This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.

Khi nào thì tôi có thể đăng ký chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp?Emergency Broadband Benefit alt logo

Kểtừngày 12 tháng 5 năm 2021, các hộgia đình đủđiều kiện sẽcó thểđăng ký tham gia chương trình đểnhận được một khoản giảm giá hàng tháng chi phí dịch vụbăng thông rộng từmột nhà cung cấp đã được phê duyệt. Các hộgia đình đủđiều kiện có thểđăng ký thông qua một nhà cung cấp được chấp thuận hoặc bằng cách truy cập GetEmergencyBroadband.org.

Hãy kiểm tra Các câu hỏi thường gặp dành cho Người tiêu dùng Phúc lợi Internet để biết thêm thông tin về phúc lợi và Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang này để biết thông tin cập nhật chương trình.

Tôi có nhận được tiền trực tiếp mỗi tháng không?

Không, chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp cung cấp khoản chiết khấu hàng tháng cho dịch vụ Internet lên đến $50 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện (hoặc lên đến $75 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trên các vùng đất của Bộ lạc). Nhà cung cấp dịch vụ Internet tham gia sẽ nhận được tiền trực tiếp từ chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Nhà cung cấp Internet nào đang tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp?

Rất nhiều nhà cung cấp Internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp điện thoại cố định và Internet không dây, sẽ tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet khẩn cấp. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có sự lựa chọn các nhà cung cấp đúng đắn. Hãy kiểm tra với các nhà cung cấp Internet trong khu vực của bạn để tìm hiểu về kế hoạch tham gia chương trình và các dịch vụ hội đủ điều kiện của họ. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Công ty Gần Tôi được tìm thấy tại đây.

Số tiền lợi ích nâng cao dành cho cư dân của Vùng đất Bộ lạc là gì?

Các hộ gia đình đủ điều kiện trên vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được tổng chiết khấu hàng tháng lên đến $75. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là vùng đất của Bộ lạc hội đủ điều kiện bằng cách truy cập trang mạng này: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Chuyển đổi Phúc lợi Internet Khẩn cấp

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp có kết thúc không?

Phúc lợi Internet khẩn cấp là một chương trình khẩn cấp tạm thời được phát triển để ứng phó với đại dịch COVID-19. Quốc hội gần đây đã thay thế chương trình Internet Khẩn cấp bằng Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng, một chương trình dài hạn mới sẽ tiếp tục giúp các gia đình đang gặp khó khăn trong việc chi trả dịch vụ internet. Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận quyền lợi hàng tháng cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận quyền lợi hàng tháng cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Kết nối Giá phải chăng vui lòng truy cập: fcc.gov/ACP

Điều gì sẽ thay đổi?

 • Quyền lợi hàng tháng tối đa sẽ thay đổi từ $ 50 mỗi tháng thành $ 30 mỗi tháng cho các hộ gia đình không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Phúc lợi hàng tháng sẽ vẫn ở mức $ 75 / tháng cho các hộ gia đình sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa.
 • Các hộ gia đình có những cách mới để đạt đủ điều kiện cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng như: đang hưởng các phúc lợi WIC hoặc có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang.
 • Các hộ gia đình mà đã đạt đủ điều kiện cho Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp bởi thu nhập giảm đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 hoặc đáp ứng các tiêu chí lựa chọn theo chương trình COVID-19 của một nhà cung cấp có tham gia chương trình sẽ cần phải đạt đủ điều kiện lại cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Quản trị viên chương trình (USAC) hoặc nhà cung cấp của bạn sẽ liên hệ nếu bạn đủ điều kiện.

Tôi có bị mất dịch vụ Internet khi chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 không?

Không, bạn sẽ không mất dịch vụ vào ngày 31 tháng 12. Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận được phúc lợi hàng tháng hiện tại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Nhà cung cấp của bạn và quản trị viên chương trình (USAC) sẽ chia sẻ thêm thông tin về việc chuyển đổi chương trình và bất kỳ bước nào bạn có thể cần thực hiện để tiếp tục nhận được dịch vụ chiết khấu.

Làm cách nào tôi có thể tiếp tục nhận được chiết khấu Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình?

