Tải về Đồ họa

Tải về Đồ họa

Chuẩn bị sẵn sàng cho một trường hợp khẩn cấp

 1. Hiểu Được Việc Mất Năng Lượng Có Thể Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Dịch Vụ Đường Dây Cố Định Của Bạn  expand and contract
 2. Nạp Đầy Cho Điện Thoại Vô Tuyến, Máy Tính Xách Tay hay Máy Tính Bảng Của Bạn nếu Một Cơn Bão Đang Kéo Đến  expand and contract
 3. Hãy Chuẩn Bị Sẵn Sàng để Theo Dõi Tin Tức và Các Phát Sóng Trường Hợp Khẩn Cấp Trong Các Vụ Mất Năng Lượng  expand and contract
 4. Lập một Kế Hoạch Liên Lạc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Cho Gia Đình  expand and contract
 5. Đăng Ký để Nhận Các Báo Động và Cảnh Báo  expand and contract
 6. Tạo Lập Liên Lạc "Trong Trường Hợp Khẩn Cấp" trên Điện Thoại Vô Tuyến Của Bạn  expand and contract
 7. Báo Cho Liên Lạc Khẩn Cấp Của Bạn về Các Vấn Đề Y Tế  expand and contract
 8. Tạo một Danh Sách Liên Lạc Khẩn Cấp trên Các Điện Thoại Di Động và Thiết Bị  expand and contract
 9. Viết Ra Các Số Điện Thoại Quan Trọng  expand and contract
 10. Chắc Rằng Gia Đình và Các Liên Lạc Khác Biết Làm Thế Nào để Gửi Tin Nhắn Di Động  expand and contract
 11. Tải Về Ứng Dụng FEMA  expand and contract

Trong một trường hợp khẩn cấp

 1. Giới Hạn Các Cuộc Gọi Không-Khẩn-Cấp  expand and contract
 2. Hãy Thử Nhắn Tin trong Các Tình Huống Không-Khẩn-Cấp  expand and contract
 3. Điều Chỉnh Điện Thoại Vô Tuyến Của Bạn để Bảo Toàn Năng Lượng Pin  expand and contract
 4. Gọi 911 Chỉ cho Trường Hợp Khẩn Cấp  expand and contract
 5. Đợi 10 Giây Trước Khi Quay Lại Số Cho Các Cuộc Gọi Không Kết Nối Được  expand and contract
 6. Nếu Như Được Di Tản, Hãy Chuyển Hướng Số Nhà Của Bạn đến cho Điện Thoại Vô Tuyến Của Bạn  expand and contract

Nhắc Nhở An Toàn Quan Trọng

Nếu bạn không có nguồn điện ở nhà và đang sử dụng xe hơi để nạp điện cho điện thoại di động hoặc nghe tin tức trên máy thu thanh của xe hơi, hãy cẩn thận. Đừng cố gắng chạm vào xe hơi của bạn nến làm như vậy không an toàn, và cảnh giác với khí thải cácbon mônôxít từ xe hơi, đặc biệt là nếu xe đang ở trong không gian kín.

Tài Nguyên Trực Tuyến Bổ Sung

Có thêm thông tin tại www.ready.gov (bằng Tiếng Anh) hoặc www.fema.gov (bằng Tiếng Anh).

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

 

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.

Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận - như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh - xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Monday, September 17, 2018