FCC Consumer Video: Don't Hang On, Hang Up! Para panoorin ang video na ito nang may mga caption, pindutin ang i-play, mag-click sa icon ng mga setting, pagkatapos ay i-click ang "Mga Subtitle/CC" at pumili sa mga available na wika.

Ano Ang Spoofing?

Sa spoofing, sinasadya ng isang tumatawag na pekein ang impormasyong ipinapadala sa inyong caller ID display para ikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Karaniwang gumagamit ang mga scammer ng neighbor spoofing nang sa gayon ay mukhang nanggagaling sa isang lokal na numero ang isang papasok na tawag, o nagsu-spoof sila ng numero mula sa isang kumpanya o ahensya ng pamahalaan na maaaring kilala o pinagkakatiwalaan na ninyo. Kung sasagot kayo, gumagamit sila ng mga scam script para subukang nakawin ang inyong pera o mahalagang personal na impormasyong maaaring gamitin sa mapanlinlang na aktibidad.

Panoorin ang video at mag-click sa mga tab para matuto pa tungkol sa spoofing at kung paano iwasang ma-scam.

Kung sa tingin ninyo ay naging biktima kayo ng spoofing scam, maaari kayong maghain ng reklamo sa FCC.

 

Mga Spoofing Scam

Nabibiktima ng Mga Scam ang Matatandang Asian American

Nagbahagi ng data ang isang bisita sa FCC Webinar na nagpapakita sa pisikal at mental na epekto ng pagiging biktima ng scam para sa matatandang Asian American Pacific Islander. Basahin ang Artikulong ito (5/30/19)

Mas Matanda - pero Mas Wais - Mga Telecom User

Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na napapantayan ng mga Baby Boomer ang mga Millennial sa pang-araw-araw na paggamit ng smartphone, pero mas madalas maging biktima ng scam ang mas batang henerasyon. Basahin ang artikulong ito (5/16/19)

Protektahan ang Iyong Sarili Laban sa Mga Social Security Spoofing Scam

Nakakonekta sa inyong Social Security number ang halos lahat ng inyong pinansyal at medikal na record, kaya pangunahing target ito ng mga robocall spoofing scam. Iwasang maging biktima sa pamamagitan ng paggawa ng ilang simpleng hakbang. Basahin ang artikulong ito (4/16/19)

Na-spoof ang Numero ng FCC Call Center sa Isang Chinese Consulate Scam

Ang mga tawag sa wikang Chinese na nauugnay sa, o nagpapakita ng, 1-888-225-5322 (1-888-CALL-FCC) sa caller ID ay mapanlinlang, at dapat ninyong ibaba kaagad ang tawag. Basahin ang artikulong ito (3/29/19)

Paano Iwasan ang Spoofing

You may not be able to tell right away if an incoming call is spoofed. Be extremely careful about responding to any request for personal identifying information.

Hindi mo agad matutukoy kung ang isang paparating na tawag ay nagpapanggap. Maging maingat nang mabuti sa pagsasagot sa kahit na anong kahilingan para sa impormasyon ng personal na pagkakakilanlan.

  • Huwag sumagot ng mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Kapag nasagot mo ang ganoong tawag, ibaba ito ng agaran.
  • Kapag sinagot mo ang telepono at ang tumawag - o isang naka-rekord - ay nagsasabi sa iyo na pindutin ang isang pindutan upang maitigil ang pagkuha ng mga tawag, dapat mong ibaba na lamang ito. Ang mga manloloko ay karaniwan na ginagamit ito upang matukoy ang mga potensyal na biktima.
  • Huwag sumagot sa kahit na anong mga katanungan, lalong lao na ang mga bagay na maaaring saguti ng "Oo" o "Hindi."
  • Kailanman ay huwag magbibigay ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng akawnt, numero ng Social Security, mga pangalan ng pagkadalag ng ina, mga password o iba pang impormasyon ng pagkakalinlan bilang sagot sa mga hindi inaasahang mga tawag o kung ikaw ay talagang nagdududa.
  • Kapag ikaw ay nakakuha ng katanungan mula sa isang tao na nagsasabi na siya ay representante ng isang kompanya o isang ahensya ng gobyerno, ibaba ng agaran at tawagan ang numero ng telopono sa iyong talaan ng akawnt, sa listahan ng iyong telepono, o sa website ng kompanya o ahensya ng gobyerno upang tuklasin ang katotohanan ng kahilingan. Ikaw ay kadalasan na makakakuha ng talaan na nakasulat sa koreo bago ka makatanggap ng tawag sa telopono mula sa isang lehitimong pinanggalingan, lalo na kung ang tumatawag ay humihingi ng kabayaran.
  • Mag-ingat kapag ikaw ay pinipilit na magbigay agad-agad nang impormasyon.
  • Kapag ikaw ay may akawnt na koreo pang-salitaan sa iyong serbisyong pang-telepono, siguraduhin lamang na maglagay ng password para dito. Ang ibang mga serbisyo na korea pang-salitaan ay naka-plano na pinapayagan ang pagpasok kung ikaw ay tatawag mula sa numero ng iyong sariling telepono. Ang isang hacker ay maaaring magaya ang iyong numero sa telepono ng iyong tahanan at magkaroon ng pagkakataon na mapasok ang iyong kore pang-salitaan kapag ikaw ay hindi naglagay ng password.
  • Makipag-usap sa inyong phone company tungkol sa mga tool para sa pag-block ng tawag at subukan ang mga app na mada-download ninyo sa inyong mobile device. Pinapayagan ng FCC ang mga phone company na mag-block ng mga robocall bilang default batay sa makatwirang analytics. May available na higit pang impormasyon tungkol sa pag-block ng robocall sa fcc.gov/robocalls/tagalog.