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để tiếp tục nhận được chiết khấu hàng tháng trong tháng Giêng và tháng Hai. Bạn sẽ tiếp tục nhận trợ cấp hàng tháng hiện tại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Nếu tôi đủ điều kiện nhận Phúc lợi Internet Khẩn cấp do mất thu nhập đáng kể do mất việc làm ,sa sút kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 hoặc do đáp ứng các tiêu chí của chương trình COVID-19, làm cách nào để tôi đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng ?

Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết bổ sung về các bước bạn cần thực hiện từ quản trị viên chương trình (USAC) hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn vào tháng 1 năm 2022 và sẽ có ít nhất 30 ngày để trả lời. Nếu được liên hệ, bạn nên cung cấp tài liệu đủ điều kiện để bạn có thể tiếp tục tham gia ACP sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Bạn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Tôi có thể giữ quyền lợi của mình trong thời gian chuyển đổi (từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 3) nếu tôi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ không?

Có, nếu bạn chọn chuyển khoản chiết khấu của Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình cho một nhà cung cấp dịch vụ internet tham gia khác trong thời gian chuyển đổi, bạn có thể giữ Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Khi nào tiền trợ cấp hàng tháng của tôi sẽ bịgiảm?

Bạn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Các hộ gia đình đủ điều kiện cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng và không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa đủ điều kiện sẽ có phúc lợi của họ thay đổi thành tối đa $ 30/tháng sau ngày đó.

Hiện tại, hóa đơn hàng tháng của tôi đã được Phúc lợi Internet Khẩn cấp thanh toán toàn bộ, Chương trình Kết nối Giá phải chăng sẽ chi trả toàn bộ hóa đơn hàng tháng của tôi phải không?

Đối với các hộ gia đình không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa, nếu hóa đơn dịch vụ hàng tháng của bạn dưới $ 30 mỗi tháng, bạn vẫn sẽ được Chương trình Kết nối Giá phải chăng chi trả toàn bộ. Nếu tổng hóa đơn của bạn nhiều hơn $ 30/ tháng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho khoản chênh lệch. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để tìm hiểu xem họ có các chương trình khác nhau có thể được bao trả toàn bộ bằng số tiền phúc lợi $ 30 mới hay không

Đối với các hộ gia sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa, số tiền trợ cấp của bạn sẽ vẫn ở mức $ 75 mỗi tháng theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Hóa đơn dịch vụ hàng tháng lên đến $ 75 sẽ tiếp tục được bảo hiểm đầy đủ bởi lợi ích của Chương trình Kết nối Giá phải chăng.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn internet hàng tháng của tôi như thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hóa đơn hàng tháng của mình, bao gồm số tiền trong hóa đơn, thời điểm thay đổi hóa đơn, thay đổi gói dịch vụ, v.v., vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về việc chuyển đổi sang Chương trình Kết nối Giá phải chăng, hãy liên hệ với ACPSupport@USAC.org hoặc 877-384-2575.

Khả năng hội đủ điều kiện

Ai hội đủ điều kiện nhận Phúc lợi Internet Khẩn cấp?

Một hộ gia đình hội đủ điều kiện nếu một thành viên trong gia đình:

 • Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 135% căn cứ theo Chuẩn Nghèo Liên Bang hoặc có tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, như SNAP, Medicaid, hoặc Lifeline;
 • Được chấp thuận để hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học, bao gồm việc được hưởng thông qua Quỹ Dự Phòng Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của USDA trong năm học 2019-2020 hoặc 2020-2021;
 • Nhận Trợ Cấp Liên Bang Dành Cho Sinh Viên Có Thu Nhập Thấp trong năm tặng thưởng hiện tại;
 • Bị giảm thu nhập đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 và hộ gia đình có tổng thu nhập trong năm 2020 ở mức $99,000 hoặc thấp hơn đối với một người nộp đơn và $198,000 đối với nhiều người nộp cùng một đơn; hoặc
 • Đáp ứng được những tiêu chí lựa chọn cho chương trình thu nhập thấp hoặc chương trình COVID-19 hiện hành của một nhà cung cấp có tham gia chương trình.

Tôi có thể đăng ký chương trình Phúc lợi Intenet Khẩn cấp nếu tôi có số dư quá hạn với nhà cung cấp không?

Có, những người tiêu dùng hội đủ điều kiện có số dư quá hạn hoặc số dư trong các khoản thu sẽ đủ điều kiện nhận phúc lợi.

Tôi có thể đăng ký chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp nếu tôi đã là khách hàng hoặc nếu tôi đã từng là khách hàng trong quá khứ không?

