ACP Web Banner Wind Down

Đăng ký kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2024

Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng sẽ ngừng nhận đơn đăng ký và ghi danh mới vào ngày 7 tháng 2 năm 2024. Người tiêu dùng phải được nhà cung cấp dịch vụ phê duyệt và đăng ký vào lúc 11:59 tối. ET vào ngày 7 tháng 2 để nhận trợ cấp ACP.


Về Chương trình Kết nối Giá phải chăng

Quốc hội gần đây đã lập ra Chương trình Kết nối Giá phải chăng, một chương trình dài hạn, trị giá 14 tỉ USD mà sẽ thay thế Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp. Khoản đầu tư vào khả năng chi trả cho dịch vụ băng thông rộng này sẽ giúp đảm bảo rằng chúng ta có thể có đủ khả năng chi trả cho những sự kết nối mà chúng ta cần cho công việc, trường học, y tế và nhiều hơn thế nữa trong một thời gian dài. FCC đang tìm kiếm lời bình về những sự thay đổi được ban hành trong Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm và sẽ thông qua các quy tắc cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Vui lòng tiếp tục theo dõi để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

Phúc lợi sẽ đem lại khoản chiết khấu lên đến $30 mỗi tháng đối với dịch vụ internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện và lên đến $75 mỗi tháng cho các hộ gia đình trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Các hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận được chiết khấu một lần lên tới $100 để mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng từ các nhà cung cấp tham gia nếu họ đóng góp nhiều hơn $10 và dưới $50 cho giá mua.

Chương trình Kết nối Giá phải chăng được giới hạn ở mức chiết khấu dịch vụ hàng tháng và giảm giá thiết bị cho mỗi hộ gia đình.

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Một hộ gia đình đủ điều kiện nếu một thành viên trong gia đình thoả mãn ít nhất một trong những tiêu chi dưới đây:

 • Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang;
 • Tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, ví dụ như SNAP, Medicaid, Hỗ trợ nhà ở Công cộng Liên bang, SSI, WIC, hoặc chương trình Lifeline;
 • Tham gia vào các chương trình Bản địa cụ thể, ví dụ như Chương trình hỗ trợ của Cục các vấn đề về Bộ lạc da đỏ bản địa, Tribal TANF, hoặc Chương trình phân phối thực phẩm dự trữ cho Người da đỏ;
 • Được chấp thuận để nhận các phúc lợi theo chương trình bữa trưa học đường giảm giá hoặc miễn phí hay chương trình bữa sáng tại trường, bao gồm thông qua Chương trình bữa ăn miễn phí của USDA trong năm học 2019-2020, 2020-2021, hoặc năm học 2021-2022;
 • Đã nhận khoản tài trợ Liên bang Pell trong năm nay; hoặc là
 • Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tham gia chương trình thu nhập thấp hiện có của một nhà cung cấp tham gia chương trình.

Hai-Bước để Tham gia

 1. Truy cập vào trang GetInternet.gov để nộp một bản đăng ký hoặc in một bản đăng ký qua thư; và
 2. Liên hệ với nhà cung cấp ưa thích có tham gia chương trình của quý vị để lựa chọn một gói thích hợp và nhờ họ áp dụng khoản giảm trừ vào hóa đơn của quý vị.

Một số nhà cung cấp có thể có một bản đăng ký thay thế mà họ sẽ yêu cầu quý vị điền hoàn chỉnh.

Các hộ gia đình đủ điều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệ với một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ.

ACP Bảo vệ Người tiêu dùng Bằng cách nào?

Các quy tắc của FCC bảo vệ những người hưởng Chương trình Kết nối Giá phải chăng bằng cách:

 • Cho người tiêu dùng lựa chọn gói dịch vụ mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của họ (bao gồm cả gói mà họ có thể đã sử dụng);
 • Đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền truy cập vào các dịch vụ internet được hỗ trợ bất chấp tình trạng tín dụng của họ;
 • Cấm không cho các nhà cung cấp loại trừ những người tiêu dùng có số dư quá hạn hoặc nợ trước đó khỏi việc đăng ký tham gia chương trình;
 • Ngăn chặn để người tiêu dùng không bị ép buộc chọn các gói đắt tiền hơn hoặc có chất lượng thấp hơn để hưởng ACP;
 • Đảm bảo rằng người tiêu dùng không phải chịu phí chấm dứt sớm;
 • Giảm khả năng hóa đơn tăng sốc hoặc các tác hại tài chính khác;
 • Cho phép những người hưởng ACP chuyển đổi các nhà cung cấp hoặc các ưu đãi dịch vụ internet; và
 • Cung cấp một quy trình của FCC mà dành riêng cho các khiếu nại về ACP.

Nhận thêm Thông tin Người tiêu dùng

Xác nhận tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng Câu hỏi người tiêu dùng thường gặp để có thêm thông tin về phúc lợi.

Những Nhà cung cấp Internet nào tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Nhiều nhà cung cấp internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp internet cáp và không dây, đang tham gia vào Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Tìm nhà cung cấp Internet cung cấp phúc lợi ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn.

Tập thông tin về chương trình ACP hạn chế

Tập thông tin về chương trình ACP hạn chế có thêm thông tin về 23:59 ngày 7 tháng 2 năm 2024. hạn chót để đăng ký ACP, cùng với các bước tiếp theo để kết thúc chương trình.


Thêm thông tin

Cần Giúp đỡ Với ACP ư?

Nếu quý vị cần phải trao đổi với một người nào đó về tư cách đủ điều kiện hoặc tình trạng đăng ký của quý vị, hãy gọi đến Trung tâm Hỗ trợ về ACP theo số (877) 384-2575.

Để nộp một đơn khiếu nại không chính thức của người tiêu dùng chống lại nhà cung cấp của quý vị mà có liên quan đến ACP, hãy nhấp vào đây.


Video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ

Hãy xem video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ này để tìm hiểu thêm về ACP, ai đủ điều kiện và cách thức đăng ký.


Liên hệ Truyền thông Tin tức & Nguồn

Paloma Isabel Perez
Thư ký báo chí FCC
paloma.perez@fcc.gov

Văn phòng Quan hệ Truyền thông
mediarelations@fcc.gov
202-418-0500

Tài liệu Thông tin về ACP: PDF

 

 

Updated:
Tuesday, January 30, 2024