ACP Web Banner

Về Chương trình Kết nối Giá phải chăng

Quốc hội gần đây đã lập ra Chương trình Kết nối Giá phải chăng, một chương trình dài hạn, trị giá 14 tỉ USD mà sẽ thay thế Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp. Khoản đầu tư vào khả năng chi trả cho dịch vụ băng thông rộng này sẽ giúp đảm bảo rằng chúng ta có thể có đủ khả năng chi trả cho những sự kết nối mà chúng ta cần cho công việc, trường học, y tế và nhiều hơn thế nữa trong một thời gian dài. FCC đang tìm kiếm lời bình về những sự thay đổi được ban hành trong Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm và sẽ thông qua các quy tắc cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Vui lòng tiếp tục theo dõi để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

Phúc lợi sẽ đem lại khoản chiết khấu lên đến $30 mỗi tháng đối với dịch vụ internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện và lên đến $75 mỗi tháng cho các hộ gia đình trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Các hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận được chiết khấu một lần lên tới $100 để mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng từ các nhà cung cấp tham gia nếu họ đóng góp nhiều hơn $10 và dưới $50 cho giá mua.

Chương trình Kết nối Giá phải chăng được giới hạn ở mức chiết khấu dịch vụ hàng tháng và giảm giá thiết bị cho mỗi hộ gia đình.

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Một hộ gia đình đủ điều kiện nếu một thành viên trong gia đình thoả mãn ít nhất một trong những tiêu chi dưới đây:

 • Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang;
 • Tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, ví dụ như SNAP, Medicaid, Hỗ trợ nhà ở Công cộng Liên bang, SSI, WIC, hoặc chương trình Lifeline;
 • Tham gia vào các chương trình Bản địa cụ thể, ví dụ như Chương trình hỗ trợ của Cục các vấn đề về Bộ lạc da đỏ bản địa, Tribal TANF, hoặc Chương trình phân phối thực phẩm dự trữ cho Người da đỏ;
 • Được chấp thuận để nhận các phúc lợi theo chương trình bữa trưa học đường giảm giá hoặc miễn phí hay chương trình bữa sáng tại trường, bao gồm thông qua Chương trình bữa ăn miễn phí của USDA trong năm học 2019-2020, 2020-2021, hoặc năm học 2021-2022;
 • Đã nhận khoản tài trợ Liên bang Pell trong năm nay; hoặc là
 • Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tham gia chương trình thu nhập thấp hiện có của một nhà cung cấp tham gia chương trình.

Hai-Bước để Tham gia

 1. Truy cập vào trang GetInternet.gov để nộp một bản đăng ký hoặc in một bản đăng ký qua thư; và
 2. Liên hệ với nhà cung cấp ưa thích có tham gia chương trình của quý vị để lựa chọn một gói thích hợp và nhờ họ áp dụng khoản giảm trừ vào hóa đơn của quý vị.

Một số nhà cung cấp có thể có một bản đăng ký thay thế mà họ sẽ yêu cầu quý vị điền hoàn chỉnh.

Các hộ gia đình đủ điều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệ với một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ.

ACP Bảo vệ Người tiêu dùng Bằng cách nào?

Các quy tắc của FCC bảo vệ những người hưởng Chương trình Kết nối Giá phải chăng bằng cách:

 • Cho người tiêu dùng lựa chọn gói dịch vụ mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của họ (bao gồm cả gói mà họ có thể đã sử dụng);
 • Đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền truy cập vào các dịch vụ internet được hỗ trợ bất chấp tình trạng tín dụng của họ;
 • Cấm không cho các nhà cung cấp loại trừ những người tiêu dùng có số dư quá hạn hoặc nợ trước đó khỏi việc đăng ký tham gia chương trình;
 • Ngăn chặn để người tiêu dùng không bị ép buộc chọn các gói đắt tiền hơn hoặc có chất lượng thấp hơn để hưởng ACP;
 • Đảm bảo rằng người tiêu dùng không phải chịu phí chấm dứt sớm;
 • Giảm khả năng hóa đơn tăng sốc hoặc các tác hại tài chính khác;
 • Cho phép những người hưởng ACP chuyển đổi các nhà cung cấp hoặc các ưu đãi dịch vụ internet; và
 • Cung cấp một quy trình của FCC mà dành riêng cho các khiếu nại về ACP.

