Khi nào thì tôi có thể đăng ký chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp?Emergency Broadband Benefit alt logo

Kểtừngày 12 tháng 5 năm 2021, các hộgia đình đủđiều kiện sẽcó thểđăng ký tham gia chương trình đểnhận được một khoản giảm giá hàng tháng chi phí dịch vụbăng thông rộng từmột nhà cung cấp đã được phê duyệt. Các hộgia đình đủđiều kiện có thểđăng ký thông qua một nhà cung cấp được chấp thuận hoặc bằng cách truy cập GetEmergencyBroadband.org.

Hãy kiểm tra Các câu hỏi thường gặp dành cho Người tiêu dùng Phúc lợi Internet để biết thêm thông tin về phúc lợi và Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang này để biết thông tin cập nhật chương trình.

Tôi có nhận được tiền trực tiếp mỗi tháng không?

Không, chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp cung cấp khoản chiết khấu hàng tháng cho dịch vụ Internet lên đến $50 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện (hoặc lên đến $75 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện trên các vùng đất của Bộ lạc).  Nhà cung cấp dịch vụ Internet tham gia sẽ nhận được tiền trực tiếp từ chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Nhà cung cấp Internet nào đang tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp?

Rất nhiều nhà cung cấp Internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp điện thoại cố định và Internet không dây, sẽ tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet khẩn cấp.  Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có sự lựa chọn các nhà cung cấp đúng đắn.  Hãy kiểm tra với các nhà cung cấp Internet trong khu vực của bạn để tìm hiểu về kế hoạch tham gia chương trình và các dịch vụ hội đủ điều kiện của họ.  Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Công ty Gần Tôi được tìm thấy tại đây.

Số tiền lợi ích nâng cao dành cho cư dân của Vùng đất Bộ lạc là gì?

Các hộ gia đình đủ điều kiện trên vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được tổng chiết khấu hàng tháng lên đến $75.  Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là vùng đất của Bộ lạc hội đủ điều kiện bằng cách truy cập trang mạng này: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Chuyển đổi Phúc lợi Internet Khẩn cấp

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp có kết thúc không?

Phúc lợi Internet khẩn cấp là một chương trình khẩn cấp tạm thời được phát triển để ứng phó với đại dịch COVID-19. Quốc hội gần đây đã thay thế chương trình Internet Khẩn cấp bằng Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng, một chương trình dài hạn mới sẽ tiếp tục giúp các gia đình đang gặp khó khăn trong việc chi trả dịch vụ internet. Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận quyền lợi hàng tháng cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận quyền lợi hàng tháng cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Kết nối Giá phải chăng vui lòng truy cập: fcc.gov/ACP

Điều gì sẽ thay đổi?

  • Quyền lợi hàng tháng tối đa sẽ thay đổi từ $ 50 mỗi tháng thành $ 30 mỗi tháng cho các hộ gia đình không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Phúc lợi hàng tháng sẽ vẫn ở mức $ 75 / tháng cho các hộ gia đình sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa.
  • Các hộ gia đình có những cách mới để đạt đủ điều kiện cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng như: đang hưởng các phúc lợi WIC hoặc có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang.
  • Các hộ gia đình mà đã đạt đủ điều kiện cho Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp bởi thu nhập giảm đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 hoặc đáp ứng các tiêu chí lựa chọn theo chương trình COVID-19 của một nhà cung cấp có tham gia chương trình sẽ cần phải đạt đủ điều kiện lại cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Quản trị viên chương trình (USAC) hoặc nhà cung cấp của bạn sẽ liên hệ nếu bạn đủ điều kiện.

Tôi có bị mất dịch vụ Internet khi chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 không?

Không, bạn sẽ không mất dịch vụ vào ngày 31 tháng 12. Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận được phúc lợi hàng tháng hiện tại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Nhà cung cấp của bạn và quản trị viên chương trình (USAC) sẽ chia sẻ thêm thông tin về việc chuyển đổi chương trình và bất kỳ bước nào bạn có thể cần thực hiện để tiếp tục nhận được dịch vụ chiết khấu.

Làm cách nào tôi có thể tiếp tục nhận được chiết khấu Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình?

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để tiếp tục nhận được chiết khấu hàng tháng trong tháng Giêng và tháng Hai. Bạn sẽ tiếp tục nhận trợ cấp hàng tháng hiện tại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Nếu tôi đủ điều kiện nhận Phúc lợi Internet Khẩn cấp do mất thu nhập đáng kể do mất việc làm ,sa sút kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 hoặc do đáp ứng các tiêu chí của chương trình COVID-19, làm cách nào để tôi đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng ?

Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết bổ sung về các bước bạn cần thực hiện từ quản trị viên chương trình (USAC) hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn vào tháng 1 năm 2022 và sẽ có ít nhất 30 ngày để trả lời. Nếu được liên hệ, bạn nên cung cấp tài liệu đủ điều kiện để bạn có thể tiếp tục tham gia ACP sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Bạn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Tôi có thể giữ quyền lợi của mình trong thời gian chuyển đổi (từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 3) nếu tôi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ không?

Có, nếu bạn chọn chuyển khoản chiết khấu của Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình cho một nhà cung cấp dịch vụ internet tham gia khác trong thời gian chuyển đổi, bạn có thể giữ Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Khi nào tiền trợ cấp hàng tháng của tôi sẽ bịgiảm?

