Sa ilalim ng Batas sa Proteksyon ng Consumer ng Telepono (Telephone Consumer Protection Act), may ginagampanang mahalagang tungkulin ang FCC sa pagtulong sa mga consumer na mapigilan ang mga hindi gustong tawag, text message at fax. Ang mga hindi gustong tawag, kabilang ang mga robocall at tawag para sa telemarketing, ang palaging pangunahing reklamo ng consumer sa FCC bawat taon. Naninindigan ang Komisyon sa pagprotekta sa mga consumer laban sa mga hindi gustong tawag at sa pagbibigay sa kanila ng higit pang kontrol sa mga tawag at text na natatanggap nila.

Ang sinumang tumatawag sa iyong tahanan upang manghingi ay dapat ibigay ang kanyang pangalan, ang pangalan ng tao o entity kung para kanino niya ginagawa ang tawag, at ang numero ng telepono at address kung saan maaaring makaugnayan ang tao o entity na iyon, alinsunod sa mga panuntunan ng FCC. Ang mga pagtawag sa iyong tahanan upang manghingi ay pinagbabawalan bago ang 8 am o pagkatapos ng 9 pm, at kinakailangang sumunod kaagad ng mga telemarketer sa anumang kahilingan mong huwag tumawag, na hihilingin sa panahon ng pagtawag.

I-click ang mga tab sa ibaba para sa higit pang impormasyon at ang Mga Madalas Itanong.

Mga Robocall

Mga Hakbang upang Pigilan ang Mga Robocall

Ang mga robocall ay mga hindi hinihiling na prerecorded na pagtawag para sa telemarketing sa mga landline na telepono sa bahay, at lahat ng mga awtomatikong na-dial o prerecorded na tawag o text message sa mga numero ng wireless, numero na pang-emergency, at kwarto ng pasyente sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan.

Nilalabanan ng Komisyon ang mga robocall sa pinakamaraming paraang magagawa, sa pamamagitan man ng pagpapatupad ng mga bagong panuntunan, pangangasiwa sa mga tanong tungkol sa batas, pagsasagawa ng pagkilos na pagpapasunod, pagtiyak na nabibigyan ng kaalaman ang mga consumer, paghikayat ng mga bagong inobasyon na para sa consumer o paghikayat sa pribadong sektor na tumindig at pigilan ang perhuwisyong ito.

Nililimitahan ng mga panuntunan ng FCC ang maraming uri ng mga robocall, ngunit napapayagan ang ilang tawag kung may paunang pahintulot na ibibigay. Magkaiba ang mga panuntunan sa pagitan ng landline at wireless na telepono.

Alamin ang mga karapatan mo: ang mga panuntunan sa mga robocall at robotext

 • Maaaring ihinto ng mga consumer ang mga tawag sa telemarketing sa pamamagitan ng Registry ng Huwag Tawagan (sa Ingles) na nagpoprotekta sa mga landline at wireless na telepono.
 • Ang lahat ng hindi pang-emergency na robocall, telemarketing at pang-impormasyon, ay nangangailangan ng pahintulot ng consumer upang maisagawa sa mga wireless na telepono. Maaaring kabilang sa mga tawag na ito ang pulitikal, polling, at iba pang hindi telemarketing na robocall.
 • Ang mga robocall ay gumagamit ng teknolohiya na may kapasidad na mag-autodial o gumamit ng naka-prerecord o artipisyal na boses.
 • Ang mga tawag at text message ay may parehong proteksyon alinsunod sa mga panuntunan ng FCC.
 • Walang kinakaharap na legal na hangganan ang mga kumpanya ng telepono sa pag-aalok sa mga consumer na gamitin ang mga teknolohiya na nagba-block sa mga robocall sa anumang telepono. Hinihikayat ng FCC ang mga kumpanya na ialok ang mga mapagkukunang ito.
 • Maaaring bawiin ng mga consumer ang kanilang pahintulot na matawagan at makatanggap ng text sa anumang makatuwirang paraan. Hindi maaaring atasan ng isang kumpanya sa pagtawag ang sinuman na magsagot ng isang form at ipadala ito bilang natatanging paraan upang bawiin ang pahintulot.
 • Hindi bumubuo ang isang umiiral na komersyal na ugnayan ng pahintulot na makatanggap ng robocall o text.
 • Ang pagtanggap ng tawag o text ay hindi maaaring kundisyon para sa pagbebenta o iba pang komersyal na transaksyon.
 • Pinapahintulutan ang mga tumatawag na tumawag sa isang maling numero nang isang beses bago i-update ang kanilang listahan. Karaniwan itong nangyayari kapag pumayag ang isang tao na makatanggap ng tawag o text ngunit nagbago sila ng numero at ibinigay ang numero sa ibang tao. May mga available na mapagkukunan ang mga tumatawag upang matulungan silang malaman nang maaga kung nagbago ang "may-ari" ng isang numero.
 • Maaaring payagan nang walang paunang pahintulot ang mga agarang tawag o text, partikular na ang mga alert para sa kalusugan at pandaraya. Libre dapat ang mga ito, at maaari itong "pahintuin" ng mga consumer anumang oras.

