U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Cảnh báo Nhà cung cấp

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cổng giao tiếp phải làm việc thuộc bổn phận của mình để ngăn các cuộc gọi tự động (robocall) lừa đảo liên quan đến virus, nếu không sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tìm hiểu thêm (Trang web tiếng Anh).

Thông tin cho Người tiêu dùng

Hướng dẫn cho Người tiêu dùng về COVID-19 của FCC có thông tin cho những trò lừa đảo về coronavirus và cách để bạn có thể tránh bị trở thành một nạn nhân, cùng với các lời khuyên hữu ích cho việc vệ sinh điện thoại di động và tối ưu hóa mạng vô tuyến tại gia của bạn, và hơn thế nữa.

  Mẫu Tin nhắn Lừa đảo


Tin tức COVID-19 từ Sở Thuế vụ (IRS):
 
Hãy nhấn vào đường dẫn xxx.xxx/IRS-COVID-19 để đăng ký/cập nhật thông tin của bạn để nhận được khoản thanh toán cho tác động kinh tế bất kể tình trạng của bạn.
 
 
 
 
 

 

Những kẻ lừa đảo có thể dùng các đường dẫn trong tin nhắn văn bản để cài mã độc vào điện thoại của bạn hoặc bật một trang web giả tạo để thu thập thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế, hoặc thông tin tài chính của bạn để dùng trong các trò lừa đảo khác. Trò lừa đảo qua tin nhắn văn bản về COVID-19 hay chào mời các phương thuốc, cảnh báo về nhu cầu xét nghiệm, hoặc là “các lời mời chào đặc biệt”. Đừng nhấn vào các đường dẫn trong tin nhắn văn bản liên quan đến virus, và hãy kiểm tra trên trang cdc.gov/coronavirus (Trang web tiếng Anh) để có được thông tin mới nhất.

Một số trò lừa đảo qua tin nhắn thì lại giả danh các cơ quan chính quyền. FCC đã biết về một trò lừa đảo qua tin nhắn tự nhận là đến từ “Trung tâm Chăm sóc Tài chính FCC” và chào mời 30,000USD để cứu trợ cho COVID-19. Không có chương trình nào của FCC cung cấp ngân quỹ cứu trợ cho người tiêu dùng. Tin nhắn đó nhiều khả năng là một nỗ lực giả mạo nhằm thu lấy thông tin ngân hàng hoặc thông tin cá nhân khác từ các nạn nhân của chúng.

Văn phòng Kinh doanh Tốt hơn (Better Business Bureau) đang cảnh báo (Trang web tiếng Anh) về một trò lừa đảo qua tin nhắn văn bản mạo danh Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Người nhận tin được thông báo rằng họ phải làm một “xét nghiệm COVID-19 trực tuyến bắt buộc” bằng đường dẫn được cung cấp sẵn.

Một tin nhắn mạo danh chính quyền khác thì lại bắt đầu với dòng “Tin tức COVID-19 từ Sở Thuế vụ (IRS)” và kèm theo một đường dẫn và hướng dẫn cho người nhận “nhằm đăng ký/cập nhật thông tin của mình để nhận được khoản thanh toán cho tác động kinh tế bất kể tình trạng của họ”. Đường dẫn chỉ tới một trang web được thiết kế để trông như trang của IRS và yêu cầu thông tin định danh, bao gồm cả ngày sinh, số an sinh xã hội và tình trạng khai thuế. Sau hết, chúng sẽ yêu cầu số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để “xác minh danh tính của bạn”.

FCC cũng biết về những lời chào mời giả trá khác đến cho người tiêu dùng với mồi nhử là coronavirus, chẳng hạn như là một trò lừa đảo qua tín nhắn chào mời năm tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Netflix. Nếu như bạn nhận được một tin nhắn khả nghi có vẻ như là đến từ Netflix, thì công ty có sẵn một trang web với hướng dẫn về những việc cần làm (Trang web tiếng Anh).

Nếu bạn nghĩ rằng mình là một nạn nhân của một trò lừa đảo về coronavirus, thì hãy ngay lập tức liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật.

FCC có đưa ra các lời khuyên sau đây để giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa đảo, bao gồm cả những trò lừa đảo về coronavirus:

  • Đừng phản hồi cho các cuộc gọi hay tin nhắn đến từ những số không biết, hoặc bất kỳ điều nào khác mà có vẻ khả nghi.
  • Đừng bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hay thông tin tài chính của bạn qua thư điện tử, tin nhắn văn bản, hoặc qua điện thoại.
  • Hãy thận trọng nếu như bạn bị gây áp lực phải chia sẻ bất kỳ thông tin nào hoặc phải tiến hành thanh toán ngay lập tức.
  • Những kẻ lừa đảo thường giả mạo số điện thoại để dụ bạn trả lời hay phản hồi lại. Hãy nhớ rằng các cơ quan chính quyền sẽ không bao giờ gọi cho bạn để yêu cầu thông tin cá nhân hay tiền bạc.
  • Đừng nhấn vào bất kỳ đường dẫn nào trong tin nhắn văn bản. Nếu một người bạn gửi cho bạn một tin nhắn văn bản với đường dẫn khả nghi một cách khác thường, thì hãy gọi cho họ để chắc rằng họ không bị tin tặc tấn công (hacked).
  • Luôn luôn kiểm tra kỹ quỹ từ thiện (ví dụ, bằng cách gọi đến hoặc xem trên trang mạng thực tế của họ) trước khi quyên góp. (Tìm hiểu thêm về những trò lừa đảo từ thiện.)

Để có thêm thông tin về các cuộc gọi và tin nhắn văn bản lừa đảo, hãy vào xem trang Trung tâm Hỗ trợ Người tiêu dùng của FCC (Trang web tiếng Anh) và Từ điển thuật ngữ của FCC về những Trò lừa đảo (Trang web tiếng Anh). Bạn cũng có thể nộp một khiếu nại về những trò lừa đảo như thế qua trang fcc.gov/complaints (Trang web tiếng Anh).

Updated:
Tuesday, July 21, 2020