Nagaganap ang "Spoofing" kapag sinadyang gawing peke ang impormasyong ipinapadala sa display ng iyong caller ID upang mapagtakpan ang kanilang pagkakakilanlan. Karaniwang ginagamit ang spoofing bilang bahagi ng pagsubok na manloko ng tao sa pagbibigay ng mahalagang personal na impormasyon, upang magamit ito sa mapandayang aktibidad o maibenta nang ilegal. Ipinagbabawal ng batas ng U.S. at panuntunan ng FCC ang karamihan ng uri ng spoofing.

Paano gumagana ang spoofing?

Nagbibigay-daan ang Caller ID na maiwasan ng mga consumer ang mga hindi gustong tawag sa telepono sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pangalan ng tumatawag at numero ng telepono. Ngunit kung minsan, minamanipula ng mga spoofer ang feature na caller ID at nagkukubli ang mga ito bilang mga kinatawan ng mga bangko, creditor, kumpanya sa insurance, o kahit ang pamahalaan.

Ang magagawa mo kung kung nakakaranas ka ng spoofing

Maaaring hindi mo mapansin kaagad kung ang isang papasok na tawag ay isang spoof. Mag-ingat sa pagtugon sa anumang kahilingan para sa personal na nagpapakilalang impormasyon.

  • Huwag na huwag magbigay ng personal na impormasyon gaya ng  mga account number, Social Security number, pangalan ng iyong ina noong dalaga siya, password o iba pang nakakapagpakilalang impormasyon bilang tugon sa mga hindi inaasahang tawag o kung naghihinala ka tungkol dito. 
  • Kung makakatanggap ka ng inquiry mula sa isang taong nagsasabi na kumakatawan siya sa isang kumpanya o ahensya ng pamahalaan na humihingi ng personal na impormasyon, ibaba at tawagan ang numero ng telepono sa iyong account statement, sa phone book o sa website ng kumpanya o ahensya ng pamahalaan upang ma-verify ang pagiging totoo ng kahilingan.
  • Mag-ingat kung pinipilit kang magbigay ng impormasyon kaagad.
  • Kung mayroon kang voice mail account gamit ang iyong serbisyo sa telepono, tiyaking magtakda ng password para dito.  Ang ilang serbisyo sa voicemail ay naka-preset upang mapahintulutan ang pag-access kung tatawag ka mula sa iyong numero ng telepono.  Maaaring i-spoof ng isang hacker ang iyong numero ng telepono sa bahay at magkaroon ng access sa voice mail kung hindi ka magtatakda ng password.

Ilegal ba ang spoofing?

Alinsunod sa Truth in Caller ID Act, pinagbabawalan ng mga panuntunan ng FCC ang sinumang tao o anumang entity mula sa pagpapadala ng nakakapandaya o hindi tugmang impormasyon ng caller ID nang may layunin na mandaya, manakit, o makakuha ng anumang bagay na may halaga sa hindi wastong paraan.  Kung wala itong layunin o idinulot na pananakit, hindi ilegal ang spoofing.  Ang sinumang ilegal na nagsasagawa ng spoofing ay maaaring magbayad ng hanggang sa $10,000 para sa bawat paglabag.  Sa ilang sitwasyon, maaaring pahintulutan ng mga hukuman ang spoofing para sa mga taong may lehitimong dahilan sa pagtatago ng kanilang impormasyon, gaya ng mga ahensya sa pagpapatupad ng batas na may nireresolbang kaso, mga biktima ng pang-aabuso sa bahay na gustong makipag-usap tungkol sa mga pribadong medikal na usapin.

Ang pag-block ba ng numero ng telepono ay pareho sa spoofing?

Ang spoofing ay hindi katulad ng pag-block ng numero ng telepono.  Iniaatas ng mga panuntunan ng FCC sa mga kumpanya ng telepono ang pagiging available ng pag-block ng numero at pagiging malaya nito sa lahat ng tawag (gumagawa ang bawat esatado ng sarili nitong mga panuntunan sa pagtawag).  Kung makakatanggap ka ng tawag mula sa isang "Hindi alam na numero," maaaring naka-block ang numero ng telepono na iyon o ngunit hindi na-spoof. Gayundin, maaari mong legal na i-block ang transmisyon ng iyong numero ng telepono kapag tumatawag ka, kaya lalabas bilang "hindi kilala" ang iyong numero.

Ano ang mga panuntunan ng FCC hinggil sa mga caller ID para sa mga telemarketer?

Partikular na iniaatas ng mga panuntunan ng FCC na ang isang telemarketer ay:

  • Mag-transmit o magpakita ng numero ng telepono nito o numero ng telepono kung kaninong ngalan ginagawa ang tawag, at, kung posible, ang pangalan nito o ang pangalan ng kumpanya kung para saan siya nagbebenta ng mga produkto o serbisyo.
  • Magpakita ng numero ng telepono na maaari mong tawagan sa regular na oras ng trabaho upang hilingin na huwag nang matawagan. Nalalapat ang panuntunang ito kahit sa mga kumpanya na mayroon nang naitatag na ugnayang pangnegosyo sa iyo.

Paano ako mag-uulat ng pinaghihinalaang spoofing?

Kung makakatanggap ka ng tawag at pinaghihinalaan mong pineke ang impormasyon ng caller ID, o kung sa palagay mo ay nalabag ang mga panuntunan para sa pagprotekta ng privacy ng iyong numero ng telepono, maaari kang maghain ng reklamo sa FCC (sa Ingles).

Higit pang impormasyon

Matutunan ang higit pa tungkol sa pagpapahinto sa mga hindi gustong tawag at text.

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, April 11, 2018