Bumalik sa Itaas

Kumilos: ang magagawa mo

 • Hilingin sa kumpanya ng iyong telepono na mag-alok ng teknolohiya na nagba-block sa robocall na binigyan na ng FCC ng legal na pag-apruba.
 • Iparehistro ang iyong numero sa listahang Huwag Tawagan upang ma-block ang mga tawag sa telemarketing: www.donotcall.gov (sa Ingles) 
 • Kung gumagamit ka na ng teknolohiya na nagba-block ng robocall, karaniwang nakakatulong na ipaalam sa kumpanya kung anong mga numero ang gumagawa ng mga hindi gustong tawag upang makatulong sila sa pag-block ng mga tawag na iyon para sa iyo at para sa iba.
 • Sabihin sa mga hindi gustong tumatawag na hindi mo pinapahintulutan ang pagtawag, gumawa ng record ng numero at kapag naipadala mo na ang iyong kahilingan na hindi matawagan, ipaalam ito sa amin.
 • Pinoprotektahan ang mga wireless at landline na telepono sa bahay sa mga robocall sa telemarketing na ginagawa bago ang nakasulat na pahintulot mula sa tumatanggap.

Bumalik sa Itaas

Mga FAQ

Ano ang mga panuntunan para sa mga robocall?

Nag-aatas ang mga panuntunan ng FCC na kumuha ang isang negosyo ng nakasulat na pahintulot – nakasaad sa papel o sa pamamagitan ng electronic na paraan, kabilang ang mga website form, telephone keypress – o recording ng iyong binigkas na pahintulot bago ito magsagawa ng naka-prerecord na tawag sa telemarketing sa iyong residensyal na numero ng telepono o gumawa ng isang naka-autodial o naka-prerecord na tawag o text sa telemarketing sa iyong wireless na numero.

Ano ang mga kinakailangan sa pahintulot para sa mga telemarketer na tumatawag sa aking landline?

Ang mga negosyo ay dapat may paunang ipinahayag na nakasulat na pahintulot bago gumawa ng mga robocall sa telemarketing. Hindi na magagawa ng mga telemarketer na magpadala ng mga robocall sa telemarketing sa iyong landline na telepono sa bahay dahil lang sa isang "nakatalagang ugnayang pangnegosyo" na maaaring nabuo mo noong bumili ka ng isang bagay mula sa isang negosyo o noong nakipag-ugnayan ka sa isang negosyo upang magtanong.

Pinapahintulutan ba ang mga robocall sa mga wireless na telepono?

Kinakailangan ang iyong nakasukat o binigkas na pahintulot para sa LAHAT ng naka-autodial o naka-prerecord na tawag o text na ipinapadala sa iyong wireless na numero. Hindi kailanman pinahintulutan ang mga telemarketer na magpadala ng mga robocall sa iyong wireless na telepono dahil lang sa isang "nabuong ugnayang pangnegosyo" sa iyo.

Lumalabag ba sa mga panuntunan ng FCC ang lahat ng naka-prerecord at naka-autodial na tawag sa aking landline?