Nhận thêm Thông tin Người tiêu dùng

Xác nhận tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng Câu hỏi người tiêu dùng thường gặp để có thêm thông tin về phúc lợi.

Những Nhà cung cấp Internet nào tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Nhiều nhà cung cấp internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp internet cáp và không dây, đang tham gia vào Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Tìm nhà cung cấp Internet cung cấp phúc lợi ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn.

Bộ công cụ Tiếp cận Người tiêu dùng

Bộ công cụ bao gồm các hình ảnh trên mạng xã hội, các tài liệu thông tin, và các nội dung và tư liệu tiếp cận khác về Chương trình Kết nối Giá phải chăng (ACP) mà có thể được tùy chỉnh cho các chiến dịch nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.


Trở thành đối tác

FCC đang huy động các cá nhân và các tổ chức giúp chia sẻ thông tin tiêu dùng quan trọng về Chương trình Kết nối Giá phải chăng mới. Để tham gia, vui lòng điền và gửi biểu mẫu bên dưới:

Các trường biểu mẫu tuỳ chọn

 

Tuyên bố về Đạo luật Quyền riêng tư

FCC được phép thu thập thông tin này theo 47 U.S.C. 151, 152, 155, 303; 47 CFR 0.141. FCC sẽ sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp để chia sẻ thông tin tiếp cận cộng đồng, cũng như thông tin cập nhật và chi tiết về Phúc lợi Internet Khẩn cấp. Các tiết lộ bổ sung có thể được thực hiện khi cần thiết và thích hợp theo điều 5 U.S.C. § 552a (b) của Đạo luật về Quyền riêng tư, bao gồm: để tuân thủ luật liên bang yêu cầu tiết lộ thông tin có trong hồ sơ của chúng tôi; để tuân thủ các yêu cầu từ Quốc hội; cho các cơ quan liên bang khác hoặc cho các cơ quan hành chính hoặc cơ quan xét xử khác mà trước đó FCC được phép xuất hiện; để tạo điều kiện cho các vấn đề nghiên cứu thống kê, kiểm toán hoặc điều tra; và gửi tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân thích hợp khi FCC nghi ngờ hoặc đã xác nhận rằng có sự vi phạm thông tin.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với FCC tại ACPinfo@fcc.gov


Yêu cầu một diễn giả

Các chuyên gia tiêu dùng của FCC sẵn sàng giải thích về Chương trình Kết nối Giá phải chăng tại sự kiện của bạn.

Cần Giúp đỡ Với ACP ư?

Nếu quý vị cần phải trao đổi với một người nào đó về tư cách đủ điều kiện hoặc tình trạng đăng ký của quý vị, hãy gọi đến Trung tâm Hỗ trợ về ACP theo số (877) 384-2575.

Để nộp một đơn khiếu nại không chính thức của người tiêu dùng chống lại nhà cung cấp của quý vị mà có liên quan đến ACP, hãy nhấp vào đây.


Video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ

Hãy xem video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ này để tìm hiểu thêm về ACP, ai đủ điều kiện và cách thức đăng ký.


Liên hệ Truyền thông Tin tức & Nguồn

Paloma Isabel Perez
Thư ký báo chí FCC
paloma.perez@fcc.gov

Văn phòng Quan hệ Truyền thông
mediarelations@fcc.gov
202-418-0500

Tài liệu Thông tin về ACP: PDF

 

Updated:
Thursday, September 21, 2023