Ang Wireless Emergency Alerts system ay isang mahalagang bahagi ng kahandaan sa emergency ng America. Mula nang ilunsad ito noong 2012, nagamit na ang WEA system higit pa sa 70,000 beses upang balaan ang publiko tungkol sa mapanganib na lagay ng panahon, nawawalang mga bata, at iba pang kritikal na sitwasyon – lahat ng iyon sa pamamagitan ng mga alertong compatible sa mga cell phone at iba pang mobile device.

Ang WEA ay isang system sa pampublikong kaligtasan na nagbibigay-daan sa mga customer na makatanggap sa kanilang mga partikular na wireless na telepono at iba pang compatible na mobile device ng mga mensaheng parang text message at naka-target sa heograpikong lugar, na nag-aalerto sa kanila sa mga nakaambang panganib sa kanilang lugar.

Nagiging daan ang WEA upang ma-target ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga alerto sa emergency sa mga partikular na lugar – halimbawa, sa lower Manhattan.

Naitatag ang WEA noong 2008 alinsunod sa Warning, Alert and Response Network (WARN) Act at nagsimulang patakbuhin noong 2012.

Nagbolutaryo ang mga wireless company na lumahok sa WEA, na naging resulta ng natatanging pampubliko/pribadong partnership sa pagitan ng FCC, FEMA, at wireless industry upang mapaigting ang pampublikong kaligtasan.

Mga FAQ tungkol sa WEA

 • Paano gumagana ang WEA?  expand and contract
 • Sino ang nakakatanggap ng mga alerto?  expand and contract
 • Magkano ang ibinabayad ng mga consumer upang makatanggap ng WEA?  expand and contract
 • Kailangan bang mag-sign up ng mga consumer upang makatanggap ng mga alerto?  expand and contract
 • Anong mga alerto ang ihinahatid ng WEA?  expand and contract
 • Ano ang nararanasan ng mga consumer kapag nakakatanggap sila ng WEA?  expand and contract
 • Matatanggap ba ng mga consumer ang mga WEA sa isang prepaid phone?  expand and contract
 • Sinusubaybayan ba ng WEA ang aking lokasyon?  expand and contract
 • Mga text message ba ang mga WEA?  expand and contract
 • Kailangan ba ng mga consumer ng mga bagong telepono o smart phone upang makatanggap ng mga alerto?  expand and contract
 • Available ba ang WEA kahit saan?  expand and contract
 • Puwede bang i-block ng mga consumer ang mga WEA?  expand and contract
 • Bakit hindi puwedeng i-block ng mga consumer ang Mga pambansang alerto?  expand and contract
 • Paano malalaman ng mga subscriber na nag-aalok ang kanilang carrier ng WEA?  expand and contract
 • Kakatanggap lang ng kaibigan ko ng WEA sa kanyang cell phone, pero wala akong natanggap. Nasa iisang lokasyon kami. Bakit hindi ako nakatanggap ng WEA?  expand and contract
 • Gaano katumpay ayon sa heograpiya ang WEA?  expand and contract
 • Ano ang papel ng FCC sa WEA?  expand and contract
 • Nagpapadala ba ng mga alerto ang FCC?  expand and contract
 • Bakit ako nakatanggap ng pansubok na mensahe ng WEA?  expand and contract
 • Kanino ako makikipag-ugnayan kung may mga tanong ako tungkol sa kung paano gumagana ang WEA sa aking wireless device?  expand and contract

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, September 16, 2022