Hindi sa lahat ng oras. Ang mga mensahe ng impormasyon gaya ng pagsasara ng paaralan o impormasyon sa flight ay pinapahintulutan nang walang paunang nakasulat na pahintulot.

Ano ang iba pang naka-autodial na tawag ang pinapahintulutan alinsunod sa mga panuntunan sa robocall ng FCC?

Hindi pinagbabawalan ng mga panuntunan ng FCC ang mga market research o polling na tawag sa mga residensyal na wireline na numero, gayundin ang mga tawag sa ngalan ng mga pangkat na hindi binubuwisan at non-profit. Iniaatas ng mga panuntunan sa lahat ng naka-prerecord na tawag, kabilang ang market research o polling na tawag, na magpakilala ang tumatawag sa simula ng mensahe at magsama ng numero ng telepono sa pakikipag-ugnayan. Ipinagbabawal ang lahat ng naka-autodial o naka-prerecord na hindi pang-emergency na tawag sa mga wireless na telepono nang walang paunang ipinahayag na pahintulot, anuman ang nilalaman ng tawag.

Maaari ba akong mag-opt out sa mga naka-autodial na tawag?

Iniaatas ng mga panuntunan ng FCC na pahintulutan ng mga telemarketer ang pag-opt out kaagad sa pagtanggap ng karagdagang robocall sa telemarketing sa isang naka-prerecord na tawag sa telemarketing sa pamamagitan ng isang naka-automate na menu. Dapat ianunsyo ang mekanismo sa pag-opt out sa pagtanggap ng mensahe at dapat itong maging available sa buong tagal ng tawag.

Paano makakakuha ang mga paaralan ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagsunod?

Para sa mga paaralan na may mga tanong tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan sa robocall ng Commission, mangyaring makipag-ugnayan sa Richard.Smith@fcc.gov (sa Ingles) 

Bumalik sa Itaas

Mga Mapagkukunan sa Pag-block ng Tawag

Mga Mapagkukunan sa Web para sa Pag-block ng Mga Robocall

Upang bigyan ang mga consumer ng impormasyong magagamit nila upang i-block o i-filter ang mga hindi gustong tawag, nasa ibaba ang mga mapagkukunan upang tulungan ang mga consumer ng mga serbisyo ng wireless, tradisyonal na landline, at VoIP voice na pigilan ang mga nakakaabalang robocall.

Ibinigay ang mga paglalarawan at link sa ibaba para lamang sa mga layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Hindi nag-eendorso ang FCC ng anumang produkto o serbisyo na hindi mula sa FCC, at hindi ito mananagot sa nilalaman ng mga website na hindi sa FCC, kabilang ang katumpakan, pagiging kumpleto o pagiging napapanahon ng mga ito.

Wireless/Mobile

Kinolekta ang mga payo sa pangangasiwa ng mga robocall para sa mga naka-fix na serbisyo at serbisyo ng mobile (cellular).

 • AT&T (sa Ingles)   Narito ang mga paraan na magagawa nating lahat upang iwasan, ihinto, at protektahan ang isa't isa mula sa pandaraya.
 • CTIA (sa Ingles)   Page ng mga mapagkukunan sa pag-block ng mga robocall.
 • CTIA (sa Ingles)   Sunud-sunod na mga hakbang sa pag-block ng mga numero ng indibidwal batay sa Android, Blackberry, iOS, at mga operating system ng Windows; at listahan ng mga third party na app upang i-block ang mga hindi gustong tawag.
 • Google Play (sa Ingles)    Update para sa app ng telepono para sa Android Marshmallow device.
 • Google Project Fi (sa Ingles)   Page ng tulong sa pag-block ng tawag para sa serbisyo ng wireless ng Project Fi.
 • T-Mobile (sa Ingles)   Name ID app para sa pagtukoy at pag-block ng mga mapanganib na tawag at text.
 • U.S. Cellular (sa Ingles)   Impormasyon ng consumer at mga tip para sa pagpigil ng mga robocall.
 • US Telecom (sa Ingles)    Pagbibigay ng kaalaman sa consumer, mga tool at mapagkukunan sa pagpigil sa mga robocall ng Trade association.
 • Verizon (sa Ingles)   Page ng suporta sa customer para sa pagpigil sa mga robocall (kabilang ang mga mapagkukunan para sa wireline).