Có, phúc lợi dành cho khách hàng mới, khách hàng trước đây và khách hàng hiện tại hội đủ điều kiện của các nhà cung cấp tham gia.

Bạn cùng phòng của tôi và tôi có nhận được khoản giảm giá hàng tháng không?

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp được giới hạn ở một khoản chiết khấu dịch vụ hàng tháng cho mỗi hộ gia đình, được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào đang sinh sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ và chia sẻ thu nhập và chi phí. Tìm hiểu thêm về cách xác định một hộ gia đình bằng cách truy cập trang mạng này:

Lifeline là gì và làm cách nào để tôi đủ tiêu chuẩn?

Lifeline là chương trình của FCC nhằm giúp làm cho các dịch vụ giao tiếp liên lạc có giá cả phải chăng hơn cho người tiêu dùng có thu nhập thấp. Để tham gia vào chương trình Lifeline, người tiêu dùng phải có thu nhập bằng hoặc dưới 135% theo Nguyên tắc Chuẩn nghèo Liên bang hoặc tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định của liên bang, chẳng hạn như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Medicaid, Hỗ trợ Nhà ở Công cộng Liên bang, Thu nhập An sinh Bổ sung, Phúc lợi Lương hưu Cựu chiến binh và Người còn sống, hoặc các Chương trình Bộ lạc nhất định. Bạn có thể xem liệu mình có hội đủ điều kiện hay không bằng cách xem lại thông tin có sẵn tại lifelinesupport.org (nhấp "Tôi có đủ tiêu chuẩn không?").

Có tổ chức hoặc cá nhân nào được miễn quy tắc Không gọi điện không?

Không. Bạn phải chọn tham gia với nhà cung cấp hiện tại của mình hoặc yêu cầu đăng ký ghi danh chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp với nhà cung cấp Internet tham gia và chọn gói dịch vụ đủ điều kiện. Bạn có thể chọn nhận phúc lợi từ nhà cung cấp dịch vụ Lifeline hiện tại của mình hoặc một nhà cung cấp tham gia khác.

Tôi có thể nhận được cả Phúc lợi Internet Khẩn cấp và Phúc lợi Lifeline cùng một lúc không?

Có. Bạn cũng có thể kết hợp các phúc lợi này với các phúc lợi của tiểu bang khác và địa phương nơi nào có sẵn. Chúng có thể được áp dụng cho cùng một dịch vụ đủ tiêu chuẩn hoặc riêng biệt cho một dịch vụ Lifeline và một dịch vụ Phúc lợi Internet Khẩn cấp với các nhà cung cấp giống nhau hoặc khác nhau. Ví dụ, một hộ gia đình đủ điều kiện có thể có dịch vụ điện thoại di động được Lifeline hỗ trợ và dịch vụ băng thông rộng gia đình riêng biệt được hỗ trợ thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Mọi người ở trường của con tôi được nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí. Chúng tôi có đủ tiêu chuẩn không?

Nếu một trường học cung cấp suất ăn trưa hoặc ăn sáng miễn phí cho tất cả sinh viên với các mức thu nhập khác nhau và dựa trên một chương trình hỗ trợ khác không phải Quỹ Dự Phòng Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, ví dụ như thông qua các khoản bãi miễn do dịch COVID-19 giúp kéo dài chương trình Lựa Chọn Mùa Hè Xuyên Suốt (SSO) hoặc Chương Trình Dịch Vụ Thực Phẩm Mùa Hè (SFSP), thì khi đó hộ gia đình sẽ không đủ điều kiện hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học do bởi hiệu lực của việc kéo dài hai chương trình SSO hoặc SFSP. Các hộ gia đình vẫn có thể tham gia Chương Trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp (EBB) nếu trường học có tham gia Quỹ Dự Phòng Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, hoặc hộ gia đình đã đăng ký riêng hoặc được chấp thuận để hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học trong năm học 2019-2020 hoặc 2020-2021, hoặc thông qua các cơ sở chứng minh đủ điều kiện khác, như thu nhập hoặc tham gia vào các chương trình SNAP hoặc Medicaid.

Tôi sống trong một ngôi nhà có nhiề căn hộ (ví dụ: một tòa nhà chung cư) và chúng tôi trả cho người quản lý bất động sản / chủ nhà một khoản phí sử dụng Internet hàng tháng của chúng tôi. Tôi có thể nhận được Phúc lợi Internet Khẩn cấp không?

