Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với nhà cung cấp của mình để giải quyết bất kỳ các vấn đề nào liên-quan-đến-dịch-vụ. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề này với nhà cung cấp của mình, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại hoặc chia sẻ câu chuyện của bạn với FCC thông qua Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng (nói tiếng Anh). Bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn ở đó cho việc nộp một đơn khiếu nại, cùng với thông tin thêm về những gì diễn ra sau khi một đơn khiếu nại được nộp lên.

Những kẻ lừa đảo luôn tìm kiếm các nạn nhân mới và, thật không may, các thảm họa tự nhiên khiến cho mọi người dễ bị tấn công nhất. Các cơn bão vừa qua đã tạo ra các cơ hội khơi mào cho việc lừa gạt.

Các cuộc gọi Robocall Giả mạo Bảo hiểm Lũ lụt

Theo sau các cơn bão vừa qua, đã có các báo cáo về việc kẻ gian sử dụng danh tính (ID) người gọi giả mạo và công nghệ gọi tự động robocall nhắm vào các cư dân của những khu vực bị các cơn bão đánh trúng với những cuộc gọi lừa đảo về bảo hiểm lũ lụt. Trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân hay đồng ý với bất kỳ khoản thanh toán nào, bạn nên xác minh một cách độc lập rằng cuộc gọi là hợp pháp.  Hãy liên hệ trực tiếp với đại lý bảo hiểm hay công ty bảo hiểm của bạn. Người mua bảo hiểm từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP Trực tiếp) có thể gọi số 1-800-638-6620.

Để báo cáo tình nghi gian lận, hãy gọi cho Đường dây nóng Gian lận Thảm họa FEMA miễn phí theo số 1-866-720-5721. Nếu bạn cần báo cáo các hành vi gian lận khác trong hay sau một thảm họa tự nhiên, vui lòng thông báo cho FEMA theo số 1-866-720-5721 or disaster@leo.gov. Bạn cũng có thể nộp một đơn khiếu nại với FTC.

Những lời khuyên trong các hướng dẫn người tiêu dùng của FCC về Giả mạo Danh tính (ID) Người gọiCác cuộc gọi tự động Robocall có thể giúp cho bạn tránh bị lừa gạt. Bạn cũng có thể nộp một đơn khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh).

Lừa đảo Từ thiện Cứu trợ Thảm họa

Ngoài lừa đảo bảo hiểm lũ lụt, người tiêu dùng ở khắp nơi cũng nên cẩn trọng với những kẻ lừa đảo mạo danh là người đại diện của các tổ chức từ thiện tìm kiếm quyên góp cho cứu trợ thảm họa. Có một vài bước bạn có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi kiểu lừa đảo này:

  • Quyên góp cho các tổ chức từ thiện đáng tin cậy, nổi tiếng. Cẩn trọng với những kẻ lừa đảo lập ra các tổ chức từ thiện giả tạo trong các thảm họa tự nhiên. Luôn luôn xác minh tính hợp pháp của một tổ chức từ thiện thông qua trang mạng chính thức của họ. Nếu bạn có nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra với Better Business Bureau's Wise Giving Alliance (Liên hiệp Giúp đỡ Khôn ngoan của Văn phòng Kinh doanh Tốt đẹp hơn (nói tiếng Anh), Charity Navigator (Hoa tiêu Từ thiện) (nói tiếng Anh), Charity Watch (Canh gác Từ thiện) (nói tiếng Anh), or GuideStar (Sao dẫn đường) (nói tiếng Anh). Bạn cũng có thể kiểm tra với National Association of State Charity Officials (Liên hiệp Quốc gia Viên chức Từ thiện Tiểu bang) (nói tiếng Anh) xem liệu các tổ chức từ thiện có phải đăng ký ở tiểu bang của bạn nếu quỹ từ thiện liên lạc với bạn được ghi nhận với tiểu bang của bạn.
  • Xác minh tất cả số điện thoại cho các tổ chức từ thiện. Nếu bạn cần liên hệ với một tổ chức từ thiện bằng điện thoại, hãy xác minh thông qua trang mạng chính thức của tổ chức từ thiện rằng số mà bạn có là hợp pháp.
  • Đừng mở các thư điện tử khả nghi. Nếu bạn nhận được một thư điện tử khả nghi yêu cầu quyên góp hay các hỗ trợ khác not nhấn vào bất kỳ kết nối nào hay mở bất kỳ tài liệu nào đính kèm. Những kẻ lừa đảo thường xuyên sử dụng thư điện tử cho việc tấn công lừa đảo và phát tán phần mềm độc hại.
  • Hãy hoài nghi các bài đăng trên truyền thông xã hội. Xác minh một cách độc lập bất kỳ sự khẩn khoản nào về quyên góp từ thiện trước khi bạn cho đi. Nếu bạn đang sử dụng nhắn-tin-để-quyên-góp, hãy kiểm tra số với tổ chức từ thiện trước.

Sau cùng, hãy coi chừng những kẻ lừa đảo mạo danh nhà chức trách liên bang, tiểu bang, bộ lạc và đô thị. Nếu ai đó gọi đến và tự nhận là một viên chức chính quyền, hãy gác máy và gọi cho số được liệt kê trên trang mạng chính thức của cơ quan chính quyền đó. Không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho đến khi bạn đã xác nhận được mình đang làm việc với một viên chức hợp pháp. Cũng như thế, tất cả nhân viên và đặc vụ gõ cửa nhà dân được yêu cầu mang theo định danh chính thức và phải trình ra khi yêu cầu. Họ cũng không bao giờ hỏi xin hay chấp nhận tiền bạc.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, September 11, 2018