Giúp các hộ gia đình kết nối trong thời gian xảy ra đại dịch
Giúp các hộ gia đình kết nối trong thời gian xảy ra đại dịch

EBB: Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp Là Gì & Nó Hoạt Động Như Thế Nào

Bà Jessica Rosenworcel, Tịch của FCC, đã cung cấp những thông tin tổng quát về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp (video bằng tiếng Anh).

Thêm Các Video Khác: En espa�ol | Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ


Sự Giúp Đỡ Đã Đến: (bằng tiếng Anh) Quỹ Internet Khẩn Cấp hiện tại đã được triển khai nhằm giúp đỡ những hộ gia đình Mỹ đạt điền kiện trong việc kết nối mạng internet; Quỹ Kết Nối Khẩn Cấp sẽ sớm được triển khai để giúp đỡ các trường học và thư viện.

Chương trình Kết nối Giá phải chăng đã thay thế Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Kết nối Giá phải chăng, vui lòng truy cập: fcc.gov/ACP.

Các thông tin về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp

Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp sẽ cung cấp một khoản giảm trừ lên đến $50/tháng cho dịch vụ internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện và lên đến $75/tháng cho các hộ gia đình sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ Lạc Da Đỏ Bản Địa. Các hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận khoản giảm trừ một lần duy nhất với số tiền lên đến $100 cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, hoặc máy tính bảng được mua thông qua một nhà cung cấp có tham gia chương trình nếu hộ gia đình thanh toán số tiền mua hàng từ hơn $10 đến dưới $50.

Khoản giảm trừ của Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp được giới hạn cho một dịch vụ theo tháng và một thiết bị cho mỗi hộ gia đình.

Ai đủ điều kiện hưởng Chương Trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?

Cáchộgia đình đủđiều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệvới nhà cung cấp có tham gia chương trình đểlựa chọn một gói dịch vụ.

Một hộ gia đình sẽ đủ điều kiện hưởng phúc lợi nếu một thành viên trong gia đình đáp ứng được một trong những tiêu chí dưới đây:

  • Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 135% căn cứ theo Nguyên Tắc Chuẩn Nghèo Liên Bang hoặc có tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, như SNAP, Medicaid, hoặc Lifeline;
  • Được chấp thuận để hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học, bao gồm việc được hưởng thông qua Quỹ Dự Phòng Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của USDA trong năm học 2019-2020, 2020-2021 hoặc 2021-2022;
  • Nhận Trợ Cấp Liên Bang Dành Cho Sinh Viên Có Thu Nhập Thấp trong năm tặng thưởng hiện tại;
  • Bị giảm thu nhập đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 và hộ gia đình có tổng thu nhập trong năm 2020 ở mức $99,000 hoặc thấp hơn đối với một người nộp đơn và $198,000 đối với nhiều người nộp cùng một đơn; hoặc
  • Đáp ứng được những tiêu chí lựa chọn cho chương trình thu nhập thấp hoặc chương trình COVID-19 hiện hành của một nhà cung cấp có tham gia chương trình.

Cách Đăng Ký

Các hộ gia đình đủ điều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệ với nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ.

Có 3 cách để các hộ gia đình đủ điều kiện có thể đăng ký:

  1. Liên hệ trực tiếp với một một cung cấp dịch vụ internet có tham gia chương trình để tìm hiểu về quy trình đăng ký của họ. Nếu bạn không thể đăng ký trực tiếp thông qua nhà cung cấp, bạn sẽ phải đăng ký theo phương án 2 hoặc phương án 3 theo như bên dưới, và sau đó liên hệ với một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ phù hợp.
  2. Truy cập trang GetEmergencyBroadband.org để đăng ký trực tuyến và tìm kiếm các nhà cung cấp có tham gia chương trình gần nơi ở của bạn. Sau khi đăng ký, bạn sẽ phải liên hệ với một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ phù hợp.

Sau khi nhận được thông báo đủ điều kiện tham gia chương trình, các hộ gia đình phải liên hệ với một nhà cung cấp có tham gia chương trình để lựa chọn một gói dịch vụ Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp phù hợp.

Tìm Thêm Các Thông Tin Người Tiêu Dùng

Tham khảo Các Câu Hỏi Thường Gặp Của Người Tiêu Dùng để tìm hiểu thêm các thông tin về chương trình phúc lợi.

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Intenet Nào Đang Tham Gia Chương Trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?

Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet khác nhau, bao gồm cả dịch vụ mạng internet có dây và không dây, đang tham gia Chương Trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp. Tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ internet có đang hỗ trợ chương trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp tại bang hoặc địa hạt của bạn. 

Các nhà cung cấp dịch vụ internet có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách thức tham gia chương trình here.

Bộ công cụ Tiếp cận Người tiêu dùng

Các đối tác tiếp cận: Trang bộ công cụ sẽ bao gồm các biểu trưng Phúc lợi Internet Khẩn cấp có thể tải xuống, hình ảnh trên mạng xã hội, tờ thông tin và các tài liệu và nội dung tiếp cận mẫu khác có thể được tùy chỉnh và có cùng thương hiệu cho các chiến dịch nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.


Yêu Cầu Diễn Giả

Các chuyên gia tiêu dùng của FCC sẵn sàng giải thích về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp tại sự kiện của quý vị.


Trở thành Đối tác tiếp cận

FCC đang huy động mọi người và các tổ chức giúp chia sẻ thông tin quan trọng của người tiêu dùng về Phúc lợi Internet Khẩn cấp. Để tham gia, vui lòng điền và nộp biểu mẫu bên dưới. Bản cập nhật thông tin và chương trình sẽ được gửi bằng Tiếng Anh.


Các trường tùy chọn

 

  • Privacy Act Statement
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ FCC tại địa chỉ broadbandbenefit@fcc.gov

Video Bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ

Hãy xem video bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ này để tìm hiểu thêm về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, ai đủ điều kiện hưởng phúc lợi và cách thức đăng ký.


Hội Thảo Trực Tuyến Về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp

Hãy xem buổi hội thảo trực tuyến này (bằng tiếng Anh) để nắm các thông tin tổng quát về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp, các thông tin về điều kiện hưởng phúc lợi, và các quy trình tham gia, và xem trước các tài liệu về công cụ tiếp cận được phát triển cho các đối tác và cộng đồng sử dụng nhằm nâng cao nhận thức về chương trình.

  • Tải các trang thuyết trình của buổi hội thảo trực tuyến: PowerPoint | PDF (in English)

Phương Tiện Truyền Thông Về Tin Tức/Các Tài Liệu Báo Chí

Tài liệu các phương tiện truyền thông đại chúng về tin tức hiện có sẵn tại địa chỉ www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-media-resources (in English).

 

 

Updated: 
Tuesday, January 4, 2022