Landline/Wireline

 • AT&T (sa Ingles)   Ang Nomorobo ay isang libre, third-party na serbisyo na tumutulong na mawakasan ang mga pre-recorded na awtomatikong tawag para sa telemarketing.
 • CenturyLink (sa Ingles)   Mga tip sa customer at link upang i-block ang mga hindi gustong pagtawag sa bahay.
 • Charter (sa Ingles)   Nomorobo: I-block ang Mga Telemarketer at Robo-Caller.
 • Charter (Brighthouse)  (sa Ingles)  Maaari ko bang i-block ang mga tawag mula sa mga partikular na numero sa aking Telepono sa Bahay?
 • Charter (TimeWarner) (sa Ingles)   Makakuha ng mga detalyadong tagubilin sa pamamahala sa mga feature ng iyong Telepono.
 • Comcast (sa Ingles)   Suporta sa customer ng XFINITY hinggil sa pag-set up ng serbisyo sa pag-block para sa mga hindi hinihiling na robocall sa bahay.
 • Comcast (sa Ingles)   Suporta sa customer: mga uri ng tawag na maaaring i-block sa pamamagitan ng XFINITY Voice.
 • Cox (sa Ingles)   Video ng suporta sa customer at mga tagubilin sa pamamahala ng mga tawag gamit ang serbisyo ng digital na telepono.
 • Frontier Communications (sa Ingles)   Mga gabay ng consumer sa mga feature na pag-block ng tawag at priyoridad na pagtawag.
 • NCTA (sa Ingles)   Mga mapagkukunan para sa kaalaman ng consumer sa pagpigil sa mga robocall ng Internet & TV Association.
 • NTCA (sa Ingles)   Mga mapagkukunan tungkol sa robocall para sa mga consumer ng Rural Broadband Association.
 • US Telecom (sa Ingles)   Pagbibigay ng kaalaman sa consumer, mga tool at mapagkukunan sa pagpigil sa mga robocall ng Trade association.
 • Verizon (sa Ingles)   Page ng suporta sa customer para sa pagpigil sa mga robocall (kabilang ang mga mapagkukunan para sa wireless).
 • CenturyLink (sa Ingles)   Mga tip sa customer at link upang i-block ang mga hindi gustong pagtawag sa bahay.

Mga Mapagkukunan sa Pamahalaan

 • Federal Trade Commission (sa Ingles)   Impormasyon ng consumer sa mga robocall mula sa ahensya ng proteksyon ng consumer.
 • Federal Trade Commission (sa Ingles)   Nililimitahan ang mga hindi gustong tawag at email.
 • Federal Trade Commission (sa Ingles)   Ano ang Robocall?
 • Federal Trade Commission (sa Ingles)   Pag-block sa Mga Hindi Gustong Tawag.
 • Internal Revenue Service (sa Ingles)   Babala ng IRS sa mga awtomatikong tawag na scam sa telepono; mga kahilingan sa mga pekeng pagbabayad ng buwis gamit ang mga gift card ng iTunes.
 • National Do Not Call Registry (sa Ingles)    Dapat maalis ang mga nakarehistrong personal na numero sa mga listahan ng mga tatawagan ng mga telemarketer.
 • National Do Not Call Registry (sa Ingles)   Maaari kang maghain ng reklamo kung makakatanggap ka ng hindi gustong tawag pagkatapos na malagay ang iyong numero sa National Registry sa loob ng 31 araw at maaari ka ring maghain ng reklamo kung makakatanggap ka ng tawag na may naka-record na mensahe sa halip na aktwal na tao.

