Pháp luật mới mở rộng thẩm quyền của FCC đối với các Dịch vụ Thông tin Liên lạc cho Người bị giam giữ

Vào tháng 1 năm 2023, Tổng thống đã ký luật lưỡng đảng cho phép FCC hạn chế mức giá và phí liên lạc qua âm thanh và video giữa người bị giam giữ và những người thân của họ, bao gồm cả những phương tiện liên lạc giữa những người trong cùng một tiêu bang. Luật này yêu cầu Ủy ban triển khai các quy định mới về dịch vụ đã được mở rộng này vào khoảng sau tháng 7 năm 2024 và trước tháng 1 năm 2025. Vào tháng 3 năm 2023, FCC đề nghị công chúng đóng góp về cách triển khai luật mới.

FCC đang nỗ lực hạn chế mức giá quá cao và các khoản phí quá lớn đối với các cuộc gọi điện thoại và video do các gia đình chi trả khi cố gắng giữ liên lạc với những người thân yêu đang bị tạm giam hoặc ngồi tù.

Phương tiện liên lạc dành cho những người bị giam giữ còn hạn chế, điều này thường dẫn đến chi phí gọi điện cao một cách vô lý giữa người bị giam giữ và gia đình họ. Cho đến gần đây, những nỗ lực của FCC nhằm giảm mức giá và mức phí gọi điện thoại trong trại giam và nhà tù chỉ giới hạn ở các cuộc gọi điện thoại giữa người bị giam giữ và một người ở tiểu bang khác hoặc quốc gia khác. FCC không có đủ thẩm quyền đối với các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi video nội bang.

Giới hạn trần cước phí cho các cuộc gọi điện thoại giữa các tiểu bang và quốc tế từ các nhà tù và trại giam

Giới hạn trần cước phí tạm thời, được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, áp dụng cho tất cả các cuộc gọi điện thoại giữa các tiểu bang và quốc tế từ các cơ sở cải huấn, nhưng không áp dụng cho các cuộc gọi địa phương hoặc trong tiểu bang.

 

Loại cơ sở Tổng giới hạn trần cước phí liên bang tối đa (mỗi phút) Giới hạn trần cước phí quốc tế tối đa (mỗi phút)
Nhà tù $0,14* $0,14* cộng với số tiền trung bình mà nhà cung cấp trả để gửi cuộc gọi từ Mỹ ra nước ngoài*
Trại giam có từ 1.000 người bị giam giữ trở lên $0,16* $0,16* $0,16* cộng với số tiền trung bình mà nhà cung cấp trả để gửi cuộc gọi từ Mỹ ra nước ngoài*
Trại giam có dưới 1.000 người bị giam giữ $0,21 $0,21 cộng với số tiền trung bình mà nhà cung cấp trả để gửi cuộc gọi từ Mỹ ra nước ngoài

* Các giới hạn trần $0,14 và $0,16 này bao gồm khoản trợ cấp $0,02/phút cho "hoa hồng tại địa điểm" nếu nhà cung cấp dịch vụ trả tiền cho nhà tù hoặc trại giam để có quyền phục vụ cơ sở đó. Trong trường hợp nhà cung cấp không trả tiền hoa hồng tại địa điểm, mức trần này là $0,12 cho nhà tù và $0,14 cho trại giam. Khi luật tiểu bang hoặc địa phương quy định số tiền hoa hồng tại địa điểm, nhà cung cấp có thể chuyển số tiền đó sang người tiêu dùng, miễn là tổng số tiền thanh toán mà người tiêu dùng phải trả không quá $0,21/phút.

Giới hạn trần cước phí tạm thời này cho các cuộc gọi điện thoại giữa các tiểu bang và quốc tế được ấn định vào tháng 5 năm 2021 (https://www.fcc.gov/document/fcc-lowers-interstate-and-international-pr…).

