Khi nào thì tôi có thể đăng ký chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp?Emergency Broadband Benefit alt logo

Kểtừngày 12 tháng 5 năm 2021, các hộgia đình đủđiều kiện sẽcó thểđăng ký tham gia chương trình đểnhận được một khoản giảm giá hàng tháng chi phí dịch vụbăng thông rộng từmột nhà cung cấp đã được phê duyệt. Các hộgia đình đủđiều kiện có thểđăng ký thông qua một nhà cung cấp được chấp thuận hoặc bằng cách truy cập GetEmergencyBroadband.org.

Hãy kiểm tra Các câu hỏi thường gặp dành cho Người tiêu dùng Phúc lợi Internet để biết thêm thông tin về phúc lợi và Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang này để biết thông tin cập nhật chương trình.

Tôi có nhận được tiền trực tiếp mỗi tháng không?

Không, chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp cung cấp khoản chiết khấu hàng tháng cho dịch vụ Internet lên đến $50 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện (hoặc lên đến $75 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trên các vùng đất của Bộ lạc).  Nhà cung cấp dịch vụ Internet tham gia sẽ nhận được tiền trực tiếp từ chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Nhà cung cấp Internet nào đang tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp?

Rất nhiều nhà cung cấp Internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp điện thoại cố định và Internet không dây, sẽ tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet khẩn cấp.  Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có sự lựa chọn các nhà cung cấp đúng đắn.  Hãy kiểm tra với các nhà cung cấp Internet trong khu vực của bạn để tìm hiểu về kế hoạch tham gia chương trình và các dịch vụ hội đủ điều kiện của họ.  Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Công ty Gần Tôi được tìm thấy tại đây.

Số tiền lợi ích nâng cao dành cho cư dân của Vùng đất Bộ lạc là gì?

Các hộ gia đình đủ điều kiện trên vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được tổng chiết khấu hàng tháng lên đến $75.  Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là vùng đất của Bộ lạc hội đủ điều kiện bằng cách truy cập trang mạng này: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Khả năng hội đủ điều kiện

Cách Đăng Ký

  • Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?expand and contract
  • Tôi có thể đăng ký trực tiếp với một nhà cung cấp không?  expand and contract
  • Nếu tôi hiện đang hưởng các phúc lợi của chương trình Lifeline thì tôi có cần phải đăng ký không?  expand and contract
  • “Hộ gia đình” được định nghĩa như thế nào khi đăng ký hưởng Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?expand and contract
  • Tôi cần phải cung cấp những chứng từ gì khi đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?expand and contract
  • }">Tôi có thể chứng minh rằng con tôi được chấp thuận tham gia chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học bằng cách nào?expand and contract
  • Nếu tôi là người khuyết tật và cần giúp đỡ trong việc đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, thì tôi sẽ liên hệ với ai?expand and contract

Gói Internet đủ điều kiện

Thiết bị được Kết nối

Lợi ích của thiết bị $100 hiệu quả như thế nào?

Các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng tham gia có thể được hoàn lại tới $100 đô la nếu họ cung cấp một thiết bị được kết nối cho một hộ gia đình, miễn là hộ gia đình đó trả nhiều hơn $10 nhưng dưới $50 cho thiết bị đó.  Nói cách khác, để tận dụng lợi ích này, điều đó phải được thực hiện thông qua nhà cung cấp Internet tham gia của bạn và bạn phải đóng góp một phần chi phí.  Lợi ích của thiết bị được giới hạn đối với máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng. Nó không bao gồm điện thoại di động, điện thoại lớn hoặc "phablet" có thể thực hiện các cuộc gọi di động

Nếu tôi và con tôi là thành viên trong cùng một hộ gia đình, thì mỗi chúng tôi có thể nhận được thiết bị được kết nối của riêng mình thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp không?

Không.  Mỗi hộ gia đình chỉ được giảm giá cho một thiết bị duy nhất.

Bộ lạc

Các cá nhân có phải là thành viên Bộ lạc để đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi nâng cao của Bộ lạc không?

