyên đơn giản này để giữ cho thiết bị của bạn được sạch sẽ.

Tối ưu hóa cho Mạng Gia đình

Do việc học tập và làm việc tại nhà đang là hiện trạng bình thường mới cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ, nên hãy tìm hiểu cách thức để bạn có thể tối ưu hoá cho mạng gia đình của mình trong thời đại dịch.

  

  

Mẫu Tin Nhắn Lừa Đảo


Tin tức của Sở thuế vụ (IRS) về COVID-19:
 
Hãy nhấn vào trang xxx.xxx/IRS-COVID-19 để đăng ký/cập nhật thông tin của bạn để được nhận khoản thanh toán cho tác động kinh tế bất kể tình trạng của bạn.
 
 
 
 
 

Bản Ghi Âm Trò Lừa Đảo Qua Điện Thoại Về Bộ Dụng Cụ Xét Nghiệm

Bản phiên ghi phầm âm thanh: ... Đạo luật Ứng phó [Coronavirus] đã giúp cho việc xét nghiệm coronavirus dễ dàng tiếp cận hơn ngay lập tức. Nếu bạn muốn nhận một bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí gửi xuyên đêm đến tận nhà của bạn, hãy nhấn 1. Nếu bạn không muốn nhận xét nghiệm miễn phí của mình, hãy nhấn 2. (Nguồn âm thanh: YouMail)

Những trò lừa đảo Người tiêu dùng về COVID-19

Trong thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động đến Hoa Kỳ, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã nhận thấy nhiều chiến dịch nhắn tin văn bản và cuộc gọi tự động (robocall) lừa đảo đánh vào nỗi sợ liên quan đến virus.

Những Lời Khuyên Để Tránh Được Các Trò Lừa Đảo Về COVID-19

  • Đừng phản hồi cho các cuộc gọi hay tin nhắn đến từ những số không biết, hoặc bất kỳ điều nào khác mà có vẻ khả nghi.
  • Đừng bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hay thông tin tài chính của bạn qua thư điện tử, tin nhắn văn bản, hoặc qua điện thoại.
  • Hãy thận trọng nếu như bạn bị gây áp lực phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào hoặc phải tiến hành thanh toán ngay lập tức.
  • Những kẻ lừa đảo thường giả mạo số điện thoại để dụ bạn trả lời hay phản hồi lại.  Hãy nhớ là các cơ quan chính quyền sẽ không bao giờ gọi cho bạn để yêu cầu thông tin cá nhân hay tiền bạc.
  • Đừng nhấn vào bất kỳ đường dẫn nào trong tin nhắn văn bản. Nếu một người bạn gửi cho bạn một tin nhắn văn bản với đường dẫn khả nghi một cách khác thường, thì hãy gọi cho họ để chắc rằng họ không bị tin tặc tấn công (hacked).
  • Luôn luôn kiểm tra kỹ quỹ từ thiện (ví dụ, bằng cách gọi đến hoặc xem trên trang mạng thực tế của họ) trước khi quyên góp. (Tìm hiểu thêm về những trò lừa đảo từ thiện.)

Nếu bạn nghĩ rằng mình là một nạn nhân của một trò lừa đảo về coronavirus, thì hãy ngay lập tức liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật.

Để có thêm thông tin về các cuộc gọi và tin nhắn văn bản lừa đảo, hãy vào xem trang Trung tâm Hỗ trợ Người tiêu dùng của FCC (Trang web tiếng Anh) và Từ điển thuật ngữ của FCC về những Trò lừa đảo (Trang web tiếng Anh). Bạn cũng có thể nộp một khiếu nại về những trò lừa đảo như thế qua trang fcc.gov/complaints (Trang web tiếng Anh).

  

 
Updated:
Tuesday, July 21, 2020