Có. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn nhận Phúc lợi Internet Khẩn cấp, thì hãy nói chuyện với người quản lý bất động sản / chủ nhà của bạn và yêu cầu họ làm việc với nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng của họ để tìm hiểu thêm về những phúc lợi có thể khả dụng cho bạn và những cư dân hội đủ điều kiện khác.

Tôi đã tham gia một chương trình COVID-19 của nhà cung cấp vào Mùa xuân năm 2020, nhưng tôi không còn đăng ký ghi danh vào chương trình đó nữa. Lần tham gia trước đây của tôi trong chương trình đó có đủ tiêu chuẩn để tôi nhận được Phúc lợi Internet Khẩn cấp không?

Hãy kiểm tra với nhà cung cấp để biết thêm thông tin về việc bạn có đủ tiêu chuẩn nhận Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp hay không.

Cách Đăng Ký

Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?

Có ba cách để đăng ký:

 1. Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ internet mà bạn muốn để tìm hiểu về quy trình đăng ký của họ.
 2. Truy cập vào trang GetEmergencyBroadband để đăng ký trực tuyến và tìm kiếm các nhà cung cấp có tham gia chương trình gần nơi ở của bạn
 3. Gọi đến số 833-511-0311 để đăng ký qua thư, và gửi lại bản đăng ký cùng với các bằng chứng chứng minh bạn đủ điều kiện đến:
  Trung Tâm Hỗ Trợ Internet Khẩn Cấp
  P.O. Box 7081
  London, KY 40742

Tôi có thể đăng ký trực tiếp với một nhà cung cấp không?

Một số nhà cung cấp có tham gia chương trình đã được FCC cho phép sử dụng một quy trình xác nhận thay thế và sẽ có thể phê duyệt và đăng ký tham gia trực tiếp cho các hộ gia đình đủ điều kiện. Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp mà bạn muốn để tìm hiểu về quy trình đăng ký của họ.

Nếu tôi hiện đang hưởng các phúc lợi của chương trình Lifeline thì tôi có cần phải đăng ký không?

Nếu bạn hiện đang tham gia chương trình Lifeline, thì nhìn chung bạn không cần phải đăng ký riêng để tham gia chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp? Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp phúc lợi Lifeline hiện tại của bạn hoặc với một nhà cung cấp khác có tham gia chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp tại khu vực của bạn để chọn một gói dịch vụ. Một số nhà cung cấp có tham gia chương trình có thể yêu cầu người đang nhận hỗ trợ từ chương trình Lifeline phải hoàn thành một quy trình xác nhận thay thế.

“Hộ gia đình” được định nghĩa như thế nào khi đăng ký hưởng Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?

Khoản giảm trừ của Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp được giới hạn cho một dịch vụ theo tháng và một thiết bị cho mỗi hộ gia đình. “Hộ gia đình” được định nghĩa là một người hoặc một nhóm người sống cùng nhau tại một địa chỉ và đóng vai trò như một đơn vị kinh tế chung nhất. Một “đơn vị kinh tế” được định nghĩa là “tất cả người trưởng thành có đóng góp và chia sẻ các nguồn thu nhập cũng như các khoản chi tiêu của một hộ gia đình.” Khoản hỗ trợ của chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp được cung cấp cho những người có thu nhập thấp đủ điều kiện tham gia và sống tại các cơ sở cư trú tập thể. Những người đăng ký có thể sẽ phải hoàn thành một văn bản làm việc về số lượng hộ gia đình trong đó có các câu hỏi về hộ gia đình nhằm xác định rằng liệu có nhiều hơn một hộ gia đình đang sinh sống tại địa chỉ của họ hay không. Tìm hiểu thêm tại getemergencybroadband.org/do-i-qualify/what-is-a-household

Tôi cần phải cung cấp những chứng từ gì khi đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?

