Tinalakay ng FCC Chairman na si Ajit Pai ang tungkol sa mga scam na "neighbor spoofing" kung saan dinadaya ng mga magnanakaw ang impormasyon ng caller ID sa mga paraang magmumukhang lokal na isinagawa ang mga tawag. Video (Nasa Wikang Ingles)

Sa taong ito, nagpasya ang FCC sa isang imbestigasyon sa malawakang operasyon sa telemarketing ng neighbor spoofing, kung saan nagpapataw ito ng $120 milyong multa - ang pinakamalaking naging multa ng FCC. Pagpapalabas ng Balita (PDF sa Wikang Ingles)

Mag-ulat ng pinaghihinalaang panggagaya

Kung sa palagay mo ay nabiktima ka ng scam na panggagaya, maaari kang maghain ng reklamo sa FCC. (Nasa Wikang Ingles)

Ang panggagaya ng Caller ID ay ang sadyang pamemeke ng tumatawag sa impormasyong ipinapadala sa iyong caller ID upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang panggagaya ay kadalasang ginagamit bilang bahagi ng pagtatangkang linlangin ang isang tao sa pagbibigay ng mahalagang personal na impormasyon, nang sa gayon ay magamit ito sa aktibidad ng panloloko o ilegal na maibenta, ngunit magagamit din ito sa lehitimong gawain, halimbawa ay upang maipakita ang toll-free na numero para sa isang negosyo.

Ano ang neighbor spoofing?

Gumagamit ang mga robocaller ng neighbor spoofing, na nagpapakita sa iyong caller ID ng numero ng teleponong katulad ng sa iyo, upang madagdagan ang posibilidad na sasagutin mo ang tawag.

Mga tip upang maiwasan ang mga scam na panggagaya

Maaaring hindi mo matukoy kaagad na ginaya lang ang numero ng tumatawag sa iyo. Mag-ingat nang mabuti sa pagtugon sa anumang hinihinging personal na nagpapakilalang impormasyon.

  • Huwag sumagot ng mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Kung masasagot mo ang naturang tawag, ibaba kaagad ang telepono.
  • Kung sasagutin mo ang telepono at hihilingin sa iyo ng tumatawag - o ng naka-record na boses - na pindutin ang isang button upang hindi ka na makatanggap ng mga tawag, dapat mo lang ibaba ang telepono. Madalas na ginagamit ng mga scammer ang panlilinlang na ito upang matukoy ang mga potensyal na target.
  • Huwag sumagot sa anumang tanong, lalo na sa mga tanong na nasasagot ng "Oo" o "Hindi."
  • Huwag na huwag magbibigay ng personal na impormasyon gaya ng mga numero ng account, Social Security number, apelyido sa pagkadalaga ng ina, password, o iba pang nagpapakilalang impormasyon bilang tugon sa mga hindi inaasahang tawag o kung may napapansin kang kahina-hinala.
  • Kung uusisain ka ng isang taong nagsasabing kinatawan siya ng isang kumpaya o ahensya ng pamahalaan, ibaba ang telepono at tawagan ang numero ng telepono sa iyong statement ng account, phone book, o sa website ng kumpanya o ahensya ng pamahalaan upang kumpirmahin kung totoong may kailangan itong hingiin sa iyo.  Karaniwan kang makakatanggap muna ng sulat na ipinadala sa pamamagitan ng koreo bago ka makatanggap ng tawag sa telepono mula sa isang lehitimong pinagmulan, partikular kung humihingi ng bayad ang tumatawag.
  • Mag-ingat kung ginigipit ka sa agarang pagbibigay ng impormasyon.
  • Kung mayroon kang voice mail account sa iyong serbisyo ng telepono, tiyaking lalagyan ito ng password. May ilang serbisyo ng voicemail na naka-preset upang payagan ang access kung tumatawag ka mula sa iyong sariling numero ng telepono. Maaaring gayahin ng hacker ang iyong numero ng telepono sa bahay at makakuha ng access sa voice mail mo kung hindi ka maglalagay ng password.
  • Kausapin ang kumpanya ng iyong telepono tungkol sa mga tool sa pag-block ng tawag na mayroon sila at tumingin ng mga app na maaari mong i-download sa iyong mobile device upang i-block ang mga hindi kanais-nais na tawag. Makikita ang impormasyon tungkol sa mga magagamit na tool sa pag-block ng robocall sa fcc.gov/robocalls/tagalog.