Bạn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Các hộ gia đình đủ điều kiện cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng và không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa đủ điều kiện sẽ có phúc lợi của họ thay đổi thành tối đa $ 30/tháng sau ngày đó.

Hiện tại, hóa đơn hàng tháng của tôi đã được Phúc lợi Internet Khẩn cấp thanh toán toàn bộ, Chương trình Kết nối Giá phải chăng sẽ chi trả toàn bộ hóa đơn hàng tháng của tôi phải không?

Đối với các hộ gia đình không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa, nếu hóa đơn dịch vụ hàng tháng của bạn dưới $ 30 mỗi tháng, bạn vẫn sẽ được Chương trình Kết nối Giá phải chăng chi trả toàn bộ. Nếu tổng hóa đơn của bạn nhiều hơn $ 30/ tháng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho khoản chênh lệch. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để tìm hiểu xem họ có các chương trình khác nhau có thể được bao trả toàn bộ bằng số tiền phúc lợi $ 30 mới hay không

Đối với các hộ gia sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa, số tiền trợ cấp của bạn sẽ vẫn ở mức $ 75 mỗi tháng theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Hóa đơn dịch vụ hàng tháng lên đến $ 75 sẽ tiếp tục được bảo hiểm đầy đủ bởi lợi ích của Chương trình Kết nối Giá phải chăng.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn internet hàng tháng của tôi như thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hóa đơn hàng tháng của mình, bao gồm số tiền trong hóa đơn, thời điểm thay đổi hóa đơn, thay đổi gói dịch vụ, v.v., vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về việc chuyển đổi sang Chương trình Kết nối Giá phải chăng, hãy liên hệ với ACPSupport@USAC.org hoặc 877-384-2575.  

Khả năng hội đủ điều kiện

Cách Đăng Ký

  • Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?expand and contract
  • Tôi có thể đăng ký trực tiếp với một nhà cung cấp không?  expand and contract
  • Nếu tôi hiện đang hưởng các phúc lợi của chương trình Lifeline thì tôi có cần phải đăng ký không?  expand and contract
  • “Hộ gia đình” được định nghĩa như thế nào khi đăng ký hưởng Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?expand and contract
  • Tôi cần phải cung cấp những chứng từ gì khi đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?expand and contract
  • }">Tôi có thể chứng minh rằng con tôi được chấp thuận tham gia chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học bằng cách nào?expand and contract
  • Nếu tôi là người khuyết tật và cần giúp đỡ trong việc đăng ký chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, thì tôi sẽ liên hệ với ai?expand and contract

Gói Internet đủ điều kiện

Thiết bị được Kết nối

Lợi ích của thiết bị $100 hiệu quả như thế nào?

Các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng tham gia có thể được hoàn lại tới $100 đô la nếu họ cung cấp một thiết bị được kết nối cho một hộ gia đình, miễn là hộ gia đình đó trả nhiều hơn $10 nhưng dưới $50 cho thiết bị đó.  Nói cách khác, để tận dụng lợi ích này, điều đó phải được thực hiện thông qua nhà cung cấp Internet tham gia của bạn và bạn phải đóng góp một phần chi phí.  Lợi ích của thiết bị được giới hạn đối với máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng. Nó không bao gồm điện thoại di động, điện thoại lớn hoặc "phablet" có thể thực hiện các cuộc gọi di động

Nếu tôi và con tôi là thành viên trong cùng một hộ gia đình, thì mỗi chúng tôi có thể nhận được thiết bị được kết nối của riêng mình thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp không?

Không.  Mỗi hộ gia đình chỉ được giảm giá cho một thiết bị duy nhất.

Bộ lạc

Các cá nhân có phải là thành viên Bộ lạc để đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi nâng cao của Bộ lạc không?

Không.  Bất kỳ ai sống trên các vùng đất đủ điều kiện của Bộ lạc đều có thể nhận được phúc lợi nâng cao của Bộ lạc.  Họ không cần phải là thành viên của Bộ lạc.

Làm cách nào để biết hộ gia đình của tôi có hội đủ điều kiện nhận phúc lợi nâng cao của Bộ lạc hay không?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là các vùng đất của Bộ lạc hội đủ điều kiện bằng cách truy cập trang mạng này: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Tôi có thể nhận được cả Phúc lợi nâng cao của chương trình Lifeline của Bộ lạc và Phúc lợi Internet Khẩn cấp $75 mỗi tháng không?

Có.  Một hộ gia đình hội đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được cả phúc lợi Lifeline của Bộ lạc trị giá $34.25 và Phúc lợi Internet Khẩn cấp $75.  Chúng có thể được áp dụng cho cùng một dịch vụ đủ điều kiện hoặc riêng biệt cho một dịch vụ Lifeline và một dịch vụ Internet với các nhà cung cấp giống nhau hoặc khác nhau, miễn là nhà cung cấp đó đang tham gia vào chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.  Chẳng hạn, một hộ gia đình hội đủ điều kiện có thể có dịch vụ di động được Lifeline hỗ trợ và dịch vụ Internet gia đình riêng biệt được hỗ trợ thông qua chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp.

Updated: 
Wednesday, May 19, 2021