Phí dịch vụ bổ sung

Các nhà cung cấp thường thêm cước và phí dịch vụ bổ sung. FCC đã giới hạn cả loại cước và số tiền mà nhà cung cấp có thể tính cho các cuộc gọi giữa các tiểu bang hoặc quốc tế dành cho người bị giam giữ.

Những giới hạn này áp dụng cho các cuộc gọi giữa các tiểu bang và quốc tế. Người tiêu dùng có thể phải trả cước dịch vụ bổ sung và phí cao hơn liên quan đến các cuộc gọi giữa người bị giam giữ và một người trong cùng bang đó.

Cước dịch vụ bổ sung được phép   Giới hạn trần tiền tệ cho mỗi lần sử dụng / Hướng dẫn
Phí thanh toán tự động.   $3,00
Phí cuộc gọi cho các cuộc gọi người nhận trả tiền thông qua bên thứ ba trên cơ sở từng cuộc gọi.   $3,00 trên mỗi giao dịch, cộng với lãi suất hiệu dụng theo phút, khi thanh toán thông qua hệ thống thanh toán tự động; $5,95 cho mỗi giao dịch, cộng với lãi suất hiệu dụng mỗi phút; khi thanh toán thông qua đại lý trực tiếp.
Phí đại lý trực tiếp cho thanh toán qua điện thoại hoặc cho tài khoản được thiết lập với việc sử dụng tùy chọn của nhân viên tổng đài trực tiếp.   $5,95
Phí hóa đơn/sao kê giấy (không tính phí đối với hóa đơn/sao kê điện tử).   $2,00
Tối thiểu và tối đa quỹ tài khoản trả trước.   Nhà cung cấp không được thiết lập mức nạp tiền tối thiểu cho tài khoản trả trước hoặc đặt mức nạp tiền tối đa cho tài khoản trả trước dưới $50.
Phí giao dịch tài chính bên thứ ba, chẳng hạn như MoneyGram, Western Union, phí xử lý thẻ tín dụng và chuyển tiền từ các tài khoản ủy nhiệm bên thứ ba.   $3,00 mỗi giao dịch, khi thanh toán thông qua hệ thống thanh toán tự động; $5,95 cho mỗi giao dịch khi thanh toán thông qua đại lý trực tiếp.
Thuế áp dụng và phí quản lý.   Nhà cung cấp có thể chuyển trực tiếp các khoản phí này sang người tiêu dùng mà không cần cộng thêm.

Khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật bị giam giữ

Những người bị giam giữ bị điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về ngôn ngữ cần được tiếp cận TDịch vụ Chuyển tiếp Viễn thông (TRS) và các nhà cung cấp phải cho phép họ tiếp cận TRS trên nền TTY Văn bản sang thoại và chuyển tiếp lời nói sang lời nói (STS). Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhà cung cấp phục vụ cơ sở cải huấn ở bất kỳ khu vực pháp lý nào có số lượng người bị giam giữ trung bình hằng ngày từ 50 trở lên phải cấp quyền tiếp cận tất cả dịch vụ chuyển tiếp đủ điều kiện cho hỗ trợ quỹ TRS tại bất kỳ cơ sở cải huấn nào nằm trong khu vực dịch vụ internet tốc độ cao có sẵn và không bị cấm bởi cơ quan cải quấn đang giám sát cơ sở đó. Điều này bao gồm khả năng thực hiện các cuộc gọi video trực tiếp sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Các dịch vụ chuyển tiếp bổ sung sẽ được cung cấp bao gồm Dịch vụ Chuyển tiếp Video (VRS), Dịch vụ Chuyển tiếp Giao thức Internet (Chuyển tiếp IP) và Dịch vụ Điện thoại Chú thích Giao thức Internet (IP CTS). Khi tiếp cận các dịch vụ băng thông rộng không khả dụng, nhà cung cấp phải cấp quyền truy cập Dịch vụ Điện thoại Chú thích Giao thức phi Internet (CTS) ngoài các dịch vụ TRS trên nền TTY và STS truyền thống.

