Như một phần nỗ lực của FCC để đảm bảo giá cước cho các cuộc gọi giữa các tiểu bang và quốc tế là công bằng và hợp lý cho tất cả người Mỹ, công ty đang nỗ lực để kiềm mức giá quá cao và các khoản phí đặc biệt đối với các cuộc gọi điện thoại được trả bởi những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội: gia đình đang cố gắng giữ liên lạc với những người thân yêu đang thụ án trong nhà giam hoặc trong tù.

Các tùy chọn gọi điện thoại cho các cá nhân bị giam giữ (còn được gọi là dịch vụ điện thoại cho tù nhân và dịch vụ gọi điện thoại cho tù nhân) bị hạn chế, vì những người bị giam giữ thường không thể chọn nhà cung cấp dịch vụ. Vì sự thiếu cạnh tranh, kết hợp với mức giá không bị giới hạn, dẫn đến hóa đơn điện thoại cho các cá nhân bị giam giữ và gia đình họ cao một cách phi lý.

Giới hạn cước phí cho các cuộc gọi giữa các nhà giam và nhà tù liên bang

Giới hạn cước phí FCC chỉ áp dụng cho các cuộc gọi đường dài giữa các tiểu bang, nhưng không áp dụng cho các cuộc gọi đường dài, nội hạt hoặc quốc tế trong tiểu bang. Giới hạn cước phí tạm thời hiện tại giữa các tiểu bang là 21 xu một phút cho cuộc gọi ghi nợ / trả trước và 25 xu một phút cho cuộc gọi thu tiền.

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, FCC đã đề xuất giảm giới hạn cước phí đối với các cuộc gọi giữa các tiểu bang và thiết lập giới hạn cước phí mới cho các cuộc gọi quốc tế (https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-111A1.pdf) (Trang web tiếng Anh). Giới hạn lãi suất tạm thời sẽ vẫn có hiệu lực trong khi Ủy ban xem xét bình luận và có hành động theo các đề xuất của công chúng.

Phí dịch vụ bổ sung

Các nhà cung cấp được phép tính các khoản phí dịch vụ bổ sung được liệt kê trong bảng bên dưới liên quan đến các dịch vụ gọi điện liên bang hoặc quốc tế cho những cá nhân bị giam giữ. Kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2020, người tiêu dùng có thể phải trả phí dịch vụ bổ sung cao hơn hoặc các phí khác, nếu tại thời điểm áp dụng phí, các cuộc gọi mà họ liên quan rõ ràng chỉ là các cuộc gọi trong bang. (https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-111A1.pdf) (Trang web tiếng Anh).

Phí Dịch Vụ Bổ Sung Được Phép   Giới Hạn Phí Cho Mỗi Lần Sử Dụng / Hướng Dẫn
Thuế và phí áp dụng theo quy định   Nhà cung cấp có thể chuyển các khoản phí này trực tiếp cho người tiêu dùng mà không được kê giá thêm
Phí thanh toán tự động   $3.00
Phí cuộc gọi một lần (tức là phí thu thập các cuộc gọi được lập hóa đơn thông qua bên thứ ba trên cơ sở từng cuộc gọi)   Nhà cung cấp có thể chuyển khoản phí này trực tiếp cho người tiêu dùng mà không được kê giá thêm, cộng với giá mỗi phút cho cuộc gọi
Phí đại lý trực tiếp, tức là thanh toán qua điện thoại hoặc tài khoản được thiết lập với việc sử dụng tùy chọn của nhà điều hành trực tiếp   $5.95
Phí hóa đơn/ sao kê bản giấy (không tính phí cho hóa đơn / bảng sao kê điện tử)   $2.00
Số tiền tối thiểu và tối đa cho tài khoản trả trước   Cấm tài khoản tối thiểu và tối đa trả trước dưới $50
Phí giao dịch tài chính của bên thứ ba, ví dụ: MoneyGram, Western Union, phí xử lý thẻ tín dụng và chuyển khoản từ tài khoản ủy nhiệm của bên thứ ba   Nhà cung cấp có thể chuyển các khoản phí này trực tiếp cho người tiêu dùng mà không được kê giá thêm

Các cuộc gọi liên quan đến việc sử dụng TTY

Ngoài ra, Ủy ban đã hành động để bảo vệ những người bị giam giữ bị khuyết tật về thính giác hoặc khả năng nói chuyện bằng cách giới hạn phí cho các cuộc gọi trong đó các cá nhân bị giam giữ hoặc những người mà họ gọi là sử dụng TTY (điện thoại văn bản). Cước tính theo phút cho các cuộc gọi từ TTY đến TTY được giới hạn ở mức 25% cước phí mà các nhà cung cấp tính cho các cuộc gọi khác của các cá nhân bị giam giữ và các nhà cung cấp không được phép thu bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào đối với cuộc gọi TTY đến cuộc gọi thoại hoặc chuyển cuộc gọi thoại sang cuộc gọi TTY.

Các quy tắc khác đối với dịch vụ gọi điện giữa các tiểu bang cho các cá nhân bị giam giữ

Nhà cung cấp dịch vụ gọi điện cho các cá nhân bị giam giữ không thể chặn cuộc gọi điện thu tiền chỉ vì nó thiếu đăng ký thanh toán trước với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bên được gọi trừ khi nhà cung cấp cũng cung cấp tuỳ chọn như cuộc gọi ghi nợ, cuộc gọi trả trước hoặc cuộc gọi thu tiền trước.

Các quy tắc của FCC yêu cầu rằng, khi một người bị giam giữ thực hiện một cuộc gọi thu tiền, mỗi nhà cung cấp dịch vụ phải tự nhận diện với người nhận cuộc gọi trước khi kết nối cuộc gọi. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ cũng phải nêu rõ cách thức bên nhận có thể nhận được báo giá trước khi cuộc gọi được kết nối.

Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ phải cho phép bên nhận kết thúc cuộc gọi điện thoại miễn phí trước khi cuộc gọi được kết nối.

Nộp đơn khiếu nại

Nếu bạn cảm thấy bạn hoặc người thân đã bị nhà cung cấp dịch vụ gọi điện cho những người bị giam giữ bị tính phí quá cao, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên FCC.

  • Nộp đơn khiếu nại trực tuyến tại https://consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh)
  • Qua điện thoại: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322); ASL 1-844-432-2275
  • Qua thư (vui lòng bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và càng nhiều chi tiết về khiếu nại của bạn càng tốt):

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Các nguồn khác

Các tiểu bang có thể có các quy tắc riêng điều chỉnh các dịch vụ gọi điện trong tiểu bang cho các cá nhân bị giam giữ. Để khiếu nại về việc vi phạm các quy tắc của tiểu bang, hãy liên hệ với ủy ban công ích của tiểu bang nơi cuộc gọi diễn ra. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ ủy ban công ích của tiểu bang tại naruc.org/about-naruc/regulatory-commissions  (Trang web tiếng Anh) hoặc trong phần chính phủ của danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, November 4, 2020