Mga Organisasyon ng Consumer

 • Consumers Union (sa Ingles)   Sumali sa kampanya upang wakasan ang mga ilegal na robocall.
 • National Consumers League (sa Ingles)   Mga scammer na ginagamit ang mga robocall upang biktimahin ang mga consumer

Mga Materyal sa Robocall Strike Force

Nasa ibaba ang mga mapagkukunan at materyal na may kaugnayan sa Robocall Strike Force, isang inisyatiba ng industriya na nabuo bilang tugon sa panawagan ni Chairman Wheeler noong Hulyo 2016 na nagtulak sa industriyang bumuo ng plano ng pagkilos sa paggawa ng mga magagamit na komprehensibong solusyon upang pigilan, tukuyin, at salain ang mga hindi gustong robocall.

Listahan ng Huwag Tawagan

Listahan ng Huwag Tawagan

Pinoprotektahan ng pambansang listahan ng Huwag Tawagan ang numero ng telepono sa bahay o personal na wireless na numero ng telepono. Maaari mong iparehistro nang libre ang iyong mga numero sa pambansang listahan ng Huwag Tawagan sa pamamagitan ng pagtawag o sa Internet.

 • Upang magparehistro sa pamamagitan ng Internet, pumunta sa www.donotcall.gov (sa Ingles).
 • Upang magparehistro sa pamamagitan ng telepono, tumawag sa 1-888-382-1222 (boses, sa Ingles) o 1-866-290-4236 (TTY, sa Ingles). Dapat kang tumawag mula sa numero ng telepono na hinihiling mong iparehistro.

Pinagbabawalan ang mga tumatawag sa pagsasagawa ng mga solicitation sa telepono sa anumang numero na nasa listahan ng Huwag Tawagan. Mananatili ang iyong mga numero sa listahan hanggang sa alisin mo ang mga ito o pahintuin mo ang serbisyo – hindi kinakailangang muling magparehistro ng mga numero. Dapat alisin ng mga telemarketer ang iyong mga numero mula sa kanilang listahan ng tatawagan at dapat nilang ihinto ang pagtawag sa iyo sa loob ng 31 araw mula sa petsa kung kailan ka nagparehistro.


Mga FAQ

Ano ang solicitation sa telepono?

Ang isang solicitation sa telepono ay tawag sa telepono na nagsisilbing isang advertisement. Gayunpaman, pinapahintulutan ang ilang solicitation sa telepono alinsunod sa mga panuntunan ng FCC, kabilang ang: mga tawag o mensahe na isinagawa nang mayroon kang ipinahiwatig at paunang pahintulot, sa pamamagitan ng o sa ngalan ng isang hindi binubuwisan at non-profit na organisasyon, o mula sa isang tao o organisasyon. Gayunpaman, hindi na natutugunan ng pagkakaroon ng nabuong ugnayang pangnegosyo ang mga panuntunan para sa mga pinapahintulutang hindi hinihiling na tawag sa iyong landline na telepono. Upang makatawag ang mga kumpanya at telemarketer, mayroon dapat silang ipinahayag na pahintulot mula sa iyo.

Mayroon pa bang ibang listahan kung saan maaari kong iparehistro ang aking numero?

Oo. Bilang karagdagan, marami nang estado sa ngayon ang may pambuong estado na mga listahan ng huwag tawagan para sa mga residente. Makipag-ugnayan sa komisyon sa serbisyong pampubliko o tanggapan sa pagprotekta sa consumer ng iyong estado upang malaman kung may ganito ngang listahan ang iyong estado, at upang malaman kung paano iparehistro ang iyong numero o mga numero. Para sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa komisyon sa serbisyong pampubliko ng iyong estado, pumunta sa www.naruc.org/commissions.cfm (sa Ingles) .

Kung patuloy akong nakakatanggap ng naturang mga tawag, ano ang maaari kong gawin?

Kung nakakatanggap ka ng solicitation sa telepono na sa palagay mo ay lumalabag sa alinman sa mga panuntunan ng FCC, maaari kang maghain ng reklamo sa FCC (sa Ingles). Ang FCC ay maaaring magbigay ng mga babala at maaari itong magpataw ng mga multa laban sa mga kumpanya na lumalabag o pinaghihinalaang lumalabag sa mga panuntunan sa mga junk na fax, ngunit hindi nagbibigay para sa mga indibidwal na pinsala.