Không.  Bất kỳ ai sống trên các vùng đất đủ điều kiện của Bộ lạc đều có thể nhận được phúc lợi nâng cao của Bộ lạc.  Họ không cần phải là thành viên của Bộ lạc.

Làm cách nào để biết hộ gia đình của tôi có hội đủ điều kiện nhận phúc lợi nâng cao của Bộ lạc hay không?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là các vùng đất của Bộ lạc hội đủ điều kiện bằng cách truy cập trang mạng này: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Tôi có thể nhận được cả Phúc lợi nâng cao của chương trình Lifeline của Bộ lạc và Phúc lợi Internet Khẩn cấp $75 mỗi tháng không?

Có.  Một hộ gia đình hội đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được cả phúc lợi Lifeline của Bộ lạc trị giá $34.25 và Phúc lợi Internet Khẩn cấp $75.  Chúng có thể được áp dụng cho cùng một dịch vụ đủ điều kiện hoặc riêng biệt cho một dịch vụ Lifeline và một dịch vụ Internet với các nhà cung cấp giống nhau hoặc khác nhau, miễn là nhà cung cấp đó đang tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.  Chẳng hạn, một hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể có dịch vụ di động được Lifeline hỗ trợ và dịch vụ Internet gia đình riêng biệt được hỗ trợ thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Chiều dài Chương trình

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp sẽ kéo dài trong bao lâu?

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp là một chương trình khẩn cấp được phát triển để ứng phó với đại dịch COVID-19.  Chương trình sẽ kết thúc khi các quỹ của chương trình cạn kiệt, hoặc sáu tháng sau khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tuyên bố chấm dứt đại dịch, tùy điều kiện nào đến trước.

Làm cách nào tôi biết được Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp sắp kết thúc?

Nhà cung cấp tham gia của bạn phải thông báo cho bạn về ngày hoặc chu kỳ thanh toán cuối cùng mà toàn bộ phúc lợi sẽ áp dụng vào hóa đơn của bạn và ngày hoặc chu kỳ thanh toán mà phúc lợi một phần sẽ áp dụng vào hóa đơn của bạn, ngoài thông tin về chi phí của dịch vụ Internet của bạn sau khi chương trình kết thúc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu việc tài trợ của chương trình hết trong chu kỳ thanh toán hàng tháng của tôi?

Thời gian kết thúc chương trình có thể không tính đến chu kỳ thanh toán cho dịch vụ của bạn.  Điều này có thể dẫn đến việc bạn nhận được ít hơn toàn bộ khoản chiết khấu dịch vụ hàng tháng trong tháng cuối cùng của chương trình..  Trong trường hợp bạn có thể nhận được phúc lợi một phần trong tháng cuối cùng của chương trình, thì nhà cung cấp tham gia của bạn phải nhận được sự cho phép của bạn trước khi họ có thể tính phí cho bạn số tiền cao hơn số tiền bạn sẽ trả nếu toàn bộ Phúc lợi Internet Khẩn cấp được áp dụng cho hóa đơn băng thông rộng. Nói cách khác, nếu bạn đang được giảm giá $50 cho hóa đơn Internet của mình, nhưng dựa trên số tiền hiện có trong chương trình, chỉ đủ để cung cấp cho bạn một khoản chiết khấu $40, nhà cung cấp của bạn phải được sự cho phép của bạn để tính phí cho bạn khoản phí bổ sung $10.   

Tôi có thể tiếp tục nhận dịch vụ Internet khi chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kết thúc không?

Các hộ gia đình sẽ cần chọn tham gia hoặc yêu cầu tiếp tục các dịch vụ Internet với nhà cung cấp của họ.  Nếu bạn không tham gia hoặc chọn gói dịch vụ mới với nhà cung cấp của mình, thì dịch vụ Internet của bạn sẽ kết thúc sau khi chương trình kết thúc.

Tôi sẽ bị tính phí dịch vụ khi chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kết thúc chứ

Có, nếu bạn đồng ý tiếp tục nhận dịch vụ từ nhà cung cấp của mình. 

Updated: 
Wednesday, May 19, 2021