Quy định bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho việc đăng ký và tiếp cận TRS của người khuyết tật bị giam giữ đang chờ Văn phòng Quản lý và Ngân sách phê duyệt theo yêu cầu của Đạo luật Giảm thiểu Thủ tục giấy tờ.

Hạn chế về việc tính cước các dịch vụ và thiết bị hỗ trợ tiếp cận

Giá mỗi phút cho các cuộc gọi từ TTY đến TTY được giới hạn ở mức 25 phần trăm mức giá mà nhà cung cấp tính cho các cuộc gọi điện thoại khác liên quan đến những người bị giam giữ vì về bản chất, các cuộc gọi TTY có thời lượng dài hơn các cuộc gọi thoại và những người khuyết tật bị giam giữ không có lựa chọn thay thế cho cuộc gọi thoại. Nhà cung cấp không được phép tính cước hoặc phí từ bất kỳ bên nào khi sử dụng TRS hoặc thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết để truy cập TRS, với một số trường hợp ngoại lệ nhất định: Nhà cung cấp có thể tính cước khi sử dụng CTS, IP CTS hoặc video ASL trực tiếp, nhưng khoản tiền cước này không được vượt quá mức cước của một cuộc gọi điện thoại có cùng thời lượng, khoảng cách, khu vực pháp lý và thời gian trong ngày.

Quy định khác

Tất cả các nhà cung cấp đều không được phép chặn cuộc gọi người nhận trả tiền chỉ vì nhà cung cấp thiếu mối quan hệ thanh toán với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bên được gọi, trừ khi nhà cung cấp cũng cung cấp các tùy chọn gọi ghi nợ, cuộc gọi trả trước hoặc cuộc gọi người nhận trả trước.

Các quy định của FCC yêu cầu các nhà cung cấp phải tiết lộ mức giá và cước dịch vụ bổ sung một cách rõ ràng, chính xác và dễ thấy đối với tất cả các loại cuộc gọi thoại (liên bang, nội bang và quốc tế) trên trang web của họ hoặc theo cách hợp lý khác mà người tiêu dùng có thể tiếp cận.

Các quy định của FCC cũng yêu cầu rằng, khi một người bị giam giữ thực hiện cuộc gọi mà người nhận trả tiền, nhà cung cấp phải tự nêu danh tính của mình cho người nhận cuộc gọi trước khi kết nối cuộc gọi. Nhà cung cấp cũng phải tiết lộ cách bên nhận có thể tìm ra mức cước sẽ được tính cho cuộc gọi đó trước khi kết nối cuộc gọi. Nhà cung cấp dịch vụ phải cho phép bên nhận kết thúc cuộc gọi điện thoại không bị tính phí trước khi kết nối cuộc gọi.

Nộp đơn khiếu nại

Nếu quý vị cảm thấy quý vị hoặc một thành viên trong gia đình đã bị nhà cung cấp phục vụ các trại giam, nhà tù hoặc các cơ sở cải huấn khác tính cước quá cao, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho FCC.

  • Nộp đơn khiếu nại trực tuyến tại https://consumercomplaints.fcc.gov
  • Qua điện thoại: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322); ASL 1-844-432-2275
  • Qua bưu điện (vui lòng cho biết họ tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và càng nhiều thông tin chi tiết về khiếu nại của quý vị càng tốt):

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Quy định của Tiểu bang

Các bang có thể có những quy định riêng về việc gọi điện tới những người đang bị giam giữ trong bang. Để khiếu nại về cáo buộc vi phạm quy định của tiểu bang, hãy liên hệ với ủy ban tiện ích công cộng tiểu bang tại tiểu bang nơi cuộc gọi diễn ra. Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ Ủy ban Tiện ích Công cộng Tiểu bang tại naruc.org/about-naruc/regulatory-commissions hoặc mục chính chủ trong danh bạ điện thoại địa phương.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.