Spoofing

Spoofing at Caller ID

Nagaganap ang "Spoofing" kapag sinadyang gawing peke ang impormasyong ipinapadala sa display ng iyong caller ID upang mapagtakpan ang kanilang pagkakakilanlan. Karaniwang ginagamit ang spoofing bilang bahagi ng pagsubok na manloko ng tao sa pagbibigay ng mahalagang personal na impormasyon, upang magamit ito sa mapandayang aktibidad o maibenta nang ilegal. Ipinagbabawal ng batas ng U.S. at panuntunan ng FCC ang karamihan ng uri ng spoofing.

Paano gumagana ang spoofing?

Nagbibigay-daan ang Caller ID na maiwasan ng mga consumer ang mga hindi gustong tawag sa telepono sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pangalan ng tumatawag at numero ng telepono. Ngunit kung minsan, minamanipula ng mga spoofer ang feature na caller ID at nagkukubli ang mga ito bilang mga kinatawan ng mga bangko, creditor, kumpanya sa insurance, o kahit ang pamahalaan.

Ang magagawa mo kung kung nakakaranas ka ng spoofing

Maaaring hindi mo mapansin kaagad kung ang isang papasok na tawag ay isang spoof. Mag-ingat sa pagtugon sa anumang kahilingan para sa personal na nagpapakilalang impormasyon.

 • Huwag na huwag magbigay ng personal na impormasyon gaya ng  mga account number, Social Security number, pangalan ng iyong ina noong dalaga siya, password o iba pang nakakapagpakilalang impormasyon bilang tugon sa mga hindi inaasahang tawag o kung naghihinala ka tungkol dito. 
 • Kung makakatanggap ka ng inquiry mula sa isang taong nagsasabi na kumakatawan siya sa isang kumpanya o ahensya ng pamahalaan na humihingi ng personal na impormasyon, ibaba at tawagan ang numero ng telepono sa iyong account statement, sa phone book o sa website ng kumpanya o ahensya ng pamahalaan upang ma-verify ang pagiging totoo ng kahilingan.
 • Mag-ingat kung pinipilit kang magbigay ng impormasyon kaagad.
 • Kung mayroon kang voice mail account gamit ang iyong serbisyo sa telepono, tiyaking magtakda ng password para dito.  Ang ilang serbisyo sa voicemail ay naka-preset upang mapahintulutan ang pag-access kung tatawag ka mula sa iyong numero ng telepono.  Maaaring i-spoof ng isang hacker ang iyong numero ng telepono sa bahay at magkaroon ng access sa voice mail kung hindi ka magtatakda ng password.

Ilegal ba ang spoofing?

Alinsunod sa Truth in Caller ID Act, pinagbabawalan ng mga panuntunan ng FCC ang sinumang tao o anumang entity mula sa pagpapadala ng nakakapandaya o hindi tugmang impormasyon ng caller ID nang may layunin na mandaya, manakit, o makakuha ng anumang bagay na may halaga sa hindi wastong paraan.  Kung wala itong layunin o idinulot na pananakit, hindi ilegal ang spoofing.  Ang sinumang ilegal na nagsasagawa ng spoofing ay maaaring magbayad ng hanggang sa $10,000 para sa bawat paglabag.  Sa ilang sitwasyon, maaaring pahintulutan ng mga hukuman ang spoofing para sa mga taong may lehitimong dahilan sa pagtatago ng kanilang impormasyon, gaya ng mga ahensya sa pagpapatupad ng batas na may nireresolbang kaso, mga biktima ng pang-aabuso sa bahay na gustong makipag-usap tungkol sa mga pribadong medikal na usapin.

Ang pag-block ba ng numero ng telepono ay pareho sa spoofing?