Người tiêu dùng sẽ phải cung cấp thêm các chứng từ nếu điều kiện tham gia hợp lệ của họ không thể được xác nhận tự động bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình (ví dụ như SNAP hoặc Medicaid). Các chứng từ mà bạn có thể sử dụng đế chứng minh điều kiện tham gia hợp lệ của bản thân bao gồm:

 • Thư trao tặng khoản phúc lợi
 • Thư chấp thuận
 • Bản tuyên bố về các khoản phúc lợi
 • Thư xác nhận khoản phúc lợi
 • Đối với khoản Trợ Cấp Liên Bang Dành Cho Sinh Viên Có Thu Nhập Thấp, các chứng từ nên được cấp trong năm học hiện tại và có thể bao gồm, ví dụ như ảnh chụp màn hình của một? Bảng thông tin StudentAid.gov có dẫn chứng rõ ràng về khoản Trợ Cấp Liên Bang Dành Cho Sinh Viên Có Thu Nhập Thấp mà sinh viên được nhận trong năm tặng thưởng hiện tại, hoặc một bản sao thư điện tử do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ gửi đến cho người đăng ký về chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp.

Những người đăng ký có thể cũng cần phải cung cấp các chứng từ để xác minh danh tính hoặc địa chỉ của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chứng từ có thể cần phải cung cấp và cách nộp chứng từ bằng cách truy cập vào trang: getemergencybroadband.org/how-to-apply/show-you-qualify.

">Tôi có thể chứng minh rằng con tôi được chấp thuận tham gia chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học bằng cách nào?

Đối với những người đăng ký tham gia chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, đơn đăng ký sẽ bao gồm danh sách những trường học có tham gia Quỹ Dự Phòng Tiêu Chuẩn Cộng Đồng dựa trên cơ sở dữ liệu Nghiên Cứu Thực Phẩm & Chứng nhận phù hợp của Trung Tâm Hoạt Động. Các hộ gia đình có con học tại các trường này sẽ có thể lựa chọn trường theo danh sách trong đơn đăng ký trực tuyến và sẽ tự động đủ điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, mà không cần phải cung cấp thêm bất kỳ chứng từ nào. Các hộ gia đình đã đăng ký riêng và đã được chấp thuận để hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học sẽ được yêu cầu cung cấp thêm chứng từ như thư của trường hoặc học khu, trong đó xác nhận rằng con cái hoặc người phụ thuộc của họ được chấp thuận để hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học trong năm học 2019-2020 hoặc 2020-2021.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chứng từ mà bạn có thể cần phải cung cấp và cách nộp chứng từ bằng cách truy cập vào trang: getemergencybroadband.org/how-to-apply/show-you-qualify.

Nếu tôi là người khuyết tật và cần giúp đỡ trong việc đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, thì tôi sẽ liên hệ với ai?

Nếu bạn là người khuyết tật và cần trợ giúp trong việc đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, hãy liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp tại getemergencybroadband.org, hoặc thông qua thư điện tử tại địa chỉ EBBHelp@usac.org hoặc gọi đến số 833-511-0311.

Nếu bạn có câu hỏi về việc bạn có thể tiếp cận các dịch vụ và các trang thiết bị theo chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp hay không, hãy liên hệ Văn Phòng Quyền Lợi Người Khuyết Tật của FCC bằng cách gọi điện thoại đến số 202-418-2517, gọi thoại có kèm video đến số 844-432-2275, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ DRO@fcc.gov.

Gói Internet đủ điều kiện

Chi phí dịch vụ Internet là bao nhiêu?

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp cung cấp khoản chiết khấu hàng tháng cho dịch vụ Internet lên đến $50 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện, hoặc lên đến $75 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trên các vùng đất của Bộ lạc Khoản chiết khấu sẽ được áp dụng cho dịch vụ Internet của bạn, nhưng chi phí cuối cùng đối với bạn sẽ tùy thuộc vào gói đủ điều kiện mà bạn chọn từ một nhà cung cấp tham gia.

Tôi có thể nâng cấp gói hiện tại của mình để tận dụng toàn bộ $50 mỗi tháng (hoặc $75 mỗi tháng trên các vùng đất của Bộ lạc) không)?

Bạn có thể làm như vậy. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp của bạn về các gói mà họ có sẵn như một phần của chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Nếu gói dịch vụ tôi chọn là $40 mỗi tháng, thì tôi có được nhận thêm tiền không?

Không. Nhà cung cấp chỉ được hoàn trả cho chi phí của chương trình lên đến $50 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện hoặc lên đến $75 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trên các vùng đất của Bộ lạc.

Nếu gói tôi chọn nhiều hơn chiết khấu hàng tháng cho dịch vụ Internet, tôi có tự trả thêm tiền không?

