Đăng ký Chương trình Kết nối Giá phải chăng bắt đầu từ ngày 31/12/2021.

Các hộ gia đình đã tham gia Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục hưởng phúc lợi hàng tháng cho đến ngày 01 tháng 03 năm 2022. Thông tin thêm về những việc mà những người hiện đang hưởng Phúc lợi Internet Khẩn cấp sẽ cần phải làm để tiếp tục hưởng phúc lợi theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng sau ngày 01 tháng 03 sẽ sẵn có trong những tuần sắp tới.

Về Chương trình Kết nối Giá phải chăng

Quốc hội gần đây đã lập ra Chương trình Kết nối Giá phải chăng, một chương trình dài hạn, trị giá 14 tỉ USD mà sẽ thay thế Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp. Khoản đầu tư vào khả năng chi trả cho dịch vụ băng thông rộng này sẽ giúp đảm bảo rằng chúng ta có thể có đủ khả năng chi trả cho những sự kết nối mà chúng ta cần cho công việc, trường học, y tế và nhiều hơn thế nữa trong một thời gian dài. FCC đang tìm kiếm lời bình về những sự thay đổi được ban hành trong Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm và sẽ thông qua các quy tắc cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Vui lòng tiếp tục theo dõi để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

Phúc lợi sẽ đem lại khoản chiết khấu lên đến $30 mỗi tháng đối với dịch vụ internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện và lên đến $75 mỗi tháng cho các hộ gia đình trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Các hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận được chiết khấu một lần lên tới $100 để mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng từ các nhà cung cấp tham gia nếu họ đóng góp nhiều hơn $10 và dưới $50 cho giá mua.

Chương trình Kết nối Giá phải chăng được giới hạn ở mức chiết khấu dịch vụ hàng tháng và giảm giá thiết bị cho mỗi hộ gia đình.

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Một hộ gia đình đủ điều kiện nếu một thành viên trong gia đình thoả mãn ít nhất một trong những tiêu chi dưới đây:

  • Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang;
  • Tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, ví dụ như SNAP, Medicaid, Hỗ trợ nhà ở Công cộng Liên bang, SSI, WIC, hoặc chương trình Lifeline;
  • Tham gia vào các chương trình Bản địa cụ thể, ví dụ như Chương trình hỗ trợ của Cục các vấn đề về Bộ lạc da đỏ bản địa, Tribal TANF, hoặc Chương trình phân phối thực phẩm dự trữ cho Người da đỏ;
  • Được chấp thuận để nhận các phúc lợi theo chương trình bữa trưa học đường giảm giá hoặc miễn phí hay chương trình bữa sáng tại trường, bao gồm thông qua Chương trình bữa ăn miễn phí của USDA trong năm học 2019-2020, 2020-2021, hoặc năm học 2021-2022;
  • Đã nhận khoản tài trợ Liên bang Pell trong năm nay; hoặc là
  • Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tham gia chương trình thu nhập thấp hiện có của một nhà cung cấp tham gia chương trình.

Hai-Bước để Tham gia

  1. Truy cập vào trang ACPBenefit.org để nộp một bản đăng ký hoặc in một bản đăng ký qua thư; và
  2. Liên hệ với nhà cung cấp ưa thích có tham gia chương trình của quý vị để lựa chọn một gói thích hợp và nhờ họ áp dụng khoản giảm trừ vào hóa đơn của quý vị.

Một số nhà cung cấp có thể có một bản đăng ký thay thế mà họ sẽ yêu cầu quý vị điền hoàn chỉnh.

Các hộ gia đình đủ điều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệ với một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ.

Nhận thêm Thông tin Người tiêu dùng

Xác nhận tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng Câu hỏi người tiêu dùng thường gặp để có thêm thông tin về phúc lợi.

Những Nhà cung cấp Internet nào tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng?

Nhiều nhà cung cấp internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp internet cáp và không dây, đang tham gia vào Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Tìm nhà cung cấp Internet cung cấp phúc lợi ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn.


Yêu cầu một diễn giả

Các chuyên gia tiêu dùng của FCC sẵn sàng giải thích về Chương trình Kết nối Giá phải chăng tại sự kiện của bạn.


Trở thành đối tác

FCC đang huy động các cá nhân và các tổ chức giúp chia sẻ thông tin tiêu dùng quan trọng về Chương trình Kết nối Giá phải chăng mới. Để tham gia, vui lòng điền và gửi biểu mẫu bên dưới:

Các trường biểu mẫu tuỳ chọn

 

  • Privacy Act Statement
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với FCC tại ACPinfo@fcc.gov
 

Updated: 
Monday, January 3, 2022