Ang spoofing ay hindi katulad ng pag-block ng numero ng telepono.  Iniaatas ng mga panuntunan ng FCC sa mga kumpanya ng telepono ang pagiging available ng pag-block ng numero at pagiging malaya nito sa lahat ng tawag (gumagawa ang bawat esatado ng sarili nitong mga panuntunan sa pagtawag).  Kung makakatanggap ka ng tawag mula sa isang "Hindi alam na numero," maaaring naka-block ang numero ng telepono na iyon o ngunit hindi na-spoof. Gayundin, maaari mong legal na i-block ang transmisyon ng iyong numero ng telepono kapag tumatawag ka, kaya lalabas bilang "hindi kilala" ang iyong numero.

Ano ang mga panuntunan ng FCC hinggil sa mga caller ID para sa mga telemarketer?

Partikular na iniaatas ng mga panuntunan ng FCC na ang isang telemarketer ay:

 • Mag-transmit o magpakita ng numero ng telepono nito o numero ng telepono kung kaninong ngalan ginagawa ang tawag, at, kung posible, ang pangalan nito o ang pangalan ng kumpanya kung para saan siya nagbebenta ng mga produkto o serbisyo.
 • Magpakita ng numero ng telepono na maaari mong tawagan sa regular na oras ng trabaho upang hilingin na huwag nang matawagan. Nalalapat ang panuntunang ito kahit sa mga kumpanya na mayroon nang naitatag na ugnayang pangnegosyo sa iyo.

Paano ako mag-uulat ng pinaghihinalaang spoofing?

Kung makakatanggap ka ng tawag at pinaghihinalaan mong pineke ang impormasyon ng caller ID, o kung sa palagay mo ay nalabag ang mga panuntunan para sa pagprotekta ng privacy ng iyong numero ng telepono, maaari kang maghain ng reklamo sa FCC (sa Ingles).

Higit pang impormasyon

Matutunan ang higit pa tungkol sa pagpapahinto sa mga hindi gustong tawag at text.

Spam

Spam

Ang mga hindi gustong mensahe sa mga email account at text sa mga mobile phone at iba pang mobile device – karaniwang tinatawag na "spam" - ay isang mukhang hindi maiiwasang resulta ng telecommunication sa panahong ito, ngunit nag-aalok sa mga consumer ang mga panuntunan ng FCC alinsunod sa TCPA ng proteksyon at may mga hakbang upang mabawasan ang dami ng spam na natatanggap mo.

Paano ako makakaiwas sa spam?

Upang mabawasan ang bilang ng hindi gustong email at text na natatanggap mo:

 • Mag-ingat sa pagbibigay ng numero ng iyong mobile phone, email address o anumang iba pang personal na impormasyon.
 • Basahin ang mga komersyal na form sa web. Nagbibigay-pahintulot ang ilang website na mag-opt out ka sa pagtanggap ng email mula sa mga kasosyo – ngunit maaaring kailanganin mong alisan ng check ang isang dati nang piniling kahon kung gusto mo itong gawin.
 • Basahin ang patakaran sa privacy kapag nagsusumite sa iyong wireless na numero ng telepono o email address sa anumang website. Alamin kung pinapahintulutan ng patakaran na magbenta o magbahagi ng impormasyon ang kumpanya.
 • Huwag tumugon sa mga hindi gustong text o email mula sa mga kahina-hinalang pinagmulan. May ilang service provider sa mobile na nagbibigay-daan sa iyong mag-block ng nagpapadala sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga hindi gustong text sa 7726 (o "SPAM"). Alamin sa iyong provider ang tungkol sa ibang opsyon.
 • Gumamit ng filter sa email na "junk mail" o "spam."
 • Pag-isipan ang paggamit ng dalawang email address – at pagpapanatili ng isa para sa mga personal na mensahe lang.

Bumalik sa Itaas

Ano ang mga panuntunan tungkol sa mga hindi gustong text sa iyong mobile phone?

Ipinagbabawal ng mga panuntunan ng FCC ang mga text message na ipinadala sa isang mobile phone gamit ang isang autodialer (na ginagamit ng karamihan ng komersyal na spam) maliban kung nagbigay ka na dati ng pahintulot na makatanggap ng mensahe o kung ipinadala ang mensahe sa mga layuning may kaugnayan sa emergency. Nalalapat ang pagbabawal kahit hindi mo pa naipapalagay ang iyong numero ng mobile sa pambansang listahan ng Huwag Tawagan.