Có. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ số tiền nào trên $50 mỗi tháng (hoặc hơn $75 mỗi tháng trên các vùng đất của Bộ lạc) cho dịch vụ Internet theo chương trình Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp.

Tôi hiện đăng ký thuê bao một gói dịch vụ bao gồm internet, TV và điện thoại. Tôi có thể áp dụng chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho hóa đơn hàng tháng của mình không?

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp có thể được áp dụng cho chi phí của một gói dịch vụ bao gồm băng thông rộng, thoại, nhắn tin và / hoặc thiết bị liên kết. Nếu gói của bạn cũng bao gồm dịch vụ truyền hình, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho phần hóa đơn đó của bạn, cũng như bất kỳ dịch vụ nào cao hơn mức chiết khấu hàng tháng.

Một phần chiết khấu hàng tháng có thể bao gồm phí thuê bộ định tuyến của tôi không?

Có. Khoản chiết khấu hàng tháng có thể được sử dụng để bao gồm bộ định tuyến, modem, thiết bị hotspot và ăng-ten, nếu được cung cấp dưới dạng chi phí thuê hàng tháng ngoài chi phí dịch vụ băng thông rộng của bạn. Hãy luôn nhớ rằng tổng số tiền chiết khấu hàng tháng vẫn là $50 (hoặc $75 đối với các vùng đất của Bộ lạc).

Tôi có thể chọn không tham gia các cuộc gọi tự động quay số không?

Các quy tắc của FCC yêu cầu nhân viên tiếp thị qua điện thoại cho phép bạn chọn không tham gia nhận thêm các cuộc gọi điện thoại tiếp thị qua điện thoại ngay lập tức trong cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại được ghi âm trước thông qua menu tự động. Cơ chế chọn không tham gia phải được thông báo khi bắt đầu tin nhắn và phải khả dụng trong suốt thời gian diễn ra cuộc gọi.

Thiết bị được Kết nối

Lợi ích của thiết bị $100 hiệu quả như thế nào?

Các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng tham gia có thể được hoàn lại tới $100 đô la nếu họ cung cấp một thiết bị được kết nối cho một hộ gia đình, miễn là hộ gia đình đó trả nhiều hơn $10 nhưng dưới $50 cho thiết bị đó. Nói cách khác, để tận dụng lợi ích này, điều đó phải được thực hiện thông qua nhà cung cấp Internet tham gia của bạn và bạn phải đóng góp một phần chi phí. Lợi ích của thiết bị được giới hạn đối với máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng. Nó không bao gồm điện thoại di động, điện thoại lớn hoặc "phablet" có thể thực hiện các cuộc gọi di động

Nếu tôi và con tôi là thành viên trong cùng một hộ gia đình, thì mỗi chúng tôi có thể nhận được thiết bị được kết nối của riêng mình thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp không?

Không. Mỗi hộ gia đình chỉ được giảm giá cho một thiết bị duy nhất.

Bộ lạc

Các cá nhân có phải là thành viên Bộ lạc để đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi nâng cao của Bộ lạc không?

Không. Bất kỳ ai sống trên các vùng đất đủ điều kiện của Bộ lạc đều có thể nhận được phúc lợi nâng cao của Bộ lạc. Họ không cần phải là thành viên của Bộ lạc.

Làm cách nào để biết hộ gia đình của tôi có hội đủ điều kiện nhận phúc lợi nâng cao của Bộ lạc hay không?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là các vùng đất của Bộ lạc hội đủ điều kiện bằng cách truy cập trang mạng này: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Tôi có thể nhận được cả Phúc lợi nâng cao của chương trình Lifeline của Bộ lạc và Phúc lợi Internet Khẩn cấp $75 mỗi tháng không?

Có. Một hộ gia đình hội đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được cả phúc lợi Lifeline của Bộ lạc trị giá $34.25 và Phúc lợi Internet Khẩn cấp $75. Chúng có thể được áp dụng cho cùng một dịch vụ đủ điều kiện hoặc riêng biệt cho một dịch vụ Lifeline và một dịch vụ Internet với các nhà cung cấp giống nhau hoặc khác nhau, miễn là nhà cung cấp đó đang tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp. Chẳng hạn, một hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể có dịch vụ di động được Lifeline hỗ trợ và dịch vụ Internet gia đình riêng biệt được hỗ trợ thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Updated:
Wednesday, May 19, 2021