ACP Web Banner Wind Down

ACP Thì Đang Giải Thể

Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng đã ngừng nhận đơn đăng ký và ghi danh mới vào ngày 7 tháng 2 năm 2024.Tháng tài trợ đầy đủ cuối cùng của chương trình là tháng 4 năm 2024.

Tất cả các hộ gia đình ACP đã ghi danh tại thời điểm đóng băng ghi danh, ngày 7 tháng 2 năm 2024 lúc 11:59 PM ET, sẽ có thể tiếp tục ghi danh cho đến tháng cuối cùng của dịch vụ ACP nếu họ không bắt buộc phải hủy ghi danh theo các quy tắc của FCC.

Các hộ gia đình bị hủy ghi danh khỏi chương trình, chẳng hạn như không sử dụng dịch vụ do ACP hỗ trợ, sẽ không thể đăng ký lại hoặc ghi danh lại vào ACP trong thời gian đóng băng ghi danh.

Các hộ gia đình đăng ký ACP được khuyến khích xem xét cẩn thận các thông báo bằng văn bản từ công ty internet của họ và từ Công ty Hành chính Dịch vụ Toàn cầu (USAC), quản trị viên ACP, về việc giải thể ACP.

Các hộ gia đình cũng được khuyến khích tham khảo ý kiến công ty internet của họ để tìm hiểu thêm về việc kết thúc ACP sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dịch vụ internet và hóa đơn của họ.

Để biết thêm thông tin cập nhật về ACP Giải Thể, hãy tham khảo AffordableConnectivity.gov.


ACP Bảo vệ Người tiêu dùng Bằng cách nào?

Các quy tắc của FCC bảo vệ những người hưởng Chương trình Kết nối Giá phải chăng bằng cách:

  • Cho người tiêu dùng lựa chọn gói dịch vụ mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của họ (bao gồm cả gói mà họ có thể đã sử dụng);
  • Đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền truy cập vào các dịch vụ internet được hỗ trợ bất chấp tình trạng tín dụng của họ;
  • Cấm không cho các nhà cung cấp loại trừ những người tiêu dùng có số dư quá hạn hoặc nợ trước đó khỏi việc đăng ký tham gia chương trình;
  • Ngăn chặn để người tiêu dùng không bị ép buộc chọn các gói đắt tiền hơn hoặc có chất lượng thấp hơn để hưởng ACP;
  • Đảm bảo rằng người tiêu dùng không phải chịu phí chấm dứt sớm;
  • Giảm khả năng hóa đơn tăng sốc hoặc các tác hại tài chính khác;
  • Cho phép những người hưởng ACP chuyển đổi các nhà cung cấp hoặc các ưu đãi dịch vụ internet; và
  • Cung cấp một quy trình của FCC mà dành riêng cho các khiếu nại về ACP.

Những Nhà cung cấp Internet nào tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Nhiều nhà cung cấp internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp internet cáp và không dây, đang tham gia vào Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Tìm nhà cung cấp Internet cung cấp phúc lợi ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn.

Tập thông tin về chương trình ACP hạn chế

Tập thông tin về chương trình ACP hạn chế có thêm thông tin về 23:59 ngày 7 tháng 2 năm 2024. hạn chót để đăng ký ACP, cùng với các bước tiếp theo để kết thúc chương trình.


Thêm thông tin

Cần Giúp đỡ Với ACP ư?

Nếu quý vị cần phải trao đổi với một người nào đó về tư cách đủ điều kiện hoặc tình trạng đăng ký của quý vị, hãy gọi đến Trung tâm Hỗ trợ về ACP theo số (877) 384-2575.

Để nộp một đơn khiếu nại không chính thức của người tiêu dùng chống lại nhà cung cấp của quý vị mà có liên quan đến ACP, hãy nhấp vào đây.


Video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ

Hãy xem video bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ này để tìm hiểu thêm về ACP, ai đủ điều kiện và cách thức đăng ký.


Liên hệ Truyền thông Tin tức & Nguồn

Paloma Isabel Perez
Thư ký báo chí FCC
paloma.perez@fcc.gov

Văn phòng Quan hệ Truyền thông
mediarelations@fcc.gov
202-418-0500

Tài liệu Thông tin về ACP: PDF

 

 

Updated:
Monday, April 1, 2024