Kapag lumipat ang mga user ng cell phone sa ibang akmang wireless service provider, may opsyon silang “i-unlock” ang kanilang mga telepono upang magamit sa network ng bago nilang service provider. CTIA-Pinairal ng The Wireless Association ang mga pamantayan sa pag-unlock bilang bahagi ng Consumer Code for Wireless Service nito (https://www.ctia.org/the-wireless-industry/industry-commitments/consumer-code-for-wireless-service, sa Ingles) noong 2014, na nagbibigay sa mga consumer ng higit na kalayaan at kakayahang umangkop habang nagbibigay ng higit pang insentibo para sa mga service provider na magpatuloy sa pagbabago.

Narito ang ilang FAQ upang matulungan kang mas maunawaan ang pag-unlock ng cell phone at ano ang kaugnayan nito para sa iyo:

 • Ano ang pag-lock sa mobile phone at device?  expand and contract
 • Aling mga service provider ang nagpatupad sa mga pamantayan sa pag-unlock ng mga mobile device?  expand and contract
 • Bakit nila-lock ng mga provider ang mga mobile wireless device?  expand and contract
 • Kasalukuyan bang naka-lock ang aking cell phone?  expand and contract
 • Paano ko maa-unlock ang aking mobile phone?  expand and contract
 • Naka-lock din ba ang ibang mga mobile device bukod sa telepono?  expand and contract
 • Ia-unlock ba ng aking provider ang aking telepono?  expand and contract
 • Maa-unlock ba ang aking postpaid na telepono kung hihilingin ko?   expand and contract
 • Kailan karapat-dapat ma-unlock ang aking device?  expand and contract
 • Maa-unlock ba ang aking prepaid na telepono kung hihilingin ko?  expand and contract
 • Awtomatiko bang maa-unlock ang aking telepono kapag natapos ko na ang aking kontrata sa serbisyo?  expand and contract
 • Mayroon ba akong babayaran upang i-unlock ang aking device?  expand and contract
 • Mayroon bang mga pagbubukod na pangmilitar upang payagan ang mga device na ma-unlock nang maaga para sa mga deployment?  expand and contract
 • Maarai bang tanggihan ng aking mobile service provider na i-unlock ang aking telepono dahil mayroon akong utang sa kanila o kasalukuyan akong nakakontrata sa kanila?  expand and contract
 • Gagana ba sa lahat ng network ang aking na-unlock an mobile device?  expand and contract
 • Kapag na-unlock ba ang aking device ay mae-enable ito upang gumana sa mga network sa ibang bansa?  expand and contract

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, July 6, 2018