Giúp các hộ gia đình kết nối trong thời gian xảy ra đại dịch
Giúp các hộ gia đình kết nối trong thời gian xảy ra đại dịch

Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp là mộtchương trình của FCC để giúp các hộ gia đình đang nỗ lực trong việc trang trải dịch vụ internet trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Phúc lợi mới này sẽ kết nối các hộ gia đình đủ điều kiện với việc làm, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng, các lớp học ảo, và nhiều hơn thế nữa.

"Chúng tôi cần sử dụng tất cả các công cụ hiện có để giúp 100% chúng tôi được kết nối ở quốc gia này và chương trình này là một phần thiết yếu để biến điều đó thành hiện thực." Quyền Nữ chủ tịch Jessica Rosenworcel
Giới thiệu về Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp

Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp cung cấp chiết khấu lên đến 50 $ mỗi tháng đối với dịch vụ băng thông rộng cho những hộ gia đình hội đủ điều kiện và lên đến 75 $ mỗi tháng cho các hộ gia đình trên vùng đất của Bộ lạc đủ điều kiện. Những hộ gia đình hội đủ điều kiện cũng có thể nhận được một khoản chiết khấu một lần lên đến 100 $ để mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng thông qua các nhà cung cấp tham gia nếu họ đóng góp hơn 10 $ nhưng ít hơn 50 $ đối với giá mua.

Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp được giới hạn ở mức chiết khấu dịch vụ hàng tháng và chiết khấu một thiết bị cho mỗi hộ gia đình.

Ai hội đủ điều kiện cho Chương trình Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp?

Một hộ gia đình hội đủ điều kiện nếu một thành viên trong gia đình đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

  • Có thu nhập bằng hoặc dưới 135% theo Nguyên tắc Chuẩn nghèo Liên bang hoặc tham gia vào các chương trình trợ giúp nhất định, chẳng hạn như SNAP, Medicaid, hay Lifeline;
  • Được chấp thuận để nhận các phúc lợi theo chương trình bữa trưa hoặc chương trình bữa sáng tại trường miễn phí và được giảm giá, bao gồm thông qua Điều khoản đủ điều kiện của Cộng đồng USDA trong năm học 2019-2020 hoặc 2020-2021;
  • Đã nhận được Tài trợ Pell Liên bang trong năm trao giải hiện tại;
  • Đã trải qua việc bị mất một khoản thu nhập đáng kể do bị mất việc hoặc bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020; hoặc hộ gia đình có tổng thu nhập trong năm 2020 ở mức hoặc dưới 99.000 $ đối với người khai thuế riêng và 198.000 $ đối với người khai thuế chung; hoặc
  • Đáp ứng các tiêu chí về khả năng hội đủ điều kiện cho chương trình COVID-19 hoặc thu nhập thấp hiện có của một nhà cung cấp tham gia.

Khi nào tôi có thể đăng ký nhận Phúc lợi?

Kểtừngày 12 tháng 5 năm 2021, các hộgia đình đủđiều kiện sẽcó thểđăng ký tham gia chương trình đểnhận được một khoản giảm giá hàng tháng chi phí dịch vụbăng thông rộng từmột nhà cung cấp đã được phê duyệt. Các hộgia đình đủđiều kiện có thểđăng ký thông qua một nhà cung cấp được chấp thuận hoặc bằng cách truy cập GetEmergencyBroadband.org.

Hãy kiểm tra Các câu hỏi thường gặp dành cho Người tiêu dùng Phúc lợi Băng thông rộng để biết thêm thông tin về phúc lợi và Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang này để biết thông tin cập nhật chương trình.

Những nhà cung cấp Băng thông rộng nào Đang tham gia trong chương trình Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp ?

Nhiều nhà cung cấp băng thông rộng khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và băng thông rộng không dây, đang tham gia vào Lợi ích băng thông rộng khẩn cấp, Tìm nhà cung cấp dịch vụ băng rộng cung cấp Băng thông rộng khẩn cấp. 

Các nhà cung cấp băng thông rộng có thể tìm thêm thông tin về cách tham gia ở đây.

Bộ công cụ Tiếp cận Người tiêu dùng

Các đối tác tiếp cận: Trang bộ công cụ sẽ bao gồm các biểu trưng Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp có thể tải xuống, hình ảnh trên mạng xã hội, tờ thông tin và các tài liệu và nội dung tiếp cận mẫu khác có thể được tùy chỉnh và có cùng thương hiệu cho các chiến dịch nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.


Trở thành Đối tác tiếp cận

FCC đang huy động mọi người và các tổ chức giúp chia sẻ thông tin quan trọng của người tiêu dùng về Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp. Để tham gia, vui lòng điền và nộp biểu mẫu bên dưới. Bản cập nhật thông tin và chương trình sẽ được gửi bằng Tiếng Anh.


Các trường tùy chọn

 

  • Privacy Act Statement
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ FCC tại địa chỉ broadbandbenefit@fcc.gov

Yêu Cầu Diễn Giả

Các chuyên gia tiêu dùng của FCC sẵn sàng giải thích về Phúc Lợi Băng Thông Rộng Khẩn Cấp tại sự kiện của quý vị.


Điểm nổi bật: Ghi chú của Quyền Chủ tịch

Quyền Chủ tịch Jessica Rosenworcel chia sẻ câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về đề xuất hiện tại để thực hiện Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp - bao gồm các câu hỏi về tính đủ điều kiện của người tiêu dùng và các bước tiếp theo cho các nhà cung cấp.


Truyền thông Tin tức/Tài nguyên Báo chí>

Tài nguyên cho các cơ sở truyền thông tin tức có sẵn tạiwww.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-media-resources (bằng Tiếng Anh).


Bàn tròn có Video
Quyền Chủ tịch FCC Rosenworcel đã triệu tập một cuộc thảo luận bàn tròn ảo nhằm thu thập ý kiến ​​đóng góp của công chúng về cách cấu trúc chương trình Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp mới.

Hội nghị bàn tròn đã mang lại cho các bên quan tâm một cơ hội để chia sẻ ý kiến ​​về các quyết định quản lý chương trình và chính sách công quan trọng sẽ định hình cách tiếp cận của Ủy ban để thiết lập chương trình.

 

 

Updated: 
Saturday, May 1, 2021