Tandaang regular na tingnan ang inyong voicemail para tiyaking wala kayong nakakaligtaang mahahalagang tawag at alisin ang anumang spam na tawag na maaaring makapuno sa inyong voicemail box.

Mga Q&A

Ano ang maaari mong gawin kung ang iyong umero ay ginaya?

Kapag ikaw ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga tao na nagsasabi na ang iyong numero ay nagpapakita sa kanilang aparato ng pagkakalinlan ng tumatawag, posible na ang iyong numero ay ginaya. Iminumungkahi namin muna na huwag sagutin ang kahit na anong mga tawag mula sa mga di kilalang numero, ngunit kapag ito ay sinagot mo naman, ipaliwanag na ang iyong numero ng telepono ay ginaya at hindi ka sa katotohanan gumawa ng kahit na anong tawag. Makakapag-lagay ka din ng mensahe sa iyong koreo pang-salitaan na magpapaalam sa mga tumatawag na ang iyong numero ay ginagaya. Kadalasan ay nagpapalit ng madalas ng mga numero ang mga manloloko. Posible na sa loob ng ilang oras ay hindi na nila gagamitin pa ang iyong numero.

Ano ang pagpapanggap na kapitbahay o neighbor spoofing?

Ang mga tumatawag gamit ang robot ay ginagamit ang pagpapanggap na kapitbahay, na nagpapakita ng isang numero ng telepono na halintulad sa iyong sariling pagkakakilanlan ng tumatawag o caller ID, upang madagdagan ang tiyansa na iyong sasagutin ang tawag. Upang matulungan na mapuksa ang pagpapanggap na kapitbahay, ang FCC ay inuudyok ang industriya ng telepono upang magpatibay ng isang matatag na pagpapatotoo sa pagkakalinlan ng tumatawag o caller ID authentication (sa Ingles) na sistema.

Kailan nagiging ilegal ang pagpapanggap?

Ayon sa Baatas sa Katotohanan ng Pagkakakilanlan ng Tumatawag o Truth in Caller ID Act, ang mga panuntunan ng FCC ay nagbabawal sa kahit na sino mula sa pagpapadala nang mapandaya o mali-maling impormasyon ng pagkakalinlan ng tumatawag na may intensyong manloko, magdulot ng pinsala o hindi wastong pagkuha ng kahit na anong may halaga. Ang sinoman na ilegal na nagpapanggap ay haharap sa karampatang parusa ng hanggang sa $10,000 kada pag-labag. Gayunpaman, ang pagpapanggap ay hindi laging ilegal. Mayroon na lehitimo, legal na mga gamit sa panggagaya, tulad kapag ang isang doktor ay tumatawag sa pasyente mula sa kanyang personal na numero sa telepono at nagpakita na ito ay mula sa numero ng opisina sa halip na personal na numero sa telepono o kapag ang isang negosyo ay nagpapakita ng kanilang walang-bayad na matatawagang-muli na numero.

Ano ang paghaharang o pagtatatak?

Kapag ang numero ng telepono ay naharang o natatakan bilang isang "potensyal na panloloko" sa iyong aparato ng pagkakakilanlan ng tumatawag, posible na ang numero na ito ay ginaya lamang. Ilan sa mga kompanya ng telepono at mga tumutuklas ng mga app ay naga-alok ng pagharang sa tawag at serbisyo sa pagtatatak na makaka-tutop kung ang tawag ay posible na panloloko base sa mga paulit-ulit na pag-tawag, reklamo ng mga konsyumer o iba pang mga pamamaraan.

Pinapayagan ng FCC ang mga phone company na mag-block ng mga robocall bilang default batay sa makatwirang analytics. Maaari ding mag-alok ang mga carrier na mag-white list ng mga serbisyo sa mga consumer. Ang mga serbisyong ito ay magba-block ng mga tawag mula sa mga numerong wala sa inyong listahan ng contact, o iba pang listahang ibibigay ninyo. Hinikayat ng FCC ang mga provider na mag-block ng mga tawag para magtaguyod ng paraan para sa isang tumatawag na may na-block na numero na makipag-ugnayan sa provider at remedyohan ang problema. Hinihikayat din ang mga provider na magbigay sa mga consumer ng impormasyon sa mga partikular na tawag na bina-block, kasama ang isang paraan para sa mga consumer na ipaalam kung na-block nang mali ang isang numero.

Maaari mong legal na maharang ang pagpapadala ng iyong numero sa telepono kapag ikaw ay tatawag, upang lumabas na ang iyong numero ay "hindi kilala." Ang paggawa nito ay hindi pagpapanggap.

Ano ang mga panuntunan sa pagkakakilanlan ng tumatawag para sa mga telemarketer?

Ang panuntunan ng FCC ay partikular na inaatas na ang telemarketer ay:

  • Ipadala o ipakita ang numero sa telepono o ang numero sa telepono ng tao na siyang kadahilanan ng pag-tawag, kung posible, ang pangalan o ngalan ng kompanya na siyang nagbebenta ng mga produkto o mga serbisyo.
  • Ipakita ang numero ng telepono na matatawagan mo sa regular na oras ng negosyo upang masabi na huwag ka ng tatawagan pa. Ang panuntunan na ito ay nalalapat kahit sa mga kompanya na mayroon ng matatag na relasyon pang-negosyo sa iyo.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.