Para panoorin ang video na ito nang may mga caption, pindutin ang i-play, mag-click sa icon ng mga setting, pagkatapos ay i-click ang "Mga Subtitle/CC" at pumili sa mga available na wika.

 

I-download ang PSA

Nagpaplano nang maaga

(40 segs) Audio | Teksto
(80 segs) Audio | Teksto

Sa isang Outage

(40 segs) Audio | Teksto
(85 segs) Audio | Teksto
 

I-download ang Graphic

I-download ang Graphic

 

Inirerekomenda ng FCC at FEMA ang sumusunod na mga tip para sa pakikipag-ugnayan sa panahon ng emergency, kasama kung paano maghanda para sa isang emergency at ano ang gagawin kapag walang network ng komunikasyon.

Paghahanda para sa isang emergency

 1. Alamin kung Paano Maaaring Makaapekto sa Iyong Serbisyo ng Landline ang Mga Pagkawala ng Kuryente  expand and contract
 2. I-charge ang Iyong Wireless na Telepono, Laptop, o Tablet kung May Bagyong Paparating  expand and contract
 3. Maging Handa sa Pagsubaybay ng Mga Broadcast ng Balita at Emergency Kapag Nawalan ng Kuryente  expand and contract
 4. Gumawa ng Plano ng Pakikipag-ugnayan sa Panahon ng Emergency ng Pamilya  expand and contract
 5. Mag-sign Up upang Makatanggap ng Mga Alerto at Babala  expand and contract
 6. Gumawa ng Contact sa "In Case of Emergency" (Kung Magkakaroon ng Emergency) sa Iyong Wireless na Telepono  expand and contract
 7. Ipabatid sa Iyong Contact para sa Emergency ang tungkol sa Mga Medikal na Isyu  expand and contract
 8. Gumawa ng Mga Pang-emergency na Listahan ng Grupo sa Mga Mobile Phone at Device  expand and contract
 9. Isulat ang Mga Mahalagang Numero ng Telepono  expand and contract
 10. Tiyakin na Alam ng Pamilya at Iba Mo Pang Contact kung Paano Magpadala ng Mga Mobile Text   expand and contract
 11. I-download ang FEMA App  expand and contract

Sa panahon ng emergency

 1. Limitahan ang Mga Hindi Pang-emergency na Tawag sa Telepono  expand and contract
 2. Subukang Mag-text na lang sa mga Sitwasyong Hindi Emergency  expand and contract
 3. Isaayos ang Iyong Wireless na Telepono upang Makatipid ng Baterya  expand and contract
 4. Tumawag Lang sa 911 para sa mga Emergency  expand and contract
 5. Maghintay Nang 10 Segundo Bago Muling I-dial ang Mga Tawag na Hindi Nakakakonekta  expand and contract
 6. Kung Lumikas, Ipasa ang Iyong Numero sa Bahay papunta sa Iyong Wireless na Telepono  expand and contract

Mahalagang Paalala para sa Kaligtasan

Kung wala kang kuryente sa iyong tahanan at ginagamit mo ang iyong sasakyan upang mag-charge ng mga wireless na telepono o makinig sa mga balita sa radyo ng sasakyan, maging maingat. Huwag subukang pumunta sa iyong sasakyan kung hindi ito ligtas, at manatiling alisto sa emisyon ng carbon monoxide mula sa sasakyan mo, lalo na kung nasa saradong espasyo ito.

Mga Karagdagang Online na Mapagkukunan

Alamin ang higit pang impormasyon sa www.ready.gov (nasa wikang Ingles) o sa www.fema.gov (nasa wikang Ingles).

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Sunday, August 29, 2021