Bumalik sa Itaas

Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng iyong pahintulot?"

Para sa mga email at text na ipinadala sa iyong mobile phone:

 • Para sa mga komersyal na text, dapat ay nakasulat ang iyong pahintulot.
 • Para sa hindi komersyal at para sa impormasyong text (gaya ng mga ipinapadala ng o sa ngalan ng mga hindi binubuwisan at non-profit na organisasyon, para sa mga may pampulitikang layunin, at iba pang hindi pangkomersyal na layunin, gaya ng pagsasara ng paaralan), maaaring gawin nang berbal ang iyong pahintulot.

Para sa pangkomersyal na email:

 • Maaari kang magbigay ng pahintulot sa pamamagitan ng pagsasabi o pagsulat.
 • Dapat sabihin ng mga nagpapadala ang pangalan ng entity na magpapadala ng mensahe, at kung iba rito, ang pangalan ng entity na nag-a-advertise ng mga produkto o serbisyo.
 • Dapat kang pahintulutan ng lahat ng pangkomersyal na email message na ipinadala pagkatapos mong ibigay ang iyong awtorisasyon na "mag-opt out" sa pagtanggap ng mga mensahe sa hinaharap. Dapat kang pahintulutan na mag-opt out sa parehong paraan kung paano ka nag-opt in, gaya ng pagtugon gamit ang isang short code. May 10 araw ang mga nagpapadala upang tugunan ang mga kahilingan sa pag-opt out.

Bagama't hindi ipinagbabawal ng batas ang mga pangkomersyal na email at text message, inaatasan ang mga ito na magsama ng tatlong elemento:

 • Matapat at may kaugnayang content tungkol sa pagpapadala ng mensahe, ang paksa, at isang pisikal na address para sa marketer.
 • Isang paraan upang "mag-unsubscribe" mula sa spam sa hinaharap.
 • Pagsunod sa isang hanay ng mga kasanayan sa "pag-uugali sa pagpapadala" upang makatulong sa pagbibigay ng impormasyon at pagprotekta sa mga consumer, gaya ng pagsasama ng kahit isa lang na pangungusap ng text at isang wastong header sa bawat email.

Bumalik sa Itaas

Paano ako kikilos?

Maaari kang maghain ng reklamo (sa Ingles) sa FCC kung nakatanggap ka ng:

 • Isang hindi gustong komersyal na mensahe sa email na ipinadala sa iyong mobile phone.
 • Isang naka-autodial o naka-prerecord na mensaheng voice message o text message na ipinadala sa iyong mobile phone kung hindi ka nagbigay ng pahintulot sa mensahe dati (o wala itong kaugnayan sa isang emergency).
 • Anumang naka-autodial na text message sa iyong wireless na device, o isang hindi gustong komersyal na mensahe sa isang hindi wireless na device mula sa isang kumpanya sa telecommunications o pag-advertise ng mga produkto o serbisyo ng kumpanya sa telecommunications, kung ipinadala nang walang paunang pahintulot.

Bumalik sa Itaas

Komersyal na email sa mga hindi wireless na device

Ipinagbabawal ng mga panuntunan ng Federal Trade Commission ang pagpapadala ng hindi gustong komersyal na mensaheng email sa mga computer. Upang may matutunan pa o mag-ulat ng anumang spam na pinaniniwalaan mong nakakapandaya o nakakapanloko, bisitahin ang www.ftc.gov/spam (sa Ingles).

Bumalik sa Itaas

Maghain ng Reklamo

Maghain ng Reklamo

Marami kang opsyon sa paghahain ng reklamo sa FCC:

 • Ihain ang iyong reklamo online
 • Sa pamamagitan ng telepono: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322); ASL Videophone: 1-844-432-2275
 • Sa pamamagitan ng liham (pakisama ang iyong pangalan, address, impormasyon sa pakikipag-ugnayan at ang lahat ng detalyeng maaaring isama tungkol sa iyong reklamo, hangga't maaari):

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
445 12th Street, S.W.
Washington, DC 20554

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, November 17, 2017