Để xem đoạn phim này với phụ đề, hãy nhấn phát, nhấp vào biểu tượng cài đặt, rồi nhấp vào "Thuyết minh/Phụ đề đóng" và lựa chọn từ các ngôn ngữ khả dụng.

 

Tải xuống PSA

Lập kế hoạch trước

(30 giây) Ghi âm | Bản văn
(60 giây) Ghi âm | Bản văn
 

Trong thời gian mất điện

(30 giây) Ghi âm | Bản văn
(60 giây) Ghi âm | Bản văn

Tải về Đồ họa

Tải về Đồ họa

Chuẩn bị sẵn sàng cho một trường hợp khẩn cấp

 1. Hiểu Được Việc Mất Năng Lượng Có Thể Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Dịch Vụ Đường Dây Cố Định Của Bạn  expand and contract
 2. Nạp Đầy Cho Điện Thoại Vô Tuyến, Máy Tính Xách Tay hay Máy Tính Bảng Của Bạn nếu Một Cơn Bão Đang Kéo Đến  expand and contract
 3. Hãy Chuẩn Bị Sẵn Sàng để Theo Dõi Tin Tức và Các Phát Sóng Trường Hợp Khẩn Cấp Trong Các Vụ Mất Năng Lượng  expand and contract
 4. Lập một Kế Hoạch Liên Lạc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Cho Gia Đình  expand and contract
 5. Đăng Ký để Nhận Các Báo Động và Cảnh Báo  expand and contract
 6. Tạo Lập Liên Lạc "Trong Trường Hợp Khẩn Cấp" trên Điện Thoại Vô Tuyến Của Bạn  expand and contract
 7. Báo Cho Liên Lạc Khẩn Cấp Của Bạn về Các Vấn Đề Y Tế  expand and contract
 8. Tạo một Danh Sách Liên Lạc Khẩn Cấp trên Các Điện Thoại Di Động và Thiết Bị  expand and contract
 9. Viết Ra Các Số Điện Thoại Quan Trọng  expand and contract
 10. Chắc Rằng Gia Đình và Các Liên Lạc Khác Biết Làm Thế Nào để Gửi Tin Nhắn Di Động  expand and contract
 11. Tải Về Ứng Dụng FEMA  expand and contract

Trong một trường hợp khẩn cấp

 1. Giới Hạn Các Cuộc Gọi Không-Khẩn-Cấp  expand and contract
 2. Hãy Thử Nhắn Tin trong Các Tình Huống Không-Khẩn-Cấp  expand and contract
 3. Điều Chỉnh Điện Thoại Vô Tuyến Của Bạn để Bảo Toàn Năng Lượng Pin  expand and contract
 4. Gọi 911 Chỉ cho Trường Hợp Khẩn Cấp  expand and contract
 5. Đợi 10 Giây Trước Khi Quay Lại Số Cho Các Cuộc Gọi Không Kết Nối Được  expand and contract
 6. Nếu Như Được Di Tản, Hãy Chuyển Hướng Số Nhà Của Bạn đến cho Điện Thoại Vô Tuyến Của Bạn  expand and contract

Nhắc Nhở An Toàn Quan Trọng

Nếu bạn không có nguồn điện ở nhà và đang sử dụng xe hơi để nạp điện cho điện thoại di động hoặc nghe tin tức trên máy thu thanh của xe hơi, hãy cẩn thận. Đừng cố gắng chạm vào xe hơi của bạn nến làm như vậy không an toàn, và cảnh giác với khí thải cácbon mônôxít từ xe hơi, đặc biệt là nếu xe đang ở trong không gian kín.

Tài Nguyên Trực Tuyến Bổ Sung

Có thêm thông tin tại www.ready.gov (bằng Tiếng Anh) hoặc www.fema.gov (bằng Tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Sunday, August 29, 2021