Mag-download ng Infographic ng Panggagaya

Ano ang maaari mong gawin kung may gumagaya ng iyong numero?

Kung makakatanggap ka ng mga tawag mula sa mga taong nagsasabi na lumalabas ang iyong numero sa kanilang caller ID, may posibilidad na nagaya ang numero mo. Iminumungkahi naming huwag mong sagutin ang anumang tawag mula sa mga hindi kilalang numero, ngunit kung sasagutin mo, ipaliwanag na may gumagaya ng numero ng telepono mo at hindi ka nagsagawa ng anumang tawag. Maaari ka ring mag-iwan ng mensahe sa iyong voicemail na nagpapabatid sa mga tumatawag na may gumagaya ng iyong numero. Karaniwan sa mga scammer na madalas na nagpapalit ng mga numero. May posibilidad na sa loob ng ilang oras ay hindi na nila ginagamit ang iyong numero.

Kailan nagiging ilegal ang panggagaya?

Sa ilalim ng Truth in Caller ID Act, pinagbabawalan ng mga panuntunan ng FCC ang sinuman sa pagpapadala ng mapanlinlang o hindi tumpak na impormasyon ng caller ID na may layuning manloko, magdulot ng pinsala, o hindi naaangkop na kumuha ng anumang bagay na may halaga. Ang sinumang magsasagawa ng ilegal na panggagaya ay maaaring patawan ng mga multang hanggang $10,000 para sa bawat paglabag. Gayunpaman, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ilegal ang panggagaya. Mayroong mga lehitimo at legal na gamit para sa panggagaya, tulad ng kapag tumatawag ang doktor sa isang pasyente mula sa kanyang personal na mobile phone at ipinapakita ang numero sa opisina sa halip na ang personal na numero ng telepono o tulad ng isang negosyo na ipinapakita ang toll-free na numero nito para sa pagtawag.

Ano ang pag-block o paglalagay ng label?

Kung ang isang numero ng telepono ay naka-block o may label na "potential scam" o posibleng scam sa iyong caller ID, may posibilidad na nagaya ang numero. May ilang kumpanya ng telepono at developer ng app na nag-aalok ng mga serbisyo ng pag-block ng tawag at paglalagay ng label na tumutukoy kung may posibilidad na panloloko ang isang tawag batay sa mga pattern ng tawag, reklamo ng mamimili, o iba pang paraan.

Hindi pinagbabawalan ng mga panuntunan ng FCC ang mga teknolohiya ng pag-block ng tawag o paglalagay ng label, gayunpaman, lubhang iniisip ng FCC ang pagtiyak na maisasagawa ang mga legal na tawag at hinihikayat nito ang mga provider na nagba-block ng mga tawag na magkaroon ng mga pamamaraan para sa isang tumatawag na may na-block na numero na makipag-ugnayan sa provider at maayos ang problema.

Maaari mong legal na ma-block ang pagpapadala ng impormasyon ng iyong numero ng telepono kapag nagsasagawa ka ng mga tawag, nang sa gayon ay lalabas na "unknown" o hindi kilala ang iyong numero. Ang pagsasagawa nito ay hindi itinuturing na panggagaya.

Ano ang mga panuntunan sa caller ID para sa mga telemarketer?

Partikular na iniaatas ng mga panuntunan ng FCC sa isang telemarketer na:

  • Ipadala o ipakita ang numero ng telepono nito o ang numero ng telepono ng kinakatawan nito sa pagtawag, at, kung posible, ang pangalan o ang pangalan ng kumpanya kung para kanino nito ibinebenta ang mga produkto o serbisyo.
  • Ipakita ang numero ng telepono na maaari mong tawagan sa mga regular na oras ng negosyo upang hilinging huwag ka nang tawagan. Nalalapat ang panuntunang ito kahit sa mga kumpanya na mayroon nang naitaguyod na ugnayang pakikipagnegosyo sa iyo.

Higit pang impormasyon

Matuto pa tungkol sa pagpigil sa mga hindi kanais-nais na tawag at text.

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, July 19, 2018